Parçanın Yardımcı Düşünceleri Nasıl Bulunur? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Parçanın Yardımcı Düşünceleri Nasıl Bulunur?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Parçanın Yardımcı Düşünceleri Nasıl Bulunur? 

Parçanın yardımcı düşüncesi nedir? Parçanın yardımcı düşünceleri nasıl bulunur, örneklerle açıklaması, konu anlatımı.


PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ
Bir paragrafta ana düşüncenin yanında ana düşünceyi destekleyen ona belirginlik kazandıran yardımcı düşüncelerde yer alır. Yardımcı düşüncenin sayısı bir ya da daha fazla olabilir. Parçadaki yardımcı düşünceler ana düşünceyle aynı doğrultuda olur, ana düşünceyi kuvvetlendirir, inandırıcı hâle getirmeye yarar.

Yardımcı düşünceyle ilgili sorular sınavlarda çoğu zaman olumsuz biçimde; “değinilmeyen, üzerinde durulmayan, parçadan çıkarılamayan vb.” şeklinde sorulur.

Bu tür sorulardaki olumsuz ifadelerin altı daima çizilir.

Şimdi bir örnekle bir paragraftan çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargıları bulmaya çalışalım.
“Sözünü ettiğimiz kitapta şair biyografisini vermemiş. Demek ki şairin bir politikası var: Şiirleriyle okuyucu arasına kendini koymak istemiyor. Hatta böyle yapmakla bu işi biraz aşırılaştırıyor. Şair kendi şiirinden çekiliyor. Böylece okuyucu çoğu zaman görülen hataya, şaire göre şiir okumaya, düşmemiş oluyor. Bunlar birlikte düşünüldüğünde itiraf etmeliyim ki özgün bir düşünce, özgün bir kitap.”

Bu parçada çıkarılabilecek yargılar:

> Şair kitabına biyografisini almamıştır.

> Okurlar çoğunlukla “şaire göre şiir okuma” hatasına düşebiliyorlar.

> Biyografisini yazmamasının nedeni okuyucuyla şiiri aracısız buluşturmaktır.> Şair, okuyucunun şaire göre şiir okumasının önüne geçmiş oluyor.

> Bu eser, bütün özellikleriyle özgün bir kitaptır.

Bu parçadan çıkarılamayacak yargılar:

> Şairin biyografisini bilmek şiirin iyi anlaşılmasını sağlar.

> Şairin amacı biyografisini okuyucuya ulaştırmaktır.

> Okuyucunun amacı, şairin biyografisine ulaşmaktır.

> Şair, okuyucunun şiire bakarak yazara ait bilgiler çıkarmasının önüne geçmiş oluyor.

> Bu eserde özgün bir kitap tanıtılmaktadır.

Yardımcı düşünce soruları kolaydır. Çünkü bizden parçada olmayan, sözü edilmeyen bir cümleyi bulmamız istenmektedir. Üç seçenekte bulunan düşünceler parçanın içinden hafif değiştirilerek ifade edilmiştir. Ama cevap seçeneğindeki düşünce parçada olmayan bir düşüncedir.

Örnek Soru
Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: “Başkası ne der?” Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kişilerin niçin başkalarına benzer davranışlar sergilediklerine
B) Taklitçi yaşamın alışkanlığa dönüştüğüne
C) Toplumsal kabullerin bireysel yönelimleri etkilediğine
D) Yaşamın, insanı zamanla olgunlaştırdığına

Çözüm :
Bu parçada, kişilerin başkalarına benzer davranışlar sergilediklerine, bu taklitçi yaşamın alışkanlığa dönüştüğüne, toplumdaki bu genel kabullerin bireyi etkilediğine değinilmiştir. Ancak bu parçada ne zaman kavramına ne de zamanın insanı olgunlaştırdığına değinilmiştir.
Cevap D

Örnek Soru :
Sağlık” insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı “1” ile; sahip olunan para, statü şöhret gibi değerlerin her birini de “0” ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak “1” rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızca sıfır kalır. Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?

A) Sağlığın değerini, onu kaybedince anlarız.
B) Sağlık, insan yaşamını anlamlı kılar.
C) Sağlıklı oldukça birçok değere sahip oluruz.
D) Sağlık, bütün değerlerin üstünde tutulmalıdır.Çözüm :
Bu parçada sağlığın kaybedilmesinden hiç söz edilmemiştir. Dolayısıyla bu parçada “Sağlığın değerini, onu kaybedince anlarız.,” yargısına ulaşamayız.
Cevap A

Örnek Soru :
Övmek, çocukta bir ışık yakmaktır. Azarlamak ise yanan ya da yanabilecek durumda olan bu ışığı söndürmek onun duygu, düşünce evrenini karanlığa boğmaktır. Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan büyütmeyi başarabilen anne babalar gerçekten büyük, saygıdeğer eğiticilerdir. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Çocuğun geleceğinin doğru eğitimle şekillenebileceği
B) Eğitimde, ödülün cezadan daha etkili olduğu
C) Çocuğun özgür düşünmesinin sağlanması gerektiği
D) Çocuğun her şeyi ilk olarak ailesinden öğreneceği

Çözüm :
Bu parçada, çocuğun ilk eğitiminin ailede başladığı, her şeyi ilk olarak ailede öğreneceği yargısı yoktur. Dolayısıyla çocuğun her şeyi ilk olarak ailesinden öğreneceği, yargısı bu parçadan çıkarılamaz.
Cevap D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder