Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2018

Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu 

Hristiyan inanışında Hz. İsa’nın nura bürünüş yortusu, İncilde nura bürünüşünün anlatılması, hakkında bilgi.


Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu

Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu
Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu 

İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu, Hristiyan inanışında Hz. İsa’nın nura bürünüşünün (Markos 9:2-13; Matta 17:1-13; Luka 9:28-36) kutlandığı Hristiyan yortusu. İncil’ lerdeki öyküye göre İsa havarilerinden Petrus, Yakub ve Yuhanna’yı yanına alarak yüksek bir dağa çıkarır. Onların önünde yüzü güneş gibi parlar, giysileri ışık gibi ak olur; bu sırada havarileri onun Musa ve İlyas peygamberlerle konuştuğunu görürler. Ardından üzerilerine bir bulut gelir; buluttan “Sevgili oğlum budur” diye bir ses işitirler. Olayın Tabor Dağında gerçekleştiğine inanılır. Yortunun amacı, Hz. İsa’nın yeryüzündeki yaşamı sırasında gizli kalan tanrısal görkeminin açığa çıkmasını kutlamaktır.

Yortunun ilk kez ne zaman kutlandığı bilinmemektedir. Ama Kudüs’te daha 7. yüzyılda, Bizans İmparatorluğu’nun çoğu kesiminde de 9. yüzyılda kutlandığı bilinmektedir. Batı Kilisesi’nde zamanla benimsenen yortunun tarihi, 1456’da Belgrad’da Osmanlılara karşı kazanılan zaferin onuruna, 1457’de Papa III. Calixtus tarafından 6 Ağustos olarak belirlenmiştir.

Ortodoks Kilisesi’nde bu yortu her zaman büyük bir dinsel bayram sayılmıştır. Bazı kiliselerde başka tarihlerde kutlanır. Süryaniler ve Ermeniler Nura Bürünüş Yortusu’ nu Pentekostes’i izleyen yedinci pazar günü, bazı Lutherciler de Epifanya’dan sonraki son pazar günü kutlarlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme