Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 09, 2018

Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması

Açıklama Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması haziran seminer özel eğitim uygulamaları evde eğitim

KONU;ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI(EVDE EĞİTİM)


Toplumların gelecekte varlıklarını devam ettirebilmelerinin yegâne temeli çocuklardır. Bu nedenledir ki gelişen ve değişen dünya düzeninde çocuklara verilen önem artmaktadır. Okulumuzda da sağlık nedeni ile okula devam edemeyen dört öğrencimiz evde eğitim almaktadır.Gün geçtikçe geleceğin teminatı olan çocukların eğitimi de çocuklarla birlikte önem kazanmaktadır. 1961 Anayasa’sı ile yasalarımız arasına giren “Sosyal Devlet” (Aldıkaçtı, 1997) kavramı ile birlikte yurttaşlarının refahını, asgari yaşam düzeylerini sağlamayı amaç edinen bir devlet yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması
Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması

Sosyal devletin en önemli ilkelerin biri olan eğitim ve eğitimin toplumun her kesimine eşit bir şekilde ulaştırılması gelişmekte olan ülkemizde devletin en önemli görevleri arasına girmiştir. Ülkemizde eğitim öğretim faaliyetleri genel eğitim ve özel eğitim faaliyeti şeklinde yürütülmektedir. Genel eğitim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim kurumlarında genel programları çerçevesinde düzenlenmektedir. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ilkesinin gereği olarak özel eğitim; normal gelişim gösteren bireylerden farklı, özel gereksinimli çocuklara sunulan üstün yetenekli bireyleri potansiyellerinin en üstüne çıkarmayı amaçlayan, yetersizliğin engele dönüşmesini önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek toplumla bütünleşmesini ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitim olarak tanımlanmaktadır (Ataman, 2011). Özel eğitim, özel olarak yetiştirilmiş olan bir öğretmen tarafından öğrencinin ilgi, istek ve en önemlisi ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özgü geliştirilmiş eğitim programları ve kişinin engel türüne göre uyarlanan öğretim yöntemleri ile yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin bütünüdür. Özel eğitim faaliyetleri yürütüldüğü ortama göre kuruma dayalı ve eve dayalı olarak iki şekilde yürütülmektedir. Eve dayalı özel eğitim faaliyetleri özel gereksinimli bireylerin en doğal ortamlarında eğitim almasını amaçlayan ve eğitim faaliyetlerine ailenin en üst düzey katılımının sağlandığı özel eğitim faaliyetlerindendir. Eve dayalı özel eğitim faaliyetleri ailenin ihtiyaçlarını doğal yaşam ortamlarında belirleyebilmek, planlama sürecine aileyi dahil edebilmek, özel gereksinimli bireyin ihtiyaçlarını doğal yaşam ortamında karşılamak için en uygun ortamdır (Birkan, 2002).

Eve dayalı özel eğitim hizmetleri genel olarak eğitim merkezlerine uzak bölgelerde ikamet eden bireyler ve kronik rahatsızlıkları olan ve enfeksiyon kapma riski yüksek bireylerin eğitiminde daha çok tercih edilmektedir (Wayman ve Lynch, 1991). Eve dayalı eğitim hizmetleri öğretim sürecini bireyin doğal yaşam ortamında sağlanmasından dolayı daha kolay ve işlevsel olabilir.


Öğretmenlerin özel gereksinimli bireylerle birlikte geçirdiği süreler düşünüldüğünde ailelerin evde çocukları ile daha fazla vakit geçirme imkânları olduğu için ailenin eğitim sürecine dâhil edildiği durumlarda çok daha etkili ve verimli olabileceği düşünülebilir. Diğer taraftan eve dayalı özel eğitim faaliyetleri kaynaştırma modellerinin temelini oluşturan en az kısıtlayıcı ortam ilkesinin tersine özel gereksinimli bireyin sosyalleşmesine engel olabilecek bir özel eğitim uygulaması olarak ifade edilebilir (Özyürek, 1983). Ülkemizde eve dayalı özel eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatları tarafından yürütülmektedir. 2010 tarihli Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi ’ne göre evde özel eğitim hizmetleri zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayanlara eğitim hizmetlerinin evde sunulması esasına dayanan eğitim olarak tanımlanmaktadır.

Evde özel eğitim faaliyetleri, öğrencinin durumu ile ilgili başvurunun yapılmasından sonra özel eğitim değerlendirme kurulunun vereceği karar doğrultusunda öğrencinin akranlarının devam ettiği sınıf düzeyinin müfredatı esas alınarak hazırlanacak olan bireysel eğitim planları doğrultusunda verilir. Evde eğitim faaliyetleri öncelikle sınıf öğretmenleri olmak üzere diğer öğretmenlerin görevlendirmesi ile yürütülür. Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca belirlenir. Evde eğitim kararı doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından görevlendirilen öğretmen, özel gereksinimli bireyin eğitim öğretim yılı boyunca kayıtlı olduğu okulun programına uygun olarak hazırlanan bireysel eğitim programları ile bireyin eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekle yükümlüdür.

Öğretmenlerin 2018 Haziran dönemi mesleki çalışma seminer programı
Öğretmenlerin 2018 haziran dönemi mesleki çalışma programı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tüm eğitim kurumlarına ve okullara gönderildi.


Öğretmenlerin 2018 Haziran dönemi mesleki çalışma seminer programı
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesleki çalışma programına göre 9-10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonu da mesleki çalışma yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde öğretmenler Haziran ayında sene sonu seminer çalışmalarını yapacaklar.

HAZİRAN 2018 SEMİNER PROGRAMI 
Öğretmenlerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2018 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında 2.Haftası da 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler 14 Haziran 2018 Perşembe günü idari izinli sayılacaklar ve 15 Haziran 2018 Cuma günü de Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan mesleki çalışma yapılmayacak.

1. HAFTA  : 09-13 Haziran 2018
2.HAFTA   : 18-22 Haziran 2018
18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında öğretmenler seminer çalışmalarını memleketlerinde yapabilecekler. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimden sonraki hafta yani 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında da öğretmenler idari izinli sayılacaklar ve mesleki çalışma yapmayacaklar.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 14.05.2018 tarih ve 9461989 sayılı “Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı” konulu resmi yazısı;

öğretmenlerin Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı
Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı
HAZİRAN 2018 MESLEKİ ÇALIŞMALAR
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Mesleki Çalışma Programı, İlköğretim Okulları Mesleki Çalışma Programı, Ortaokullar Mesleki Çalışma Programı, Orta Öğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı, Branş Öğretmenleri Mesleki Çalışma Programı, Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okulları Mesleki Çalışma Programı, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Mesleki Çalışma Programı Haziran 2018 seminer çalışmaları için programlar yayınlandı.

HAFTA SONU SEMİNER ÇALIŞMASI
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Haziran 2018 programına öğretmenler 9 Haziran 2018 Cumartesi günü başlayacaklar. 8 Haziran 2018 tarihinde okulların tatil edilmesinden hemen sonra mesleki çalışmalar başlamış olacak. MEB tarafından yapılan açıklamada öğretmenlerin Haziran 2018 mesleki çalışma programının ilk haftalık bölümünün 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapılacağı, 2. Haftası olan 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecekler denildi. MEB açıklamasında “Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları okulu kadrolarının bulunduğu okula dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.” uyarısında bulundu.

Haziran 2018 mesleki çalışma programları;

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

İlköğretim Okulları Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Ortaokullar Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Orta Öğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Örnek Kitap Listesi TIKLAYIN

Örnek Film Listesi TIKLAYIN

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri TIKLAYIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder