Mikotoksinler - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 03, 2018

Mikotoksinler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Mikotoksinler 

Mikotoksinler, çeşitli mantar türleri tarafından sentezlenen, insan ve hayvanlar tarafından alındıkları zaman, son derece zehirli, karsinojenik, teratojenik, mutajenik olan kimyasal maddeler veya metabolitlerdir. Bilinen 300’den fazla mikotoksin olmasına rağmen, Aspergillus, Fusarium ve Penicillium mantarları tarafından üretilenler en önemlileri olarak kabul edilir. Ülke ve bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte önemli olan mikotoksinler; Aspergillus mantarları tarafından üretilen Aflatoksinler, Fusarium mantarları tarafından üretilen Deoksinivalenol, Zearalenon ,T-2 toksin, Fumonisin ve Penicillium mantarları tarafından üretilen Okratoksindir.


Aflatoksin, Aspergillus flavus, A. parasiticus ve A. nomius gibi mantarların gıda ve yemlerdeki toksik metabolitidir. Yemlerdeki aflatoksinin en önemli kaynakları mısır, yerfıstığı küspesi ve pamuk tohumu küspesi gibi yem hammaddeleridir. B1, B2, G1, G2 bu grubun en önemli toksinleridir. Özellikle uygun olmayan nem ve sıcaklıklarda depolanan, birçok besin ve hayvan yeminde aflatoksinler oluşur. Pişirme sıcaklığında bozulmazlar ancak 270�C’de bozuldukları belirtilmektedir. Aflatoksin, hayvansal üretimde özellikle kanatlılarda önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Mikotoksinler
Mikotoksinler 

Okratoksin A (OTA), Penicillium verrucosum, A.ochraceus ve düşük oranlarda A.niger tarafından üretilen yem maddelerinde rastlanan mikotoksinlerden biridir. Daha çok serin iklime sahip bölgelerde tahıl ve ürünlerinde, bu toksin daha yaygın görülür. OTA protein sentezini durdurur.

Fumonisinler, Fusarium türleri tarafından üretilebilmekle birlikte Fusarium moniliforme ve F. Proliferatum en önemli türleridir. Fumonisin grubunun başlıca toksinleri FB1 ve FB2’dir. Hayvanlar üzerinde türe bağlı olarak nongenotoksik karsinojen olup, nörotoksisite, hepatotoksisite, nefrotoksisite, immünosupresyon, gelişim bozuklukları ve karaciğer tümörlerine neden olmaktadırlar.

Zearalenon Fusariumlar tarafından üretilen, kimyasal yapısı östrojenle benzerlik gösteren ve hayvanlarda östrojenik etkili bir mikotoksindir. Yemlerdeki miktarına bağlı olarak, hayvanlarda östrus siklusunun bozulmasına, kalıcı korpus luteum ve serum progesteron düzeylerinin yüksek olarak devam etmesine yol açar.

Trikotesenler (T-2 ve HT-2 toksinler), Fusarium, Stachybotry, Trichothecium, Kerticimosporium, Cephalosporium ve Cylindrocarpen mantarlarının sekonder metabolitleri olarak oluşan mikotoksinlerdir. Günümüze kadar küf kültürlerinden 140’tan fazla trikotesen tipi izole edilmiştir ve bu sayı artmaya devam etmektedir. Zehirlenmeler, daha çok küflenmiş tahıl yemleri ile beslenen hayvanlarda ve açlık dönemlerinde bu tahılları yiyen insanlarda görülmüştür.

Deoksinivalenol, gıda ürünlerinde ve yemlerde en sık rastlanan mikotoksindir. Bu toksinleri üreten küfler, mısır ürünleri ve pirinç gibi birçok gıda ve yem hammmaddesinde yer almaktadır. DON, protein ve DNA sentezini inhibe eder.

Mikotoksinler, antikor yanıtı zayıflatmakta, hücresel bağışıklık tepkimesini düşürmektedir. İmmün sistemin zayıflaması sonucu bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklara daha duyarlı hale gelinmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder