Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Taktikleri Nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 02, 2018

Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Taktikleri Nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Taktikleri Nelerdir?

Çatışma nedir? Çatışma durumlarıyla başa çıkmada kullanılan taktikler, çatışma çözme taktikleri nelerdir? Hakkında bilgi.


Çatışma Nedir?
Bir tarafın davranışları, diğerinin gereksinimlerine ters düşüyor, diğerini engelliyor ya da tarafların değerleri birbirine uymuyorsa bu kişiler arasında ortaya çıkan sürtüşmeye, çatışma denir.

Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Taktikleri Nelerdir?
Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Taktikleri Nelerdir?

Çatışmalar etkili ya da etkisiz olarak çözülebilirler. Çatışma çözme konusundaki becerilerimizi öğreniriz. Etkisiz, sorunu büyüten, yeni sorunlara yol açan, bizi mutsuz eden yollar öğrenmiş olabiliriz. O nedenle etkili olan yolları öğrenmemizde yarar vardır. Bu yollardan birisi çatışma ya da problem çözme aşamalarını bilmek ve kullanabilmektir. Bir diğeri, pasif ve etkisiz değil etkili olarak tepki vermeyi öğrenmektir.

Çatışma Durumlarıyla Başa Çıkmada Kullanılan Taktikler
Çatışmaları yaşarken bilinçli ya da bilinçsizce başa çıkmak için bazı taktikler kullanırız. Bu taktiklerin hepsini çatışmanın türüne, kiminle yaşandığına, şiddetine olası sonuçlarına bağlı olarak yeri geldikçe uygularız. Ancak bu taktiklerden birkaçını daha sık kullanma eğilimimiz vardır. Eğitimcilerin ve psikolojik sağlıkla ilgilenen profesyonellerin gerçekleştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştıkları taktikler daha çok tarafların uzlaşarak ya da iki tarafın da memnun olduğu, gereksinimlerinin karşılıklı olarak karşılandığı başka bir yolu bularak çatışmayı çözmeleridir.Şemadaki + ve – işaretlerinin anlamı şu şekilde özetlenebilir: Her taktik grubundaki ilk işaret kendimizi önemseme (+) ya da önemsemememizi (-) gösterirken, ikinci işaret karşıdaki kişiyle ilişkimizdeki başarı değerlendirmemizi göstermektedir.

• Kaplumbağa taktiği (geri çekilme): İsteklerimizden ve ilişkilerimizden vazgeçme, geri çekilme taktiğidir.

• Köpek balığı taktiği (zorlama): Asıl olan isteklerimizdir, kazanmaktır, ilişki feda edilebilir. Gücü elinde bulunduranların kullandığı taktiktir, (patronlar, üstler)

• Ayıcık taktiği (alttan alma): Kendi gereksinimlerinden vazgeçerek karşı tarafın gereksinimlerini karşılamasına izin vermektir. İlişki korunmaya çalışılır. (memurlar,astlar..)

• Tilki taktiği (uzlaşma): Ortak bir paydada buluşmayı sağlar. İstekler ve ilişki orta derecede önemli ise biraz ilişkiden biraz isteklerden vazgeçerek ortak yolun bulunmaya çalışıldığı taktiktir. (Psikoloji ile ilgili alanlarda çalışanların kazandırmaya çalıştıkları taktiktir. Bu taktiği tilkinin kurnaz olduğu biçimindeki kültürümüzde var olan algılanmasıyla değerlendirmemek gerekir.)

• Baykuş taktiği (yüzleşme): İstekler ve ilişki önemlidir. Her iki tarafın gereksinimlerinin de tümden karşılandığı taktiktir. (Psikoloji ile ilgili alanlarda çalışanların kazandırmaya çalıştıkları taktiktir.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder