Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 03, 2018

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerin isimleri bu cephelerin açılma sebepler ve sonuçları hakkında bilgi veren sayfamız.


KAFKAS CEPHESİ (DOĞU CEPHESİ)

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Komutanlar: Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Mahmut Kâmil Paşa

Cephenin Açılma Nedenleri

♦ 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi

♦ ittihatçıların Anadolu’daki Türklerle Orta Asya’daki Türkleri birleştirerek Osmanlı topraklarını Hindistan’a kadar genişletme istekleri

♦ Almanya’nın, Doğu Avrupa’daki yükünü azaltmak ve Bakü petrollerini ele geçirmek için Osmanlı Devleti’ni kışkırtması

Sonucu

♦ Osmanlı kuvvetlerinin 22 Aralık 1914’te başlayıp bir hafta sürdürebildiği Sarıkamış Harekâtı, Enver Paşa komutasındaki Kafkas Ordusu’nun zamansız ve yanlış yönlendirilmesi sonucu Osmanlı için felaketle sonuçlandı.

Zorunlu Göç (Ermeni Tehciri)

Kafkas Cephesi açıldığı sırada Rusların bağımsızlık vaatleriyle bazı Ermeni çeteleri Doğu’da isyanlar çıkarmış ve Rus ordusuyla işbirliği yapmıştır. Osmanlı Devleti bu gelişme üzerine 27 Mayıs 1915’te Sevk ve iskân Kanunu’nu çıkarmıştır. Kanun 1 Haziran 1915 günü dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu zorunlu göç (tehcir), düşmanla işbirliği yapan ve ülkenin birliğine zarar veren bir topluluğun zararlı faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla ve iç güvenlik nedeniyle başka topraklarda yerleşime zorlanması yönünde alınmış bir önlemdir.

Tehcir sırasında birçok Ermeni’nin hayatını kaybetmesi ise bir soykırımla değil savaş koşulları, göç sırasında yapılan hırsızlık saldırıları, hastalıklar ve Ermenilerin zorunlu göçünü kolaylaştıracak imkânların bulunmamasından kaynaklanmıştır. Göç sırasında ihmali görülen yetkililer ve kafilelere saldıranlar mahkemelerde yargılanmıştır.

Çanakkale Savaşları’ndan sonra Kafkas Cephesi Komutanlığı’na atanan Mustafa Kemal’in girişimleriyle Muş ve Bitlis geri alındı. Ekim 1917’de Rusya’da Bolşevik Ihtilali’nin başlaması durumu değiştirdi ve Rusya 3 Mart 1918’de Brest Li-towsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Rusya bu antlaşmayla Berlin Antlaşması’nda aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bıraktı. Böylece Kafkas Cephesi Osmanlı Devleti lehine sonuçlandı ve Doğu Anadolu’da birlik sağlandı,

IRAK BASRA CEPHESİ

Basra’ya çıkarma yapan İngilizlere karşı açılmıştır.

Komutanlar: Cevdet Paşa, Mehmet Fazıl Paşa, Nurettin Paşa, Halil Paşa, Ali ihsan Paşa, Süleyman Askeri Bey

Cephenin Açılma Nedenleri

♦ İngilizlerin Hint deniz yolunun güvenliğini sağlamak ve Musul-Kerkük petrollerine sahip olmak istemesi

♦ İngilizlerin kuzeye çıkarak müttefiki Rusya’ya yardım etmek istemesi

Sonucu

♦ Osmanlı Devleti bu cephede yerli kuvvetlere güvendiyse de olumlu sonuç alınamadı. 29 Nisan 1916’da Küt-ül Ama-re’de zafer kazanılmasına rağmen su yollarını iyi kullanan ingiltere 11 Mart 1917’de Bağdat’ı ele geçirdi.

KANAL CEPHESİ

Cephenin Açılma Nedenleri

♦ İngiltere’nin sömürgeleriyle irtibatını kesmek

♦ Mısır’ı İngilizlerden geri almak

Sonucu

♦ İngiltere, Uzakdoğu’daki sömürgelerinden asker ve hammaddeyi Süveyş Kanalı yoluyla taşıdığından burası ingiltere’nin can damarı niteliğindeydi. 3 Şubat 1915’te bu cephede başlayan mücadeleler Temmuz 1916’da Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlandı.

Osmanlı Devleti’nin Bu Cephede Başarısız Olmasının Nedenleri♦ İngilizlerin sayı ve silah üstünlüğünü ellerinde bulundurması

♦ Osmanlı askerlerinin su ve erzak sıkıntısı çekmesi

♦ Tren yolunun kanala kadar ulaşmaması

♦ Almanların gereken yardımı yapmaması, Osmanlı Devleti’nin silah ve cephane sıkıntısı çekmesi

♦ Çanakkale Cephesi’nin açılmasından dolayı askerlerin bu cepheye kaydırılması

ÇANAKKALE CEPHESİ

Cephenin Açılma Nedenleri

♦ İtilaf Devletleri’nin Boğazlar ve istanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak istemesi

♦ itilaf Devletleri’nin müttefikleri Rusya’ya askeri ve ekonomik yardım ulaştırmak istemesi

♦ İtilaf Devletleri’nin Balkan milletlerini kendi safında savaşa çekme düşüncesi

♦ İtilaf Devletleri’nin Balkanlarda yeni bir cephe açarak ittifak Devletleri arasındaki bağlantıyı kesmek istemesi

♦ İtilaf Devletleri’nin Osmanlı askerlerinin Kanal ve Kafkas cephelerinden çekilmesini sağlamak istemesi

itilaf Devletleri bu cephede kazanılacak başarıyı savaşı en kısa sürede bitirecek bir yol ve barışla eşdeğer görüyorlardı. Bu nedenle İngiliz ve Fransız donanmaları 19 Şubat 1915’te savaşı başlattı. Önce denizde başlayan savaş 18 Mart 1915’te Türk topçusunun üstünlüğüyle sona erdi. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyeceklerini anlayınca 25 Nisan 1915’te kara savaşlarını başlattılar.İtilaf Ordusu, İngiliz ve Fransız askerleriyle, sömürgelerinden getirdikleri Anzak (Avustralya-Yeni Zelanda) , Senegal, Cezayir, Bangladeş ve Hindistanlı askerlerden oluşuyordu. Düşman kuvvetleri sekiz aydan fazla süren kara savaşlarında da mağlup oldu (9 Ocak 1916).

Sonuçları

♦ Yenilen İngiliz ve Fransız kuvvetleri önemli ölçüde zarara uğramıştır.

♦ Osmanlı Devleti tarihindeki en büyük savunma savaşını vermiş ve I. Dünya Savaşı’nda en büyük başarı bu cephede kazanılmıştır.

♦ Savaşın en az 2 yıl uzamasına neden olmuştur. Bu da savaştaki can ve mal kayıplarını daha da arttırmıştır.

♦ Rusya’ya yardım yapılamamış ve Rusya’da Bolşevik İhtilali başarıya ulaşmıştır.

♦ Bulgaristan, ittifak Devletleri safında savaşa girmiştir.

♦ M. Kemal içte ve dışta tanınmış, Çanakkale’de gösterdiği başarılar Milli Mücadele’nin lideri olmasında etkili olmuştur.

♦ Türk ulusunda Kuvayı Milliye ruhunun oluşmasını sağlamıştır.

SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ

Komutanlar: Cemal Paşa

Bu cephe İngilizler tarafından açıldı. Osmanlı Devleti’ni Suriye ve Filistin’den çıkarmak isteyen ingilizlere karşı Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın başarılı savunması İngilizleri durdurdu.

Sonucu

♦ Bu cephede savaş devam ederken Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.

♦ Suriye ve Filistin, ingiltere tarafından işgal edildi.

HİCAZ-YEMEN CEPHESİ

Nedeni

♦ İngiltere’nin Hicaz ve Yemen’e asker çıkarması üzerine açılan bir cephedir.

Sonucu

♦ Osmanlılar, İngiliz ve Araplara karşı başarılı olamadılar.

OSMANLI DEVLETİ’NİN MÜTTEFİKLERİNE YARDIM AMACIYLA ASKER GÖNDERDİĞİ CEPHELER

Galiçya, Romanya ve Makedonya Cepheleri

Osmanlı kuvvetleri bu cephelerde Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile birlikte Rusya, Romanya ve Fransa kuvvetlerine karşı savaştılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder