Bölünebilme Kuralları Nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Bölünebilme Kuralları Nelerdir? 

Matematikte bölünebilme kuralları nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ile bölünebilme kuralları, OBEB ve OKEK açıklaması


Bölünebilme Kuralları Nelerdir?
– 2 ile Bölünebilme
Birler basamağı çift olan doğal sayılar 2 ile tam bölünür.

– 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1 kalanını verirler.

– 3 ile Bölünebilme
Rakamları toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 e tam bölünür.

– Rakamları toplamının 3 ile bölümünden elde edilen kalan, sayının 3 ile bölümünden kalanına eşittir.

– 4 ile Bölünebilme
Son iki rakamı (onlar ve birler) 00 ya da 4 ün katı olan sayılar 4 e tam bölünür.

– Son iki rakamının 4 ile bölümünden elde edilen kalan, sayının 4 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 5 ile Bölünebilme
Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 e tam bölünür.

– Birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalan, sayının 5 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 6 ile Bölünebilme
Bir doğal sayı hem 2 ye hem de 3 e tam olarak bölünebiliyor ise, 6 ile tam bölünür.

– 7 ile Bölünebilme
Bir doğal sayının birler basamağı hariç, diğer kısım ile birler basamağının 2 katının farkı 7 nin bir tam katı ise sayı 7 ile tam bölünür.

– 8 ile Bölünebilme
Bir sayının son üç basamağındaki sayı (birler, onlar ve yüzler) 000 ya da 8 in katı olan sayılar 8 e tam bölünür.

– Son üç basamağının 8 ile bölümünden kalan, sayının 8 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 9 ile Bölünebilme
Rakamları toplamı 9 un katı olan sayılar 9 a tam bölünür.

– Rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan, sayının 9 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 11 ile Bölünebilme
 \displaystyle n\in N ve \displaystyle {{a}_{1}},{{a}_{2}},....,{{a}_{n}} birer rakam olsun.

\displaystyle A=({{a}_{n}}{{a}_{n-1}}...{{a}_{3}}{{a}_{2}}{{a}_{1}}) n basamaklı bir sayıdır. A sayısı 11 ile tam bölünebiliyor ise,

\displaystyle ({{a}_{1}}+{{a}_{3}}+...)-({{a}_{2}},{{a}_{4}}+....)farkı 11 in katıdır.

 Bir sayı x ve y ile tam bölünüyor ise, x ve y nin OKEK i ile de tam bölünüyordur.

2 ve 3 ile tam bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünür.
2 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 10 ile tam bölünür.
3 ve 4 ile tam bölünebilen sayılar 12 ile tam bölünür.
3 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 15 ile tam bölünür.
2 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 18 ile tam bölünür.
4 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 20 ile tam bölünür.
3 ve 8 ile tam bölünebilen sayılar 24 ile tam bölünür.
4 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 36 ile tam bölünür.
5 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 45 ile tam bölünür.

OBEB – OKEK
Ortak Bölenlerin En Büyüğü
İki ya da daha fazla doğal sayının her birini tam bölen sayıların en büyüğüne, bu sayıların ortak bölenlerin en büyüğü (OBEB’i) denir.

Ortak Katların En Küçüğü
İki ya da daha fazla doğal sayının her birinin katı olan doğal sayıların en küçüğüne, bu sayıların ortak katların en küçüğü (OKEK’İ) denir.

 Aralarında asal olan iki doğal sayının OBEB’i 1, OKEK’i bu iki sayının çarpımıdır.

a.b = OBEB(a, b).OKEK(a, b)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder