Pisagor kimdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 21, 2018

Pisagor kimdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Pisagor kimdir?

Matematik derslerinde sıkça duyduğunuz Pisagor bağıntısının yaratıcısı olan Pisagor’u tanıyalım…
Pisagor Milattan Önce 596 ve 500 seneleri arasında yaşamış olduğu tahmin edilen (MÖ 582 senesinde doğduğuna dair görüşler de mevcuttur) ünlü Yunan düşünürdür.
Samos doğumlu olan düşünür hem filozof hem de matematikçidir. Pisagor teoremi olarak bilinen dik üçgenler ile ilgili teorem en meşhur teoremidir. Bu sebeple “Sayıların Babası” unvanıyla anılır. Teoremleri hayatından daha çok bilinmektedir. Hayatı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır, pek çoğu kulaktan dolma olarak günümüze gelmiştir.


İlk göç ettiği yer Güney İtalya’daki zengin liman kenti olan Crotona’ydı. Daha önceleri Sisam adasında yaşamaktaydı. Crotona’da zengin ve soylulardan oluşan üç yüz kadar kişiyi okutacak bir okul açtı. Dinleyiciler ve matematikçiler olarak ikiye ayırdığı öğrencileri arasında bir hiyerarşi de mevcuttu. Zira okula ilk girişte herkes dinleyiciydi ve başarı kaydedilirse matematikçiliğe adım atılıyordu.

Pisagor kimdir?
Pisagor kimdir?

Kendisi ise 34 senelik bir eğitim sürecinden geçmişti. Mısır ve Babil kahinlerinden aldığı bu eğitim örfeik öğretileri tekrar hayata getirmesine yardımcı olmuştu. Mısır’daki eğitimi Osiris dinine bağlıydı. Sonradan Babil Mısır’ı işgal edince Byblonya (matematik ülkesi) ülkesine gitmişti ve burada matematiği öğrenmişti. Böylece matematiğin kutsallığına inanan bir düşünür yetişmişti.

Babil ve Mısır ülkelerinde ayinlerin müzikli olarak gerçekleşiyor olması Pisagor’un felsefesinde müziği önemli bir yere getirmişti. Pisagor böylece tıpkı notalar gibi sayıların da bir ahengi olduğunu söyleyen bir düşünür olmuştu.

Pisagor ayrıca o dönem doğru bilinen yanlışlardan bazıları da saptamıştır. Örneğin sabah yıldızı ile akşam yıldızı esasında aynıdır. Aslında günümüzde Venüs olarak bildiğimiz bu cisme Pisagor’dan sonra yıllarca Afrodit de denmiştir. Ayrıca Pisagor Dünya’nın Güneş etrafında dönen bir gezegen olduğunu da saptamıştır ancak bu saptaması sert bir tepkiye neden olmuştur.

Pisagor matematik, fizik, felsefe, astronomi ve müzik dallarında pek çok buluş yapmıştır fakat bir süre sonra bazı siyasetçiler bunu hazmedememiş ve Pisagor’u okuluyla ve öğrencileriyle beraber yakıp öldürmüşlerdir.

 Pisagor eserleri

Diogenes Laertios’a göre Pisagor’un öğretileri sadece sözle yayılmamıştır, onun da eserleri vardır. Bunu Pisagor’un Doğa adlı eserinde şu cümleyle başlamasından yola çıkarak düşünmüştür: “Soluduğum hava adına, içtiğim su adına, bu eserimle ilgili herhangi bir yergiye katlanamayacağım”.

Pisagor’un eserlerinin olduğu ile ilgili doğa düşünürü Herakleitos da şöyle diyor: “Pisagor araştırmalarını tüm insanlığı aşan bir şekilde yazılara dökmüştür ve bunlar arasından seçerek kendi bilgeliğini var etmiştir”. Diogenes Laeritos da bu iki cümleyi kanıt göstererek “Pisagor’un hiçbir eser bırakmadığı doğru değildir. Bazıları böyle düşünür ama doğru değildir” der ve Pisagor’un da eserlerinin olduğunu söyler.

Pisagor’un biIim ve sanata katkıIarı

Matematik ve astronomiye katkıIarı oImuştur.

Ürettiği bağıntıya Pisagor bağıntısı adını vermiştir.

Pisagorteoremi iIe irrasyoneI sayıIarı buIdu.

Müziğin matematikseI oranIara indirgenebiIeceğini ortaya koymuş ve diatonik skaIayı keşfetmiştir.

Günümüzde bazı biIim adamIarının çok sıcak baktığı “küreIerin müziği” adıyIa biIinen “küreIerin armonisi” önermesini ortaya atmıştır.

MüzikIe tedavi çaIışmaIarıyIa tıbba katkıda buIunmuştur.

Bir iddiaya göre Dünya’nın yuvarIak oIduğunu ve ikiIi bir hareket içinde oIduğunu biIiyordu.

(345)ve(51213)özeI üçgenIerini buImuştur.

Çarpım tabIosunu iIk oIarak o kuIIandı.

Pisagor bağıntısı

pisagor-11122014

Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya (Pythagoras) Pisagor Bağıntısı denir.

Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenardır. Dik kenarlar ise 90 derecenin oluştuğu kenarlardır.

Kare ve dikdörtgenin köşegenleri, eşkenar ve ikizkenar üçgen yüksekliği bu bağıntıyla bulunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder