Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 11, 2018

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu 2017-2018 Eğitim öğretim yılı Haziran dönemi mesleki çalışma programı 09-22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu
Seminer programı içerisinde yer alan "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri"nin incelenerek tüm öğretmenler tarafından bu belgedeki göstergeler doğrultusunda özdeğerlendirme faaliyetinin yapılması hususunda okul müdürlüğümüzce hazırlanan örnek form aşağıda yayımlanmıştır.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ ÖRNEK ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ ÖRNEK ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 

BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ


Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz değerlendirme Raporu
         
Türkiye’de eğitim kalitesinin arttırılması noktasında en temel ögenin öğretmen olduğu yaklaşımından yola çıkıldığında bilimsel ve teknolojik gelişimin sağladı ğı yeni imkanlarla hızlanan toplumsal değişim öğretmenlerin de kendilerini yenilemelerini, mesleki gelişimlerini sağlamalarını gerekli kılmaktadır.
Eğitim kalitesini oluşturan unsurlardan toplum ve kültür, eğitim politikaları, eğitim programı (müfredat), okulların fiziksel koşulları, eğitsel kaynaklar ve öğrencilerin öğrenmeye olan istekleri bir tarafa bırakıldığında bir eğitim sisteminde bu unsurları kullanacak ve değerlendirecek bilgi, beceri ve niteliklerden yoksun öğretmenlerle kaliteli bir eğitim verilmesi beklenemez.
Dolayısıyla kaliteli bir öğretmenin tanımını yapan öğretmen yeterliklerinin düzenlenmesi, öğretmenleri bu yeterlikler çerçevesinde yetiştirme, değerlendirme ve öğretmen mesleki gelişimininin bu yeterlikler çerçevesin sistematik bir biçimde yaklaşılması ve yapılan düzenlemelerin bir sistem bünyesindeki bütünleşik olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Güçlü yönlerimiz; Genel olarak mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler alanlarında yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahibiyiz.

Zayıf yönlerimiz; Ölçme değerlendirme ile çevre ve okul ortamına uygun ders planı hazırlama konularında eksiklerimiz bulunmakta. Bu konularla ilgili açılacak hizmet içi seminerlere katılmamın uygun olacağını düşünüyoruz.


Öz değerlendirme ve önerileriz;
Eksik olduğum alanlarla ilgili olarak, işin uzmanlarınca verilecek Hizmet içi eğitim seminerlerinin özellikle de yüz yüze seminerlerin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Hizmet içi eğitim seminerlerinin planlanmasında zaman konusu dayatma ile değil de öğretmen tercihi dikkate alınarak yapıldığında verimin daha çok olacağını düşünüyoruz.
Seminerlerin; yaz döneminde, şubat döneminde yapılacak şekilde planlanması hem eğitim öğretimi aksatmayacak hem de öğretmenlerin isteksiz olarak seminerlere katılımı neticesinde oluşan verimsizlik problemini ortadan kaldıracaktır.

Şuan ki sistem de özellikle seminer dönemlerinde okulda yapılan çalışmalar çok verimli geçmemekte istenen yarar sağlanamamaktadır.

  

Kaan BAYUK                           Fatma ADIYAMAN                    Aydın AKGÜL
Sos. Bil. Öğrt                                Sos. Bil. Öğrt                             Sos. Bil. Öğrt "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" için buraya tıklayınız.


"Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" örnek özdeğerlendirme formu için buraya tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder