İrlanda Ayaklanması Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 26, 2018

İrlanda Ayaklanması Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İrlanda Ayaklanması Hakkında Bilgi 

İrlanda Ayaklanması ne zaman ve neden meydana gelmiştir? İrlanda ayaklanmasının tarihçesi, sonuçları hakkında bilgi.


İrlanda Ayaklanması
İrlanda Ayaklanması, İrlandalı Katoliklerin parlamentoda reform yapılması ve dinsel özgürlüklerinin tanınması için başlattıkları ayaklanmadır (1798).

İrlanda Ayaklanması Hakkında Bilgi
İrlanda Ayaklanması Hakkında Bilgi 

İrlandalı radikallerin ve emekçi sınıfların izlenen ekonomik politikalardan hoşnutsuzluk duyan kesimleri, 1795 yılı içinde bir araya gelerek Birleşik İrlandalılar Derneği adlı yeni bir örgüt kurdular. Çalışmalarını yasadışı olarak yürüten ve askeri temellerde örgütlenen dernek, İrlanda Parlamentosu’nda radikal bir reform yapılmasını ve “ulusal bir hükümet”in kurulmasını amaçlıyordu. Karşı karşıya oldukları ekonomik güçlüklere çözüm bulmak amacıyla çeşitli gizli örgütler kurmuş olan pek çok İrlandalı köylü de çok geçmeden Birleşik İrlandalılar Derneği’ ne katıldı. Köylülerin ekonomik taleplerle başlattıkları bu mücadele, İrlanda’nın kuzeyinde Katoliklerle Protestan Peep O’Day Boys ve 1795’te kurulan son derece tutucu Protestan bir örgüt olan Orange Derneği arasındaki çatışmalar nedeniyle dinsel bir niteliğe büründü. Birleşik İrlandalılar’a askeri yardım sağlamak üzere 1796 başında dernek önderlerinden T. Wolfe Tone Fransa’ya gitti. Aynı yıl General Lazare Hoche komutasındaki büyük bir Fransız filosuyla birlikte İrlanda’ya dönmek üzere Fransa’ dan denize açıldı. Ama şiddetli fırtına nedeniyle filo dağıldı ve Bantry Körfezine ulaşan birkaç gemi dışında hiçbir birlik karaya ayak basamadı.

Yönetimi devirmeyi amaçlayan örgütlerin etkinlikleri ve istila tehlikesi karşısında baskıları daha da artıran İrlanda hükümeti, 1796’da Ayaklanma Yasası adlı özel bir yasa çıkardı ve tutuklama için yazılı emir zorunluluğunu askıya aldı. Öte yandan İngiliz general Gerard Lake (sonradan 1. Vikont) 1797 yılı içinde halka ait silahlara el koydu ve Belfast’ta yayımlanan Northern Star adlı radikal gazeteyi yasakladı. 1798’in ilk aylarında bölgede gerginlikler iyice arttı ve Birleşik İrlandalılar ayaklanma hazırlıklarına başladılar. Örgütü çökertmek için yoğun bir çaba harcamakta olan hükümet, 1798 ilkbaharında bazı radikal önderleri tutuklatmasına karşın, ayaklanmanın başlamasına engel olamadı (Mayıs 1798). Ayaklanma yalnızca Ulster’ın doğusunda ve Wexford’da etkili oldu. Kuzeydeki ayaklanmacılar Antrim ve Ballinahinch’te yenilgiye uğradılar. Wexford’daki ayaklanmacılar ise birkaç çarpışmada hükümet birliklerini yendiler, ama New Ross ve Arklow’u almayı başaramadılar. Haziran ortalarında Wexford’da toplanan General Lake komutasındaki hükümet birlikleri, 21 Haziran 1798’de Vinegar Hill’de ayaklanmacıları kesin bir yenilgiye uğrattı. Öte yandan ayaklanmanın neredeyse tümüyle bastırıldığı bir sırada Killala yakınlarında karaya çıkan küçük Fransız birliği, Castlebar’da kazandığı zaferden kısa bir süre sonra hükümet birlikleri tarafından kuşatılıp ele geçirildi. Yakalanan İrlandalı ayaklanmacıların büyük bölümü kürek cezasına çarptırılarak Avustralya’ya sürgüne gönderildi.

Ayaklanmanın en önemli sonucu William Pitt’in çıkardığı Birleşme Yasası’yla İrlanda Parlamentosu’nun dağıtılması oldu. Bu tarihten sonra İrlanda, İngiliz Parlamentosu’nda belli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeye başladı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder