Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 16, 2018

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi hakkında bilgiler
Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış olan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okutulmasıyla halka sunulmuş ve bu fermanda yazanlardan dolayı toplum içerisinde yaşayışlarda; kültür, edebiyat vb. alanlarda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.


Tanzimat dönemi değişimleri şu şekilde özetlenebilmektedir;

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat dönemindeki edebiyat dünyasına mensup olan sanatçılar; ilk önce şiir, mektup, düz yazı vb. edebiyat türlerini Batılı edebiyat anlayışına göre yenilemeye başlamışlar; aynı zamanda o güne kadar Türk edebiyatında bulunmayan tiyatro, eleştiri, makale, anı, hikaye ve roman gibi türleri de Türk edebiyatının içerisine Tanzimat edebiyatı adı altında sokmuşlardır.

Bu dönemde edebiyatla uğraşan yazarlar, kendi aralarında edebiyatın başka türlerini örnek olarak o türlere uygun eserler vermişlerdir. Örneğin Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal gibi yazarlar romantik türde eserler yazmışlar; Şinasi, Ali Bey gibi yazarlar daha çok klasik tarza yönelmişlerdir.
tanzimatla-ilgili-bilinenler

Tanzimat dönemi süreçleri nelerdir?
Tanzimat dönemi iki ayrı süreci kapsamakta; birinci dönem sanatçılarının düşüncesi “sanat, toplum içindir” düşüncesi olsa da ikinci dönem sanatçıları “sanat,sanat içindir” düşüncesinin peşinden gitmişlerdir. İlk dönemde şairler ve yazarlar topluma yönelik yazılar ortsya çıkartmak istediklerinden dilde sadeleşme çabasına girmişler; ikinci dönem yazar ve şairleri böyle bir amaca hizmet etmedikleri için dillerini hafifleştirmeye dair bir adım atmamışlardır.

Tanzimat dönemindeki eserlerde fikir olarak vatan sevgisi, meşruiyet rejimi, milliyet ve hürriyet duygusu işlenerek Türk halkına da bu fikir geçirilmeye çalışılmış; hem sosyal hem de siyasal açıdan kötü süreçler geçiren bireylerin toplumsal açıdan edebi boyutta rahatlamasını sağlamak üzerinde durulmuştur.

Bu dönemde yazılan şiirlerde aşk teması, metafizikle alakalı ölüm, dünya, ruh, Allah gibi konular, tabiatla alakalı deniz, göl, dağ, gibi konular ve sosyal konularla alakalı kanun, medeniyet, adalet, kültür, millet ve devlet gibi konular sıklıkla işlenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder