Aras Nehri - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 09, 2018

Aras Nehri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Aras Nehri

aras nehri harita, aras nehri efsanesi, aras nehri neden ters akar, aras nehri hangi ülke ile sınır, aras nehri ığdır, aras nehri nereye dökülüyor, aras nehri hangi ülkeyle sınır

Aras Nehri üzerinde 134 MW kurulu güce sahip toplam 14 adet hidroelektrik santral bulunmaktadır.
Aras Nehri Özellikleri
Planlanan Toplam Güç : 387 MW
HES Sayısı: 14
HES Kurulu Güç : 134 MW
Yıllık Ortalama Üretim : 252,25 GWh
HES Üretimine Katkısı : % 0,355
Aras Nehri Üzerindeki Barajlar ve HES'ler
Aras Nehri üzerinde 14 adet baraj ve/veya HES bulunmaktadır. Toplam 134 MW kurulu güce sahip bu hidroelektrik santraller ile Türkiye'deki HES'lerden üretilen elektriğin yüzde 0,355 oranı, toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 0,096 oranı karşılanır. Aras Nehri üzerinde bulunan baraj ve/veya HES'ler şunlardır.


S. Santral Adı İl / İlçe Maksimum
İşletme Seviyesi Minimum
Kuyruk Suyu Kotu Kurulu Güç
1 Pınar HES (planlanan) Erzurum, Tekman 2.065 m 1.930 m (6) MW
2 Göze Regülatörü ve HES (planlanan) Erzurum, Tekman 1.890 m 1.840 m (17) MW
3 Kars Kale HES Kars, Kağızman 1.378 m 1.355 m 17 MW
4 Serap HES Kars, Kağızman 1.227 m 29 MW
5 Nazhan HES (planlanan) Kars, Kağızman 1.188 m 1.170 m (15) MW
6 Narinkale HES Kars, Kağızman 1.171 m 34 MW
7 Sefaköy Barajı ve HES Kars, Kağızman 1.098 m 1.056 m 33 MW
8 Sena HES Kars, Kağızman 1.048 m 21 MW
9 Tuzluca Barajı ve HES (planlanan) Iğdır, Tuzluca 995 m 952 m (20) MW
10 Karakurt HES (inşaat halinde) Kars 1.378 m (110) MW
11 Söylemez HES (üretim lisansı alınmış) Erzurum (36) MW
12 Yağmur Reg. ve HES (inşaat halinde) Kars, Kağızman (24) MW
13 Ağabey HES (planlanan) Kars, Kağızman (15) MW
14 Mert HES (inşaat halinde) Erzurum, Köprüköy (10) MW
Aras Nehri üzerindeki baraj ve HES'ler listelenirken maksimum işletme seviyesi dikkate alınmıştır. Eğer bu bilgi yoksa kurulu güce göre sıralanmaktadır.

Aras Nehri
Aras Nehri

Aras Nehri Hakkında Bilgi  
Aras Nehri coğrafi özellikleri geçtiği bölgeler ve tarih boyunca Aras Nehrinin önemi konuları ile ilgili yazımız.

Aras Nehri

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum ili sınırları içinde, Bingöl Dağından çıkar. Nehrin ilk kaynağı Erzurum şehrine 40 km. güneydedir. Türkiye toprakları içindeki uzunluğu 435 km. olan Aras nehri, gene Erzurum güneyinde Palandöken, Şahvelet, Nalbant ve Sâkaltutan dağlarından gelen kolları aldıktan sonra daha genişler, kuvvetlenir. Türkiye topraklarından çıktıktan sonra da sınır boyunca akan Aras nehri Hazar Denizi’ne dökülür. İlk kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar uzunluğu 920 km. dir.

Nehrin akış yönü, Erzurum’dan itibaren kuzey-doğuya doğrudur. Bu akış sırasında Topçu ve Sakaltutan dağları arasındaki dar bir boğazdan geçer, Pasinler ovasına girer. Pasin Çayı ovanın güneyinde, batı yönünden gelerek Aras nehrine karışır. Biraz daha aktıktan sonra Trabzon-Erzurum şosesinin üstünden geçtiği 7 gözlü Çoban Köprüsü nehrin iki kıyısını birleştirir. Pasinler Ovası’ndan sonra, Hazar Denizi’ne kadar daha birçok dar boğazlardan geçer. Yer yer ovalarla genişler.

Aras Nehri
Aras Nehri

Aras’ın geçtiği vadilerin iklimi oldukça ılıktır. Dağlardan inen suların da yardımı ile ılık iklim bitkilerinin yetişmesine elverişlidir. Aras vadisi, ilk çağlardan bu yana, çevrede yaşamış çeşitli milletlerin kurdukları devletlere sınır vazifesi görmüştür. Eski Urartu ve Medye devletleri ile İskender’in kurmuş olduğu imparatorluğun kuzey sınırları Aras’ın orta bölgesine kadar dayanıyordu. Bundan başka İran ile Rusya arasında imzalanan Türkmen-Çay anlaşması (22 şubat 1828) gereğince iki memleketin sınırları Aras üzerinde tespit edildi. Moskova ve Kars anlaşmalarınca belirtilen Türk-Sovyet sınırları da o dönemde (1921 ) 140 kilometrelik bir uzunlukla Aras vadisi boyunca gidecek şekilde belirlenmişti.

Aras Nehri
Aras Nehri

Aras’ın mecrası Erzurum ve Kars yaylalarında doğal bir yol vazifesi görür. Türkiye ile Rusya arasındaki 1877 ve 1914 savaşları hep bu çevrede geçmiştir.

Aras nehrinin eski adları başka milletlerce türlü şekillerde söylenmiştir. İranlılar Nahri – Aras, Araplar Âl-Ras derler. İlk adı Arakses’tir. Nehrin vadisinin ilk çağlardan bu yana bir İskan bölgesi olması dolayısı ile din kitaplarında ve daha sonra yazılmış tarihlerde Aras türlü efsanelere de konu teşkil etmektedir. Akdeniz çevresinde yerleşmiş milletlerin Aras vadisinde yerleşen milletlerle ilk temaslarının İskender daha sonra Roma İmparatorlarından Pompeius zamanında olduğu anlaşılmaktadır. İslamlıktan önce bu çevrede sayısız Yahudi merkezi bulunduğu ileri sürülmektedir. Kur’an’da da kayıtlı bulunan Hz.Musa menkıbelerinde adı geçen iki denizin birleştiği noktanın Aras’ın Hazar Denizi’ne dökülmeden önce Kür nehri ile birleştiği nokta olduğu sanılmaktadır. Gene Kuran’da adı geçen Ashab-al Ras ülkesinde yaşayan Ad ve Samud kavimlerinden kalma şehirlerin harabeleri Aras vadisinde bulunmaktadır.

Bir rivayete göre çevrede 1000 kadar şehir, 5.000 kadar da köy harabesi vardı. Diğer bir söylentiye göre Ashab-al Ras ülkesi Ağrı Dağı ile Aras nehri arasındadır. Tanrı, emirlerine, karşı gelen Ras kavminin üzerine Hicaz’dan Haris ve Huvayris dağlarını göndermiş, Ras kavmi bu dağların altında kalarak ezilmiştir. Araplar, Büyük Ağrı Dağı’na Haris, Küçük Ağrı Dağı’na da Huvayris derler. Aras suyunun birçok hastalıklara deva olduğu yolunda eskiden kalma bir inanış, bu nehrin Cennet’ten çıkan dört nehirden biri olduğu efsanesine dayanır.

Aras Nehri Çayı Hakkında Bilgiler
Aras nehri nerede uzunluk debisi harita ulaşım yapılacak şeyler aktiviteler oteller konaklama kamp olanakları rafting kano turları gezileri fiyatları

Aras Nehri (Azerice: Araz; Ermenice: Արաքս; Farsça: :ارس) Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğar, Kura Nehri ile birleşerek Azerbaycan Hazar Denizi’de dökülür. Bingöl Dağları’nın Erzurum il sınırları içinde kalan kuzey yamaçlarından doğan Aras Nehri Tekman Yaylası'nın bütün sularını toplar ve Sakaltutan Dağları'nın doğusundaki havza içerisinde kuzey yönünde akar. Sakaltutan Dağları ile Topçu Dağı arasında kalan derin ve sarp Mescitli Boğazı'nı geçtikten sonra Pasinler Ovası'na iner. Burada Yukarı Pasin Havzası’nın sularını toplayarak gelen Hasankale (Pasinler) Çayı'nı içine alır ve kuzeydoğu yönünde akarak il sınırları dışına çıkar.

Aras nehri rafting turlarımız her hafta sonu devam etmektedir.
Erzurum-Kars platosunun güneyindeki çöküntü alanlarında akarak Ermenistan sınırına ulaşır. Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-İran sınırının bir bölümü oluşturduktan sonra Azerbaycan'da Kura Nehri'ne dökülen nehir 1072 km uzunluğunda, 102 bin km² havza alanına sahip nehir Kafkaslar’ın en büyük nehirlerinden biridir.

Aras nehrinin 548 km'si Türkiye sınırları içerisinden geçmektedir. Aras Nehri kolları arasında Nehre kuzeyden (sağdan) dökülen ana kollar şunlardır: Zengmar, Sariso, Kotur, Hacılar, Kelibar, Ilgena, Dare ve Balha. Türkiye'de Gareso nehri Arasa soldan, Ermenistan'daki Akuriyan, Metsamor, Hrazdan, Azat, Vedi, Arpa, Vorotan, Vogci and Megri ise sağdan dökülmektedir. Haçın, Okçi, Kuri ve Kandlan nehirleri Aras'ın Azerbaycan’daki kuzey kollarıdır.

Türkiye'de en iyi nehri balık avı ve balıkçılığının yapıldığı akarsu olan nehir ayrıca kano rafting gibi sporlar içinde çok mükemmel parkurları bulunmaktadır. Erzurum Kars Ardahan illerinde hafta sonları bu nehir için günübirlik rafting turları düzenlenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder