Disleksi Nedir Belirtileri Nelerdir ? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 09, 2018

Disleksi Nedir Belirtileri Nelerdir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Disleksi Nedir Belirtileri Nelerdir ?

Disleksi hastalığının açılımı
Disleksi kelimesi, anlam olarak “kelime kullanımında yaşanmakta olan zorluk” şeklinde açıklanabilmektedir. Normal şartlarda doğumdan itibaren gelmekte olan bu bozukluk, öğrenme bozukluğu olarak geçmektedir. Bu tip bir öğrenme bozukluğu, en net biçimde okuma yazma çağına gelindiğinde anlaşılabilen bir durum olmaktadır çünkü bu yaşlarda disleksi problemi olan çocuklar yaşıtlarına nazaran daha geç okumayı sökmekte ve daha geç düzgün yazı yazmaya başlamaktadırlar. Bununla birlikte disleksi olmayan çocuklar normal bir öğrenme süreci geçirirken, disleksi olan çocuklar kelimeleri dahi doğru telaffuz edemedikleri için sıkıntılı eğitim süreçleri geçirmektedirler.


Disleksi kaç yaşında anlaşılır diye bakıldığında, aslında çocukların okul öncesi dönemlerinde hastalığın belirtileri kendini gösterse de çoğu aile gelişim çağında bu tip yavaşlıkların olabileceğini düşündüklerinden durumun pek de üzerinde durmamaktadırlar.

Disleksinin nedenleri nelerdir?
Nörolojik kökenli bir hastalık olan disleksi hastalığına sahip olan bireylerin, doğuştan olmak üzere beyinlerinin sol tarafında dil kullanımıyla ilgili bir farklılaşma meydana gelebilmektedir. Bu sebeple de beyin yapısı, kişiye verilen bilgi sentezini normal şartlardan daha farklı olarak yapmaktadır. Bunun sonucunda da yazma yetisinde, okuma yetisinde, düzgün sıralama yetisinde ve bilgiyi doğru yerde kullanma yetisinde belli bariz aksaklıklar meydana gelmektedir.

Türleri nedir?
Disleksi hastalığı, en çok bilinen haliyle doğuştan gelen disleksi şeklinde; bunun dışında yaşamsal süreçte meydana gelen aksaklıklardan ötürü yaşanabilecek travmaya bağlı veya gelişimsel disleksi olarak iki farklı grupta incelenebilmektedir. Doğuştan gelen disleksi hastalıklarında; bu hastalık bireyin metabolizmasında ya doğum öncesinde, ya doğum esnasında ya da doğum sonrasında oluşan durumlardan kaynaklı olarak kalıcı olacak şekilde ortaya çıkmıştır. Doğum öncesinde yaşanan disleksiye örnek olarak annenin hamileliği esnasında alkol alması, eksik beslenmesi veya uzun süreleri alan zorlu doğum süreçleri örnek verilebilir.

disleksi-belirtileri

Doğum sırasında meydana gelen disleksilerin sebebi olarak göbek kordonunun bebeğe dolanması durumu, plasentada oluşabilecek anormalliklerin durumu ve az önceki durumdaki etmenlerden biri olarak uzun saatler süren doğum etmenlerini sayabilmemiz mümkündür. Son olarak doğum sonrasında olunan disleksilere örnek olarak başa hızlı bir şekilde darbe yeme, genç sayılacak yaşlarda ağır ateşli hastalık geçirme ve  doğum sonrasında çok geç nefes almaya başlama gibi sebepler disleksiyi ortaya çıkartabilmektedir

Nasıl anlaşılabilmektedir?
Disleksi hastalığının yaşlara göre ortaya çıkan belirtileri şu şekilde özetlenebilir;

Okul öncesi denilen 3-6 yaş aralığı dönemlerinde çocukta zayıf hafıza durumunun olması, kelime ve sesleri hatırlamada güçlüklerin yaşanması, aktiviteler arasında yavaş tepki verme, benzer okunuşlara sahip kelimeleri karıştırma, alfabeyi unutma, boyama yaparken becerememe gibi durumlar disleksi olduğuna dair güçlü işaretlerdir.

İlköğretim çağına gelen 7-11 yaş arasındaki çocuklarda da en belirgin disleksi belirtileri zor yazma, zor okuma, harfleri karıştırma, yazarken ve okurken harf atlama, yazarken ve okurken harf değiştirme, okumakta zorluk yaşama ve yavaş okuma gibi zorluklar çok yüksek ihtimalle disleksiden kaynaklanmaktadır.

disleksi-tedavisi

Son olarak ortaöğretim çağı olan 12-18 yaş arası olan çocuklarda ise; harfleri ve rakamları karıştırma, harfleri ve rakamları ters yazma, ezberleme konusunda güçlük yaşama, motor becerilerinde zorluk yaşama, ritmik ezber yapmakta ve saymakta zorlanma, yazı yazarken satır atlama, dört işlem yaparken sürekli hata yapma, okula gitmek istememe ve kendini ifade ederken ciddi zorluklar çekme gibi belirtiler disleksiden kaynaklanan etkiler olarak gösterilmektedir.

Tedavisi nasıl yapılır?
Disleksinin günümüz koşullarında var olan herhangi bri tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu tip sorunlar genelde çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınan bir hastalık yöntemi olmaktadır ve geçirilen disleksi eğitiminden sonra hastalarda çoğu sorun giderise de yavaş okuma sorunu ve yazım hataları sorunları kalıcı şekle bürünmektedirler.

Bu hastalıkta tedavi adı altında en önemli olan şey sabır gösterebilmektir. Hem hastaların kendisi hem hastaların ailesi özel eğitim süreçleri kapsamında sabırlı ve umutlu olurlarsa, hastalığın seyri üzerinde çok büyük etkiler bırakabilmektedir. Bahsi  geçen disleksi için özel eğitim merkezleri henüz Türkiye’de açılmamış olsa da, tedavi süreci için özel danışmanlık şirketleri bulunmaktadır. Hastalıkla alakalı en çok duyulan şey disleksi olan ünlüler arasında Einstein, Leonardo Da Vinci, Tom Cruise gibi isimlerin olması ve bu hastalıklarına rağmen ne başarılar gösterebildikleridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder