Basmiller Kimlerdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Nisan 29, 2018

Basmiller Kimlerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Basmiller Kimlerdir?

Basmiller kimlerdir? Basmiller (Basmıllar) ne zaman ve nerede yaşamışlar? Basmiller tarihleri ve kültürleri hakkında bilgi.


Basmiller
Basmiller (Basmıllar); eski bir Türk boyudur. Başbuğlarının Türk olmasına karşın, aslen Türk olmayıp, sonradan Türklere karışmış bir boy oldukları da öne sürülmüştür. Doğu Türkçesiyle konuştukları sanılmaktadır.

Basmiller, genel olarak Orta Asya’da Beşbalıg yöresinde yaşarlardı. “İdikut” denen bir başbuğ tarafından yönetilir ve avcılıkla geçinirlerdi. Tarihte Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar dönemleri boyunca görüldüler.

Çinliler, Göktürkleri yıpratmak ve yıkmak için 649’da Basmillerle siyasal ilişkiler kurdular. Sonraki yıllarda Çin çıkarları doğrultusunda davranan Basmiller, 704’te Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’a boyun eğdilerse de, 718’de Çinlilerle yeniden anlaştılar. Ama Göktürkler karşısında ağır bir yenilgiye uğradılar ve Beşbalıg bölgesini yitirdiler. Bilge Kağan’ın 734’te ölmesinden sonra yeniden harekete geçtiler. Göktürklerin içine düştüğü karışıklıklardan da yararlanarak Karluklar ve Uygurlarla birlikte duruma egemen oldular. 742’de Aşma ailesinden gelen Basmil başbuğunu kağan ilan ettiler. Göktürk hakanı Ozmıs’ı ve kardeşi Pomei’yi öldürdüler. Bir süre sonra Uygurlarla Basmillerin arası açıldı ve Basmil başbuğu öldürülerek yerine Uygur “ilteber”i Kutlug Bilge Kül kağan ilan edildi.

Uygurlar döneminde devlete bağlı kalan ve sınırlan korumayı üstlenen Basmiller bir süre sonra ayaklandılar. Uygur kağanı Mo-yun Çur (Moyen-Çor) Basmıl-Karluk ittifakına karşı zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Uzun mücadelelerden sonra Basmıllar dağıldı. Bir bölümü Çin’e kaçarak Beşbalıg’a sığındı, kalanlar batıya çekildi.

Basmiller, Karahanlılar döneminde (11-12. yüzyıl) Baykal Gölünün güneyinde, Uygurların doğusunda oturuyorlardı. Bu dönemde Yabakularla savaşlarında Karahanlılardan yardım isteyen Basmiler, hemen bunun ardından Çomullarla birleşerek Karahanlılara karşı savaştılar. Karahanlılardan sonra tümüyle dağılarak bir daha varlık gösteremediler. Batıda pek çok bölgede yalnızca yer adlarında iz bırakan Basmillerin dillerinden kalan sözcükler de birkaç özel adla sınırlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder