Olgun ekonomiler kuramı ne demektir ? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Şubat 09, 2018

Olgun ekonomiler kuramı ne demektir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Olgun ekonomiler kuramı ne demektir ?

Olgun ekonomiler kuramı ne demektir ?
Gelişmiş ekonomilerde üretimin artık son noktalarına ulaşılmasına denir.
Gelişmiş ekonomilerde gelir düzeyi yüksektir, tüketim harcamaları belli bir seviyeden sonra artmaz ve büyüme hızı yavaşlar. İstihdam seviyesi sadece yatırım harcamalarının miktarına bağlıdır.

Olgun ekonomiler kuramı ne demektir ?
Olgun ekonomiler kuramı ne demektir ?

Ekonomik büyüme olgusu, iktisatçıların her dönemde en çok tartıştığı konular arasında olduğu gibi günümüzde de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin üzerinde durduğu en önemli sosyal ve ekonomik konulardan biridir. 

Bu bölümünde çalışma için bir alt yapı oluşturması amacıyla, ekonomik büyüme kavramı, ekonomik büyüme teorileri ve özellikle çalışmayla olan ilgisi sebebiyle dışsal büyüme teorileri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, büyüme sürecinde dış finansman ihtiyacını belirlemeye yönelik yöntemler kısaca açıklanacaktır. 

Ekonomik Büyüme Kavramı 

Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet kapasitesinde meydana gelen artıştır. Yani bir ülkenin ekonomik büyümesi, ülke fert başına GDP’sinin sürekli olarak artması anlamına gelmektedir. Bir ülkede ekonomik büyümenin ne oranda meydana geldiğini belirleyebilmek için ortalama büyüme hızı ile yıllık büyüme hızı hesaplanmaktadır. Ortalama büyüme hızı, belli bir zaman dilimi içinde reel GDP’de meydana gelen artışı ölçmektedir.

Ekonomik büyüme hızının anlaşılmasında ayrıca üretim imkanları eğrisinden yararlanılmaktadır. Üretim imkanları eğrisi, ülkedeki mevcut teknoloji seviyesi ve üretim faktörü miktarının maksimum noktasını vermektedir. Üretim imkanları eğrisindeki dışa doğru kaymalar ekonomik büyümenin gerçekleştiğinin göstergesidir. Bu dışa kaymalar ise, emek ve sermaye stokundaki ve verimliliğindeki artış ve kapasite kullanımında meydana gelecek olan artışlarla sağlanabilmektedir. Ayrıca üretim imkanları eğrisinde meydana gelebilecek olan dışa kaymada, hükümetlerin verimlilik artışı sağlayacak nitelikte eğitime, teknolojiye ve fiziki sermaye artırıcı altyapı yatırımlarına vermiş oldukları önemde etkilidir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder