Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mayıs 02, 2018

Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir? 

Atatürk devrimleri, inkılapları nelerdir? Atatürk’ün çeşitli alanlarda yaptığı yenilikler ve özellikleri hakkında bilgi.


Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir?
SİYASAL ALANDA YAPILAN DEVRİMLER
• Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

• Yeni Türk Devletinin İdari Teşkilatlanması

• Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)

• Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

• Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

• Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri

• Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN DEVRİMLER
• Şapka Kanunu ve Kılık-Kıyafet Devrimi (25 Kasım 1925)

• Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

• Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

• Ölçü ve Zaman Birimlerinin Değiştirilmesi

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) (3 Mart 1924)

• Medreselerin Kapatılması (1926)

• Maarif (Eğitim) Teşkilatı Hakkında Kanun (2Mart 1926).

• Yeni Türk Alfabesi’nin Kabulü (1 Kasım 1928)

• Türk Tarih Kurumu’nun Açılması (12 Nisan 1931)

• Türk Dil Kurumu’nun Açılması (12 Temmuz 1932)

• Üniversite Reformu (1933)

• Güzel Sanatlarda Yenilikler (1928)

EKONOMİK ALANDA YAPILAN DEVRİMLER
• İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

• Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar

• Sanayi Alanındaki Düzenlemeler

• Ticaret Alanındaki Düzenlemeler

• Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Düzenlemeler

• Sağlık Alanındaki Düzenlemeler

HUKUK ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER
• 1921 Anayasası

• 1924 Anayasası

• Medeni Kanun’un Kabul Edilmesi (17 Şubat 1926)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder