Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Arasındaki Farklar - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 02, 2018

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Arasındaki Farklar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Arasındaki Farklar 

Toplumsal olay nedir? Toplumsal olgu nedir? Toplumsal olay ile toplumsal olgu arasındaki farklar nelerdir, hakkında bilgi.


Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu
Sosyoloji toplumsal olay ve olguları inceler. Toplumsal olay ve olgular insanların birarada yaşayarak birbirleriyle ilişki ve etkileşime girmeleri sonucu ortaya çıkar. Sosyolog, toplumsal olay ve olguları inceleyerek toplum hakkında bilimsel bilgilere ulaşır, aralarında bağlantı kurar ve genellemelerde bulunur. Bu nedenle toplumun bilimsel olarak incelenmesinde toplumsal olay ve olgular sosyoloji için önemli bir çalışma alanıdır.

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Arasındaki Farklar
Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Arasındaki Farklar 

Toplumsal olay, toplum içinde belli bir yerde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan bir süreç içindeki, birden fazla kişiyi ilgilendiren tek tek oluşum ve değişimlerdir. Örneğin, Ahmet ile Ayşe’nin evlenmesi; belli bir tarihte ve yerde gerçekleşip o yer ve tarihte tek ve özel olan, en az iki kişinin etkileşimde bulunduğu toplumsal bir olaydır. Ertürk ailesinin taşınması, TBMM’nin kuruluşu, Birinci Dünya Savaşı, 2007 Öğrenci Seçme Sınavı da birer toplumsal olaydır.

Toplumsal olayın üç temel özelliği vardır:

• Bireyin dışında gelişebilir.

• Zorlayıcılık içerir.

• Toplumsal idealler doğrultusunda oluşur.

Toplumsal olaylar, insan ilişkilerinden doğar ama bireyin bu olaylara mutlaka katılması gerekmez. Örneğin; bir uçak kazası, bir ülkedeki iktidar değişikliği her bireyin katılmadığı olaylardır. Birey olaylara, tanık olur ya da bunlardan hiç haberdar olmayabilir. Ama onlar birey dışında da varlıklarını sürdürür.

Toplumsal olaylar, bireye baskı yapar ve onu belirli biçimlerde davranmaya zorlar. Örneğin; kütüphanede gürültü yapan kişi, hemen uyarılır. Ancak, bu zorlama her zaman belirgin olmaz. Günümüzde ilkel yöntemlerle üretim yapan firmaların durumu da buna örnektir. Bu firmalar, teknolojik yeniliklerden yararlanarak daha hızlı ve ucuza üretim yapan firmalara oranla daha az kazanç sağlarlar. Bu durum onlara, ilkel yöntemleri bırakarak çağdaş yöntemlerle üretim yapmaları yönünde baskı uygular.

Toplumsal olaylar, toplumsal idealler doğrultusunda ortaya çıkar. Örneğin; ailenin, bayrağın kutsallığı gibi değerler bir toplumun üyelerince korunan, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi uygun görülen ideallerdir. Evlenme, resmî törenler gibi toplumsal olaylar ise bu idealler doğrultusunda oluşur.

Bu özellikleri nedeniyle toplumsal olaylar; toplumdan kaynaklanan ve insanların başkalarının varlığını dikkate aldığı, başkalarının varlığından etkilendiği tek tek değişimlerdir.

Toplumsal olgu, genellikle başlangıç ve bitiş noktaları belli olmayan bir süreç içindeki toplumsal oluşum ve değişimdir. Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır. “Ahmet ile Ayşe’nin evlenmesi” bir sosyal olaydır. Ancak tüm evlilik olaylarını ifade eden evlenme toplumsal bir olgudur. Bu ise toplumsal olgudur. Kentleşme, göç ve seçim de birer toplumsal olgudur.

Toplumsal olgu bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Kentleşme olgusu, tek tek tüm kentleşme olaylarını içine aldığı için geneldir. Genel olarak kentleşme olgusunun ne zaman, nerede başladığı ve biteceği belli değildir. Belirli bir dönemde ve yerde görülen kentleşmeler ise birer toplumsal olaydır. Bu olayların yeri, başlangıcı ve bitiş süresi bellidir. Bu olaylar yer ve zamandan bağımsız ele alınarak soyutlanınca genel olarak kentleşme olgusuna ulaşılır. Bu nedenle toplumsal olgu, toplumsal olaylara göre daha süreklidir ve toplumsal olayları kapsar.

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Arasındaki Farklar
Toplumsal Olay Toplumsal Olgu
• Tek tek gerçekleşen değişimleri ifade eder. • Olaylar sonucunda ulaşılan genel gerçekleri ifade eder.
• Başlangıç, bitiş süresi ve yeri bellidir • Başlangıç, bitiş süresi ve yeri kesin olarak belirlenemez
• Yer, zaman gibi belli sınırlar içindeki değişimleri ifade ettiği için somuttur. • Topluma yönelik olan, toplumu ifade eden soyut bir kavramdır.
ÖRNEKLER
• Ankara’da gecekondu yapımı İstanbul’da gecekondu yapımı • Gecekondulaşma
• Belediye başkanlığı seçimi Sınıf başkanı seçimi • Seçim
• Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı • Savaş
• A kişisinin yaptığı hırsızlık suçu  B kişisinin yaptığı dolandırıcılık suçu. • Suç


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder