İsauria Antik Kenti Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2018

İsauria Antik Kenti Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İsauria Antik Kenti Hakkında Bilgi 

İsauria antik kenti nerededir? İsauria’nın tarihçesi, özellikleri, bölgede yaşamış olan medeniyetler, kalıntılar ve eserler hakkında bilgi.


İsauria
İsaurya, İsauria olarak da yazılır, Orta Anadolu’da antik bölgedir. Doğudan ve kuzeyden Likaonya, batıdan Pisidya, güneyden de Kilikya ve Pamfilya bölgeleriyle çevrilidir. Günümüzde yaklaşık olarak Konya ve Karaman illerinin güneybatı, Antalya ilininse kuzeydoğu uç kesimlerini kaplar.

İsauria Antik Kenti Hakkında Bilgi
İsauria Antik Kenti Hakkında Bilgi 

İsaurya çevresi dağlarla kuşatılmış ve kısmen de geniş göllerle kaplı bir havzaydı. Batı ve güneyde Toroslar, kuzey ve doğuda da Konya Ovasından daha alçak tepelerle ayrılıyordu. Bu kesimde özellikle Çarşamba Suyu vadisi Likaonya ile bir sınır oluşturmaktaydı.

İsauryalıların kökeni konusu tam anlamıyla açık değildir. Ama Toroslar üzerinde Likaonya, Milyas, Kabalis ve Pisidya’da yaşayan halklarla aynı kökenden gelmeleri olasıdır. Bu ortak köken ise bölgede en azından İÖ 2. binyıldan beri var olan Luvilere dayanır. İsauryalılar, Toroslar’da yaşayan öteki halklar gibi, etnik kimliklerini yüzyıllar boyunca koruyagelmiş, geçimlerini çoğunlukla yağma ve soygunculukla sağlayan dağlılardı. 

Tarihte adları ilk kez Büyük İskender’in ölümünden sonra İÖ 322’de Kilikya’nın Makedonyalı satrabı Balakros’a karşı ayaklandıkları sırada ortaya çıkmıştır. Bu ayaklanma kısa sürede İskender’in generallerinden Perdikkas tarafından bastırıldı. Bölge İÖ 78’de Roma’nın Kilikya prokonsülü Publius Servilius Vatia tarafından yeniden denetim altına sokuldu. İÖ 37/36 yıllarında o zamanlar Galatya kralı olan Amyntas’ın yönetimine girdi. Amyntas halkın direnişini kırmak amacıyla bu bölgenin en korunaklı yerleşmesi olan İsaurya ya da İsaurya Vetus’u bir kez daha yerle bir etti ve bunun yanında, aynı adla anılan yeni bir kent inşa ettirdi. Amyntas’ın İÖ 25’teki ölümünden sonra İsaurya, Augustus’un kurduğu Galatia Eyaleti’nin sınırlan içine alındı.

Kentlileşmenin hiç gelişmediği İsaurya bölgesinin, bazısı köyden ileri gitmeyen başlıca kasabaları arasında Trogitis (Suğla) Gölü çevresindeki Kokissos, Kodylessos (Güdelisin) ve Takhurta, orta kesiminde Hadım ilçe merkezi yakınlarındaki Astra, Artanada, Kuretha, güneyde Kilikya sınırında Garmanikopolis (Ermenek), Adrassos, Kotradis,Olosada (Afşar Kalesi), Eirenopolis, Lausada ve Melon’un adları sayılabilir. İsaurya’nın başlıca doğal zenginliği hayvancılıktı. 

Ülke topraklarının tarıma elverişli olmayışı halkı büyük çapta hayvancılığa itmişti. Beslenen hayvanlar daha çok koyun ve keçiydi. Hayvancılıkla birlikte dokumacılık, dericilik, peynircilik ve keçi kılından çadır yapımı da gelişmişti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder