Selimpaşa Tarihi Yapılar - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 25, 2018

Selimpaşa Tarihi Yapılar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Selimpaşa Tarihi Yapılar

Selimpaşa Coğrafi ve Tarihi Özellikleri 
Selimpaşa, İstanbul İli, Silivri İlçesi'ne bağlıdır. Silivri'nin güneydoğusunda, ilçeye 12 km uzaklıkta, E5 Karayolu üzerinde, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir beldedir. Turizme açık olan beldede halkın geçim kaynağı; çiftçilik, balıkçılık, nakliyecilik ve esnaflıktır. Bölgeye hakim topografya, hafif dalgalı düzlükler ve tepelerdir. İklim Akdeniz iklimi etkisindedir; fakat kışları daha şiddetlidir. Bitki örtüsü step olan bölgedeki büyük düzlükler tarımsal alan ve mera olarak kullanılmaktadır. Özellikle bağcılık uzun yıllar önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. 


Selimpaşa'da ilk yerleşimin bölgede yer alan kalıntılardan MÖ VII. Yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir.( Kozanoğlu, 1994) Selimpaşa'nın yaklaşık 2,5 km batısından bulunan höyükte 1994 yılında D. H. French tarafından yapılan araştırmalarda bulunan çanak çömlekler Truva I. Dönem örnekleri ile benzerlik göstermektedir. ( Kozanoğlu, 1994) Uzun yıllar Bizans egemenliğinde kalan bölge 1360 yılından I. Murat zamanında ele geçirilmiş olsa da Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı'nın ilgisini çekmemiş, II. Mahmut sadrazamı Mehmet Selim Sırrı Paşa tarafından fark edilmiştir. 1926 tarihindeki mübadeleye kadar bölgede sadece Rumlar yaşamıştır. Bölgenin tarihteki önemi Doktor Sarandi Arhiyeni tarafından yaptırılan eğitim yapıları ile birlikte artmıştır. Halkın geçim kaynağı önceliği bağcılık, balıkçılık ve deniz nakliyatından oluşmuştur. Şarapçılık nedeni ile bölgede birçok kagir şarap deposu inşa edilmiştir. 

Selimpaşa Tarihi Yapılar
Selimpaşa Tarihi Yapılar

Gayrimüslim mimarisi özellikleri taşıyan almaşık ve tuğla duvarlı yığma yapılar, ahşap, kagir , karma konutlar Selimpaşa dokusunu oluşturmuştur. 1926 yılındaki mübadele ile yöre halkı Yunanistan'a gönderilirken, Selanik'te yaşayan Türkler bu bölgeye yerleştirilmiştir. Türklerin yerleşmesi ile beraber kiliseler boşaltılmış, zaman içinde yıkılmıştır. Sadece Küçük Kilise, 1808 yangınından kurtulmuş ve günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Bölgedeki diğer önemli eserler Sadrazam Mehmet Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılan İkizli Çeşme'dir. 1898'de İkizli Çeşme'nin hemen yanına yaptırılan Yüzbaşı çeşmesi ve 1910 yılında yaptırılan Havuzlu Çeşme beldedeki diğer önemli eserlerdir. 

Selimpaşa Konut Özellikleri 

Selimpaşa'da yer alan konutlar incelendiğinde yapıların büyük kısmının ahşap ve yığma karma teknikte inşa edildiği görülmektedir. Müstakil binalardan oluşan konut dokusu Selimpaşa'nın çok az kısmında bitişik nizamdadır. Genelde yapılar bahçe içinde üç ya da dört cephesinde de pencereleri bulunur. Kareye yakın dikdörtgen planlı yapıların zemin katları ahır ve mutfak olarak kullanılırken birinci katta odalar yer alır. Tuvalet bahçede yer alırken zaman içinde yapılara sonradan ilave edilmiştir. Dış duvarlar iki yönde bölünerek dört mekanlı katlar elde edilmiştir. Kagir kısımların cepheleri büyük oranda kireç sıvalıdır. Pencere ve kapılarının söveleri küfeki taşındandır. 1808 yangını o dönem yapılarını tamamıyla ortadan kaldırmıştır. Günümüze ulaşan yapılar 19. yüzyıla aittir. Genelde iki katlı konutların alt katları kagir, ikinci katları ahşap strüktür üzeri ahşap kaplamadır. Sokağa açılan giyotin pencerelerde zemin kat hizasından güvenlik amaçlı ferforje korkuluklar takılmıştır. Çatıları ahşap taşıyıcılı, alaturka kiremidi ile kaplıdır. Yapıların bodrum katlarında mutfak, kiler ve diğer odalar yer alır. Bodrum katta bahçeye açılan kapı bulunur. Üst katlarda ise odalar yer alır. Yapıların birinci katında sokağa bakan cumba mevcuttur. Tavan ve döşemeleri ahşap kaplama olan odaların bölme duvarları ahşap bağdadi kaplama üzeri sıvadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder