Olay Yazısı Nedir? Olay Yazılarının Özellikleri - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Olay Yazısı Nedir? Olay Yazılarının Özellikleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Olay Yazısı Nedir? Olay Yazılarının Özellikleri 

Olay yazısı nedir? Olay yazıları nelerdir, özellikleri nelerdir? Olay yazısı örnekleri, hakkında bilgi, konu anlatımı


OLAY YAZILARI
Bir olayın; kahramanlar zaman ve mekan (yer) çerçevesinde anlatıldığı yazılardır.

Başlıca Olay Yazıları Şunlardır:

Roman:
İnsan ve toplum hayatını konu alan yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları kişi yer ve zamana bağlı anlatan uzun yazılara denir.

Özellikleri

> Romanda bir ana olay etrafında birden çok olay yer alabilir. Olaylar bütün ayrıntılarıyla ele alınır.

> Romanda kişi sayısı oldukça fazladır ve kişiler ayrıntılarıyla tanıtılır.

> Romanda uzun bir zaman dilimi söz konusudur.

> Romanda geniş bir yer kavramı vardır. Olaylar geniş bir coğrafyada gerçekleşebilir.

> Romanlar işlediği konulara göre “sosyal romanlar, tarihi roman, polisiye roman… vb.” ve akımlarına göre: romantik, realist roman vb. diye türlere ayrılır.

Daha fazla bilgi
Hikâye (Öykü):
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların yer ve zaman belirtilerek anlatıldığı kısa düz yazılara denir.

Özellikleri

> Öykülerin en önemli özelliği olay, yer ve kişilerin ayrıntılara kaçmadan anlatılmasıdır.

> Genelde bir olay etrafında gelişir, olayın geçtiği yer sınırlı, zaman kısa ve kişi sayısı romana göre azdır.

> Anlatım özlü ve yoğundur.

> Hikâye, olay hikâyesi ve durum hikâyesi olmak üzere ikiye ayrılır.

> Türk edebiyatında Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık önemli hikâye yazarlarındandır.

Daha fazla bilgi
Masal:
Olağanüstü olayların anlatıldığı hayali öykülere denir.

Özellikler

> Masallar tekerlemeyle başlar.

> Masallarda olağanüstü olaylar anlatılır.

> Yer ve zaman kavramları belirsizdir.

> Masal kahramanları peri, cin , dev… gibi olağanüstü varlıklardır.

> Masallar evrensel konuları işler.

> Masalların sonunda İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Eğiticilik esastır.

> Masallarda ait olduğu kültürün gelenek ve göreneklerinden izler bulmak mümkündür.

> Olaylar miş’li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.

Daha fazla bilgi
Örnek Soru :

Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken memleketin birinde İdi ile Bıdı derler bir karı koca varmış. İkisinin de huyu suyu birbirine benzermiş. Kim ne derse ona inanırlarmış. Yüzlerine gülen, ekmeklerini ellerinden alırmış…
Bir bölümü yukarıya alınan yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal
B) Fabl
C) Hikâye
D) Roman

Çözüm :
Bir bölümü alınan yazı türü masaldır. Çünkü m asallar tekerleme ile başlar. Masallarda yer ve zaman verilmez. Anlatımda daha çok, “-miş”li geçmiş zaman kullanılır.
Cevap A

Fabl (Hayvan Masalları):
Ahlak ya da hayat dersi ver-r vıek amacıyla yazılan, kahramanları hayvanlar olan manzum ya da düz yazı biçimindeki kısa öykülere denir.

Özellikleri:

> Şiir şeklinde ya da düz yazı biçiminde yazılır.

Kahramanları hayvanlar, bitkiler ya da eşyalardır.

> İnsanlara öğüt vermek amacı taşır. Sonunda mutlaka bir İbret dersi ve ahlaki öğüt verilir.

> Olaylar çoğunlukla kır, orman ya da köylerde geçer.> Beydaba ve La Fontaine bu türün en tanınmış yazarlarıdır.

Daha fazla bilgi
Efsane:
Tarih, toplum ve doğa olaylarının nedenlerinin, ve oluşumlarının olağanüstü, akıl dışı açıklamalarla anlatıldığı hikâyelere efsane denir.

Efsaneler halkın hayal gücünden ortaya çıkar ve gelişir. Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelir.

Efsane Türleri

1- Dünyanın yaratılışını, tabiat varlıklarının meydana gelişini, kıyamet günlerini anlatan yaratılış efsaneleri:

2- Tarihi efsaneler

3- Dini efsaneler

Türk Edebiyatında Efsane

Kahramanlık, fedakârlık, cesaret, ahlaki davranışlar, sosyal düzene bağlılık, Allah’ın kudretine iman, doğruluk, cömertlik gibi konular işlenir.

Örnek Efsaneler: Genç Osman, Boş Beşik, Çakıcı Efe, Çoban Çeşmesi, Gelin Kayası, Cennet Dağı, Kan Kuyusu, Yusufçuk Kuşu…

Daha fazla bilgi
Destan
Milletlerin tarihinde derin izler bırakan olaylara (sel, deprem, kıtlık, göç gibi) olağanüstü olay ve kahramanların da eklenmesiyle oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan öykülere destan denir.

Destanların çoğu şiir biçimindedir. Destanlar bilinen en eski edebiyat türlerindendir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder