Namazın İnsana Kazandırdıkları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 06, 2018

Namazın İnsana Kazandırdıkları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Namazın İnsana Kazandırdıkları

Namazın insana kazandırdıkları nelerdir? Namazın faydaları, namaz kılan kimsenin hayatındaki olumlu değişiklikler hakkında bilgi.


NAMAZIN İNSANA KAZANDIRDIKLARI
Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan ibadetlerin insana sağladığı birçok yararlar vardır. Bu yararlar, Yüce Allah’ın insanların iyiliğini istediğinin göstergesidir.

Namazın İnsana Kazandırdıkları
Namazın İnsana Kazandırdıkları

İnsanın derin bir saygı ve içtenlikle namaz kılması, onu olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaştırarak yalnızca Yüce Allah’a bağlar.

Namazla, Yüce Allah’la olan ilişkiler canlı tutulur. İnsanın bir yaratılış amacı vardır. İşte bu yaratılış amacını sağlamlaştıran ve ayakta tutan namazdır. Namaz kılmamak kişiyi yaratılış gayesinden uzaklaştırır.

Namazı, “Yüce Allah’la konuşmak.” şeklinde ifade eden Hz. Muhammed (s.a.v), namazın Yüce Allah’la bir iletişim aracı olduğunu vurgulamaktadır. Namazla Yüce Allah anılmış ve O’nunla olan birliktelik kuvvetlendirilmiş olmaktadır.

Yüce Allah, “Kendisin kötülüklerden arındıran, Rabb’inin adını anıp namaz kılan, mutluluğa ermiştir.” (A’lâ suresi, 14-15. ayet) şeklindeki buyurmasıyla namazın insanlara mutluluk veren yönüne dikkatleri çekmiştir. Namaz, Yüce Allah’ı sevmeyi ve O’nun sevgisine ulaşmayı sağlamaktadır. İç huzuru arzulayan birinin namaz kılması, kişiyi aradığı mutluluğa ulaştıracaktır. Bu durum Kur’an-ı Kerimde şöyle ifade edilmektedir: “İyi bilin ki gönüller ancak Yüce Allah’ı anarak huzura erer.” (Ra’d suresi, 28. ayet)

Namazla Yüce Allah’ın yakınlığını hisseden kişide kuvvetli bir güven duygusu oluşmaktadır. Çünkü her şeyin sahibi olan ve kudreti sınırsız olan birinin kapısını çalmak ve O’ndan istekte bulunmak geri çevrilmez. Bu güven duygusu kişiyi ümitsizlikten ve yalnızlık duygularından kurtarır. Hayata daha umutla bağlanmanın yolu, namazı gerektiği şekliyle kılmaktır.

Günlük yasamın problemlerinden uzaklaşmak namazla mümkündür. Karşılaşılan sıkıntıların oluşturduğu manevi sıkıntılar namaz sayesinde çözüme kavuşur.

İnsanı kötü ve çirkin olan davranışlardan koruyan namaz, kişinin davranışlarında bilinçli olmasına da katkıda bulunur. Namazla devamlı Yüce Allah’ın huzurunda olunduğu hissi kişiyi normal hayatında da dikkatli olamaya alıştırır.”…. Allah’ı görüyor gibi ibadet ederiz. Zira biz Allah’ı görmesek de onun bizi gördüğünü biliriz.” (Hadis) prensibi kişiyi davranışlarında daha dikkatli olmaya yönlendirir.

Hoş olmayan, çirkin davranışlardan kaçınmaya gayret eder. Bu da kişiyi davranışlarında daha dikkatli olması anlamına gelir. “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet) ayeti bizlere namazın çirkin ve kötü davranışlardan insanları alıkoyduğunu hatırlatmaktadır.

Cemaat hâlinde kılınan namaz, birlikte yaşama ve dayanışma ruhunu canlı tutar. İslam dini namazın cemaatle kılınmasının daha güzel bir davranış olduğunu hatırlatır. Birlikte hareket etme duygu ve düşüncesi cemaatle kılınan namaz sayesinde daha da gelişir. Toplumun her kesiminden insanın aynı safta yer alması beraberlik duygusunu perçinler. Dünyalık değerlerin yerini sevgi ve kardeşlik duygusu alır. Herkes Yüce Allah’a kul olduğunun bilinciyle üstünlüğü takvada arar.

Cemaatle namaz kılan Müslümanlar namaz sonrasında bilgi alışverişinde bulunur. Bir birleriyle sohbet eder, candan ilişkiler kurarlar. Güzel olan değerleri paylaşır, gerektiğinde birbirlerinin yanlışlarını düzeltirler. Dertleşir, sıkıntılarının çözümünü birlikte ararlar. Cemaatle namaz kişiyi yalnızlıktan kurtarır.

Bir Hadis;
Peygamber Efendimiz, bir gün yanındakilere, “Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde beş kez yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?” diye sordu. ‘Kalmaz.’ diye cevap verilince, “İşte beş vakit namaz böyledir. Allah namaz sayesinde günahları siler ve temizler.” buyurdu.

Namaz kılmak belli bir temizliği gerektirmektedir. Namaz kılacak insanlar maddi ve manevi yönden temiz olmalıdır. Abdest almakla en çok kirlenen organlarımızı yıkarız. Namaz kılan bir insan bunu günde beş kez yaptığına göre bu, her gün genel temizlik yapıldığı anlamına gelmektedir. Ayrıca giyilen elbiseler ve namaz kılınacak yerin temiz olması, namaz kılarken dikkat edilmesi gereken diğer bir konudur. Bu yaklaşımla namaz kılmak bir kişinin temiz olmasına zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla namazın şartlarından olan abdest almak, hadesten taharet ve necasetten taharet kişiyi temizliğe alıştırır.

Namazın kazandırdıklarından biri de insanı, günahların oluşturduğu manevi kirlerden arındırıyor olmasıdır. Namaz kılan insan günahlarının affı için Yüce Allah’a yalvarır ve affedilmesini ister. Yüce Allah bu isteği geri çevirmez ve namaz kılması dolayısıyla o kişiyi bağışlar. Namazla manevi kirlerden temizlenildiğini Peygamberimiz şu cümleleriyle ifade etmektedir: “Bir Müslüman namaz vakti girince güzelce abdest alır, huşu içinde rükusunu tam yaparak namazını kılarsa geçmiş küçük günahları affedilir. Bu, ömür boyunca böyle devam eder.” (Hadis)

Namaz, zamanı verimli şekilde değerlendirmeyi öğretir. İnsanlar planlı oldukları ölçüde başarılı olurlar. Zaman çok değerli bir hazinedir ve dikkatli kullanılmalıdır. Zamanı verimli kullanmak insanı hedefine ulaştırır. Namazla insan günlük yaşamını planlamayı öğrenir. Namaz günün belli saatlerinde kılınmaktadır. Bu davranış kişide, günlük yaşamı programlama alışkanlığını oluşturur.

İnsanlar, günün çoğunu hayatını kazanmak için çalışır. Bu çaba insanı yorar ve yıpratır. Farkında olmadan insan, günlük akış içerisinde kendisini mutlu edecek ve ona huzur verecek güzelliklerden uzaklaşabilir. Kılınan beş vakit namaz, kişiyi manen dinç tutar, ona huzur ve mutluluk verir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder