Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Nisan 29, 2018

Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri 

Başkanlık sistemi nedir? Başkanlık sistem,inin tarihçesi, özellikleri nelerdir? Başkanlık sistemi hakkında ansiklopedik bilgi.


Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri
başkanlık sistemi, yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri arasında sert ayrılığa dayanan temsili yönetim biçimidir. Parlamenter sistem gibi tarihsel gelişmenin ürünü olmayıp, Konfederasyon Maddeleri’ni gözden geçirmek amacıyla, Mayıs 1787’de Philadelphia’da toplanan kurultayca hazırlanan ABD Anayasası’yla oluşturulmuştur.

Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri
Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri 

Başkanlık sisteminde yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri hem organ, hem de işlev yönünden birbirinden bağımsız olmakla birlikte, aralarında denetim ve dengeye dayalı bir ilişki de vardır. Ama denetim ve denge mekanizmalarının zayıflığı, uygulamada üstünlüğün yürütme kuvvetinde, yani başkanda olmasına yol açmıştır.

ABD’de yürütme organı başkan, yasama organı iki meclisli Kongre’dir. Yürütme organını tek başına temsil eden Başkan, parlamenter sistemlerdeki cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini elinde bulundurur. ABD Anayasası’nın yürütme organına verdiği bütün yetkileri kullanır. 

Seçim yoluyla işbaşına geldiğinden, geniş yetkilerinin kaynağını ve geçerliliğini doğrudan halktan alır. Başkan bu yetkilerini kullanırken parlamenter sistemdeki devlet başkanı gibi sorumsuzdur. Kongre’ye karşı siyasal sorumluluğu yoktur. Seçilmiş olduğu süre içinde, aldığı kararlardan dolayı düşürülemez ve görevden alınamaz. Yargı yoluyla görevden alınma (impeachment) yöntemi yalnızca “vatana ihanet, irtikap, rüşvet, kamu malına zarar verme” gibi suçlar işlediğinde uygulanır. 

Bu durumda Temsilciler Meclisi’nin suçlandırması üzerine, Yüksek Mahkeme başkanının başkanlığında toplanan Senato’nun üçte iki çoğunlukla alacağı mahkûmiyet kararıyla Başkanın görevine son verilebilir. ABD tarihinde yalnız bir kez, 1868’de Andrew Jackson’a karşı yargı yoluyla görevden alma yöntemine başvurulmuş, ama bir oy fazlasıyla başkan aklanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder