Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan, ‘Acil Servis’ genelgesi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan, ‘Acil Servis’ genelgesi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan, ‘Acil Servis’ genelgesi

Sağlık Bakanılığı, 'acil servis hizmetlerinde bazı özellikli ve yoğun hastanelerimizin yaşadığı sorunları ve sebeplerini çözmek' amacına yönelik düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan imzalı genelge, tüm il sağlık müdürlüklerine iletildi. Genelgede, acil olmayan hastalar için yeni poliklinikler açılması, kısa müşahedelere zaman sınırlaması getirilmesi ve klinik hastaların acillere gelişinin engellenmesi gibi düzenlemeler yer aldı ve 63 hastanenin bu düzenlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi istendi. İşte o genelge...


Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan, ‘Acil Servis’ genelgesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan, ‘Acil Servis’ genelgesi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan, ‘Acil Servis’ genelgesi

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan yoğunluk sorununu çözümü adına bir genelge yayınladı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın imzasıyla yayınlanan genelge, il sağlık müdürlerine gönderildi. Demircan genelge ile birlikte özellikle 63 hastanenin bu düzenlemeler konusunda acilen çalışmalara başlamasını istedi.

ACİL SERVİS HİZMETLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Acil servis hizmetlerinde bazı özellikli ve yoğun hastanelerimizin yaşadığı sorunları ve sebeplerini çözmek üzere, acil sağlık hizmetleri tebliği değişiklik çalışmaları tamamlanmış ve yayınlanma aşamasındadır. Bu aşamada hasta yoğunluğunu azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için ekli listede bulunan hastanelerin aşağıdaki hususlarda ivedilikle çalışmalar yapması gerekmektedir.

1- Hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uyugulaması’ yapılması,

a. Acil servise başvuran hastalara sağlık personeli ile etkin triaj yapılarak, sarı alan muayenesi gerekmeyen hastalardan öncelikle acil servis yeşil alanında muayene olması gerekenlere ‘Yeşil Alan 1’ kodu verilerek, acil serviste genel tabip muayene polikliniklerinde bakılmasının sağlanması,

b. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji branşları ile birlikte, hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de, acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak koşuluyla ‘Yeşil Alan 2’ kodu ile ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uyugulaması’ yapılması ve uygun hastaların branş polikliniklerine sağlık personeli tarafından yapılan etkin triaj ile yönlendirilmesi,

c. ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uyugulaması’kapsamında uzman hekimler tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde, ihtiyaç oranında ‘Yeşil Alan ” kapsamında olmak üzere genel tabip poliklinikleri açılarak hastaların birikmesinin ve beklemesinin engellenmesi,

d. Sarı alan muayene ve kısa müşahadelerinin 2 saati geçmeyecek şekilde planlanması, 2 saatten fazla acil gözlem veya takip gereken hastaların acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisinin sağlanması,

2- Acil servislerde uzun yatışların ve klinik hasta takiplerinin engellenmesi,

a. Acil serviste hasta olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda Merkezi Yatış Otomansyonları üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta yatışı yetkisinin kısıtlanması,

b. Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçlerinin hızlandırılması, mümkün ise Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması yapılması,

c. Gerektiğinde hastane idaresinin acil kabulü yüksek olan klinikler için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yataklarını ilgili kliniğin yatağı haline dönüştürmesi,

d. Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçlarının bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenmesi,

e. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini önlemek için postop ara bakım ünitelerinin düzenlenmesi,

3. Acil servislerde konsültasyonların çabuklaştırılması,

a. Hekim kaynağı yeterli olan kliniklerin günlük iş akışları içerisinde bir hekimini mutlaka konsültasyon amaçlı olarak görevlendirilmesi, acil servis konsültasyonlarında mavi kod kapsamında olmayanların en fazla 30 dakika içinde yapılması, konsültan hekim listelerinin ve konsültasyon ortalama cevap sürelerinin idareye teslim edilmesi,

4- Acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler yapılması,

a. İlgili acil servislerde ivedilikle küçük onarım, basit yapım işlerinin yapılması ve hasta ve hasta yakını imkanları ve konforunun artırılması,

b. İlgili acil servislerde araç giriş çıkış ve otopark imkanlarının genişletilerek acil hastalara araç park imkanları ve kolaylıklarının sağlanması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan düzenlemelerin ivedilikle yapılarak yeşil, sarı, kırmızı ve mesai kaydırma poliklinikleri günlük hasta sayısı ve ortalama bekleme sürelerinin Bakanlık tarafından tam ve zamanında takibinin yapılabilmesini teminen, il sağlık müdürlüklerine verilerin günlük gönderilmesi ve ilgili il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi yöneticilerinin uygulamaları yerinde bizaat takiplerinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder