MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Şubat 21, 2018

MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular

1 Nisan 2018 yılında yapılacak sınava hazırlık konuları ve örnek soruları
MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular
1 Nisan 2018 yılında yapılacak sınava hazırlık konuları ve örnek soruları sayfamızda her geçen gün genişleyerek paylaşılacak.


Örnek soruları çözerek sınava daha etkili çalışabilirsiniz.
Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda 70 puan olarak belirlenen başarı puanı 60 puana düşürülmüştür.

Şube müdürlüğü atamaları yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Başvuru için 657 sayılı Dmk'nın 68/B maddesine göre 10 yıl memuriyet şartının yanı sıra 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekiyor. Bu şartlara ilave olarak MEB Personelinin görevde yükselme,ünvan değişikliği ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğin 6.maddesine göre son iki yıl bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak ve öğretmenlik kadrosunda 4 yıl görev yapmış olma şartları aranmaktadır. 

MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular
MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KONULARI VE NOTLAR

Kasım ayının son haftasında MEB'de görevde yükselme yönetmeliği kapsamında şube müdürlüğü sınavı yapılacak.Şube müdürlüğü sınav konularını en güncel haliyle mevzuat sitelerinden sizler için derledik. Lütfen bu haberi paylaşım yaparak daha çok eğitimciye ulaşmasını sağlayalım.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KONULARI

MADDE 12 − (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kadrolaragörevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:

a) Türkçe dil bilgisi,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,
ç) İnsan hakları ve demokrasi,
d) Yönetimde etik,
e) Türk idare sistemi,
f) Protokol kuralları,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
ğ) Genel kültür,

NOT : Konunun üzerine tıkladığınız zaman mevzuat sitelerinden en güncel halini indirebilirsiniz.

ÖRNEK SINAVLAR - BENZER SINAVLAR 
 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORULARI 14 MAYIS 2017 indir
REHBERLİK BAŞLKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORULARI indir
 EBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAVI indir

 2000 yılı şube müdürlüğü sınavı indir

KANUN VE YÖNETMELİKLER

T.C. Anayasası
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

KANUN VE YÖNETMELİKLER

DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 sayılı
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 1739 SAYILI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
KISA SÜRE İÇİNDE KONULAR ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ VE ÖRNEK SORULAR SAYFAMIZA EKLENECEK...

2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI KONULARI

SIRA NO KONU ADI SORU SAYILARI 

1 Türkçe dil bilgisi, 5
2 Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2
3 Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3
4 İnsan hakları ve demokrasi, 1
5 Yönetimde etik, 1
6 Türk idare sistemi, 2
7 Protokol kuralları 1
8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2
9 Genel kültür 5
10 T.C. Anayasası 5
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4
12 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3
14 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 5
15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2
16 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3
17 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2
18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2
19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1
20 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1
21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3
22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2
23 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat 2

TOPLAM 60 soru sorulmuştur.

Şube müdürlüğü sınavında sorulacak soruların konu başlıklarını Türkçe dil bilgisi, Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Yönetim, liderlik ve organizasyon, İnsan hakları ve demokrasi, Yönetimde etik, Türk idare sistemi, Protokol kuralları,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel kültür olarak sıralayabiliriz.

Belirlenen konu başlıklarının netleşmesiyle şube müdürlüğü sınavında çıkması muhtemel olan soruları ve cevaplarını sizler için hazırladık.

ı.Makroekonomik
ııMaliyet-etkinlik
III. Sosyal hedefler
ıv.Maliyet-fayda

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, maliye politikası, yukarıdakilerden hangileriyle uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I ve III
D) II ve IV

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;
İlçe mahalle muhtarı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Deontolojik kuram ile ilgilidir?
a-Bir eylemin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kararlaştırırken sonuçlar yerine başka faktörler dikkate alır.
b-Bir davranışın biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar.
c-Bir davranışın biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar.
d- Kişilerin oynaması gereken rolleri ve bu rolleri teşvik etmesi ya da gerekli kıldığı davranış beklentileri üzerinde çalışır.

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Merkez İlçe Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: Kamu Personeli Danışma Kurulu hangi aylarda toplanır?

A) Ocak-Haziran
B) Temmuz-Kasım
C) Mart -Kasım
D) Ocak- Temmuz

SORU: Turkiyenin ilk sivil kadın pilotu kimdir?

A Sabiha GÖKÇEN

B Bedriye Tahir Gökmen

C Edibe SUBAŞI

D Emel Arman

SORU: Sermayesinin tamamı İDT veya KİK'e ait işletme yada işletmeler topluluğuna ne ad verilir?

 A) Müessese
B) Kamu İktisadi Kuruluşu
C) Bağlı Ortaklık
D) İktisadi Devlet Teşekkülü
E) İştirak

SORU: Aşağıdakilerden hangisinde ''yaz'' sözcüğünün aldığ ek, işlevi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Yazın ortalarında çıkabildik tatile
B) Yazın sebze fiyatları bir hayli düşüyor
C) Yazın bereketi de başka oluyor kıyılarımızda
D) Yazın bunaltıcı sıcakları kışı aratıyor bazen

SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir?

 A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) İlçe Belediye Başkanı
D) Büyükşehir Belediye Başkanı

SORU: İletişimin başarılı bir şekilde devam edebilmesi için bazı unsurlar çok önem taşır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar içerisinde yer alır?

A) Durumun doğru yorumlanması
B) Kaynağın belirsizliği
C) Amacın kapalı olması
D) İletişimde seçicilik

SORU: Dünyanın En İyi Yapıları 2017 Ödül Töreninde 'Dünyanın En İyi Kültürel' olarak seçilen Expo Kulesi hangi ilimizdedir?

 A) Nevşehir
B) Bursa
C) Konya
D) Antalya

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yüksek MGK toplantısına katılan üyelerden biri değildir?

A-Başbakan
B-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
C-İçişleri Bakanı
D-Kara Kuvvetleri Komutanı
E-Adalet Bakanı

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Bakanlıklarda
- TBMM' de
- Cumhurbaşkanlığında (Cumhurbaşkanının verdiği izin hariç)
- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne karşı itirazlarını nereye yapmak zorundadırlar?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtaya
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: Türkiye 2.Dünya Savaşı’nda aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş ilan etti?

A-Fransa
B-İngiltere
C-Japona
D-İtalya
E-Yunanistan

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

İlce Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre aşağıda verilen üst yönetici eşleştirmelerinden hangisi YANLIŞTIR?

a) Bakanlıklarda :::: MÜSTEŞARLAR
b) İl Özel İdaresi::::: VALİ
c) Belediyelerde:::::: BELEDİYE BAŞKANI
d) Kamu İdarelerinde:: EN ÜST YÖNETİCİ
e) Belediyelerde::::: BELEDİYE MECLİSİ

SORU: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır?

A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
C) İçişleri Bakanının tasvibiyle
D) Bakanlar Kurulu Kararıyla
E) Kanunla

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin "İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI"nı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mehmet Vehbi BULAK
b) Hamdullah Suphi TANRIÖVER
c) Rızanur
d) İsmail Safa ÖZLER
e) İsmet İnönü

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin "İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI"nı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mehmet Vehbi BULAK
b) Hamdullah Suphi TANRIÖVER
c) Rızanur
d) İsmail Safa ÖZLER
e) İsmet İnönü

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Köy muhtarı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Cumhurbaşkanlığında genel sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'nda yeralan;

"Bir bakanlığa baglı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerinin bütçelerine................. denir."

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse madde DOĞRU olur?

a) Özel Sektör Bütçesi
b) Özel Bütçe
c) Yerel Bütçe
d) Mahalli bütçe
e) Düzenleyici ve denetleyici bütçe

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- KAYMAKAMLAR
- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI"
"HAKİM KARARININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU HALLERDE" kim yürütür?

 a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) İl Asliye Ceza Mahkemesince
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre  "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için KAMU OYUNU ZAMANINDA bilgilendirir."  esası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mali Gizlilik Esası
b) Tam Açıklama Esası
c) Dönemsellik Esası
d) İhtiyatlılık esası
e) Mali Saydamlık esası

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; soruşturma izni konusunda karar verecek olan yetkili merci "zorunlu ilave süresi DAHİL" kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 45
e) 60

SORU: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin öngördüğü denetim mekanizmaları içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) İnsan Hakları Komisyonu
B) Bakanlar Komitesi
C) Genel Kurul
D) İnsan Hakları Mahkemesi

SORU: I-Hakkaniyet ilkesi
II-İnsan hakları ilkesi
III-Faydacılık ilkesi,
IV-Bireysellik ilkesidir.
Yukarıdakilerden hangisi Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlardandır?

 a- II-III
b-I-II
c- I-II-III-IV
d- Yanlız I

SORU: Arkadaşlar merhaba. soruya bir bakabilir misiniz acaba?
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, idari soruşturmalara ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi, bu Kanun kapsamındadır?

A-Zamanından önce açıklanması hâlinde soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olan
B-Zamanından önce açıklanması hâlinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak nitelikte olan
C-Zamanından önce açıklanması hâlinde gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına engel olacak nitelikte olan
D-Zamanından önce açıklanması hâlinde kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte olan

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;  TBMM Memurları ve diğer çalışanları hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; KAYMAKAMLAR suç işledikleri sabit olduğunda hangi mahkemede YARGILANIRLAR?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) İl Ağır Ceza Mahkemesinde
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Bakanlıklarda
- TBMM' de
- Cumhurbaşkanlığında (Cumhurbaşkanının verdiği izin hariç)
"DIŞINDAKİ DURUMLARDA"
- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne karşı itirazlarını nereye yapmak zorundadırlar?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtaya
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- TBMM Genel Sekreterliği
- Müstesarlar
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
- Valiler
  Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI" kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- TBMM Genel Sekreterliği
- Müstesarlar
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
- Valiler
- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI"
" HAKİM KARARININ ALINMASININ ZIRUNLU OLDUĞU" hallerde kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay İlgili Ceza Dairesince
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne?
- Yaptığı şikayet sonrası şikayet edilen hakkında soruşturma izni verilmemesine
Taraflar kaç gün içinde itiraz etmek zorundadır?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne?
- Yaptığı şikayet sonrası şikayet edilen hakkında soruşturma izni verilmemesine
10 GÜN içinde Taraflar itiraz etmişse itiraz sonucu karar kaç ay içinde verilmek zorundadır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 6

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;
Merkez ilçede bir lisede görev yapan öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: il genel meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?

a-vali
b-kaymakam
c-iç işleri bakanı
d-belediye başkanı
e-müsteşar

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Cumhurbaşkanı
- Başbakan
- TBMM Başkanı hakkında soruşturma izni verildiğinde
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYI kim yürütür?

a) Sulh Ceza Mahkemesi
b) Asliye Ceza Mahkemesi
c) Yargıtay İlgili Ceza Mahkemesi
d) Ağır Ceza Mahkemesi
e) Anayasa Mahkemesi

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;  TBMM Genel Sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; İlce Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre "orta vadeli MALİ PLAN"'ı kim hazırlar?

a) Kalkınma Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı(MB)
c) Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre  "YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİNİ" aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

a) Kalkınma Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

SORU: 5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU(ÖÖKK)'na göre resmi bir okulda çalışan öğretmen BAY A;

 En Çok Atama Yapılacak Branşlar belli oldu. Tarih gibi bazı branşlara haksızlık yapıldı mı?
- asıl görevini aksatmamak ve
- aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundugu haftalık ders saati sayısını doldurmaları
- kurumlarının da olurları şartlarıyla haftada EN FAZLA kaç saat ders görevi verilebilir?

a) 10
b) 15
c) 20
d) 30
e) Aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar.

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Cumhurbaşkanı
- Başbakan
- TBMM Başkanı hakkında
SORUŞTURMA İZNİNİ kim verir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) İç İşleri Bakanlığı
d) Bakanlar Kurulu
e) TBMM

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- KAYMAKAMLAR
- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI" kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) İL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;  Cumhurbaşkanlığında görevli bir memur hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre  "İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU" hangi bakanlığa bağlıdır?

a) Kalkınma Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Özerktir.
d) İç İşleri Bakanlığı
e) Ekonomi Bakanlığı

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; İlçede bir lisede görev yapan öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: ………………., nasıl eylemde bulunulmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı gibi sorulara yanıt verir. Mevcut verili bir durumdan hareket ederek bu durumu analiz edip eleştirir ve burada oluşturduğu eleştiriden belli bir tarzda ahlaki olarak nitelenir. Yukarıdaki metinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Meta etik
b-Analitik yaklaşım
c-Uygulamalı etik
d-Notmatif etik

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

SORU: Aşağıdakiler hangisi avrupa birliğinin dillerinden biri değildir?

A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca

SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?
 A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Bloku
B) Batı Avrupa Birliği
C) Doğu Bloku
D) Üçüncü Blok

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En yüksek Devlet memuru aylığı
B) Devlet memuru aylığının iki katı
C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı

SORU: 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sı­ralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl
E) Dört Yıl

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?

A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya

SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortak­laştırılması süreci aşağıdakilerdon hangisini tanımlar?

A) Emir verme
C) İletişim
B) Emir alma
D) Yazışma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla kaç dekar olabilir?

A) 10
B) 50
C) 30
D) 20

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

A) Revize işlemi
B) Aktarma işlemi
C) Serbest bırakma işlemi
D) Ekleme işlemi

SORU: 5018 sayılı Kanun'a tabi kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağı dakilerden hangisi yoktur?

A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi 

SORU: 15. Protokol kurallarına göre bir törende en son ko­nuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Ev sahibi
B) Konuk
C) En üst kişi
D) Sunucu
    
SORU: En üst kişinin eşi 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli ra­poru olmalıdır?

A) %20
B) %40
C) %50
D) %60
E) %70

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

SORU: 43. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan’a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

SORU: Kore Savaşı’na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesinin anlatıldığı Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Ulkay
B) Serdar Akar
C) Çağan Irmak
D) Nuri Bilge Ceylan

SORU: T.C. Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.
B) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır.
D) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerden biri değildir?

A) Suriye Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Çanakkale Cephesi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?
A) İran
B) Irak
C) Türkiye
D) Pakistan

SORU: Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekle- şen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Efektif kur
B) Çapraz kur
C) Cari kur
D) Dalgalı kur

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin en fazla yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?
A) Onuna
B) On beşine
C) Yirmisine
D) Yirmi beşine

SORU: En az bir yıl çalışan ve performans değerlendirmesine göre başarılı olan aday öğretmenin girmeyi hak ettiği sınavla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur.

A ) Yazılı sınava girer
B ) Sözlü sınava girer
C ) Yazılı ve sözlü sınava girer
D ) yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girer

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Kınama
B) Devlet Memurluğundan Çıkarma
C) Aylıktan Kesme
D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
E) Uyarma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?
A ) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
B ) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
C ) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
D ) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

E ) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

SORU: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A ) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
B ) Bir başkan ile on üyeden oluşur.
C ) Kurul aşkanı ve üyeleri, en az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezunu olmalıdır.
D ) Kurul öğretim üyeleri, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar ve kamu görevlileri arasından seçilir.

E ) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir.

SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?
Küçükler ve kadınlar
 edeni ve ruhi yetersizliği olanlar
 III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar

A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

SORU: Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi kurumun görevidir?

A ) Talim Terbiyeye Kurulu
B ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C ) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
D ) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet Memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

SORU: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütülür. Yukarıda görevleri anlatılan Bakanlık Maarif Müfettişleri hangi kuruma bağlı olarak görev yapar?

A ) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
B ) Özel Kalem Müdürlüğü.
C ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
D ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E ) Teftiş Kurulu Başkanlığı

SORU: Proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri kim tarafından yapılır?

A ) Kurumun bulunduğu ilçenin kaymakamı
B ) Kurumun bulunduğu ilin valisi
C ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D ) Müsteşar
E ) Bakan

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A ) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak
B ) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak
C ) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek
D ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek
E ) Ders kitaplarının ölçme değerlendirme bölümlerini hazırlamak

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.
B ) Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak.
C ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını,
ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
D ) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek
E ) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.

SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir?

A) kamu ihale kanunu
B) devlet ihale kanunu
C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu
D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
E) kamu ihale sözleşmesi

SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanan soruşturma izni vermeye yetkili merci yanlış verilmiştir?

A ) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
B ) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan,
C )Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
D ) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin vaisi,
E ) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında, Bakanlar Kurulu

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Bloku
B) Batı Avrupa Birliği
C) Doğu Bloku
D) Üçüncü Blok

SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?
A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasınaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hakinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?
A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?
A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar, harcama yetkilisi mutemedine avans verilmesi ve mahsup edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Harcama yetkilisinin uygun görmesi gerekir
b) İvedi ve zorunlu giderlerden olması gerekir
c) Süresinde mahsup edilmezse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin uygulanması gerekir
d) Avans karşılığı ödeneğin saklanması gerekir.

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

SORU: 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüşünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Sayıştay
d) Türkiye İstatistik Kurumu

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) En yüksek Devlet Memuru aylığı tutarı
B) Devlet Memuru aylığının iki katı tutarı
C) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?
A) %20
B) %40
C) %50
D) %60
E) %70

SORU: 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan'a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya

SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortaklaştırılması süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Emir verme
B) Emir alma
C) İletişim
D) Yazışma

SORU: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?

A) 10
B) 50
C) 20
D) 30

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

A) Revize işlemi
B) Aktarma işlemi
C) Serbest bırakma işlemi
D) Ekleme işlemi

SORU: Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Ev sahibi
B) Konuk
C) En üst kişi
D) Sunucu
E) En üst kişinin eşi

SORU: 5018 Sayılı Kanun'a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi

 * İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından belirlenen İslam Turizm Başkenti 2018 Yılında iran’ın Tebriz kenti Oldu.
* Türkiye Rusyadan S-400 Satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır.?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) .. 

SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir?
A) kamu ihale kanunu
B) devlet ihale kanunu
C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu
D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
E) kamu ihale sözleşmesi

SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?
Küçükler ve kadınlar
II.Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar
III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar

A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

SORU: Aşağıdakilerden hangsi köy yönetiminin doğal üyesidir?
A) Muhtar
B) Aza
C) Ebe
D) Köy Doktoru
E) Köy İmamı

SORU: 20 yüzyılda basmacı hareketi içinde olan Türkistan birliğinin kurucusu ve ilk başkanı olan 1939 İstanbul üniversitesi türk tarih kürsüsünü kuran ünlü tarihçi kimdir?
a) rıfat balı
b) afet inan
c) namık kemal
d) zeki velide toğan

SORU: 4734 sayılı kamu ihale kanunun göre ihale sonuç kaç gün içinde kamu ihale kurumuna bildirilir?
a) 7
b) 10
c) 15
d) 30

SORU: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na göre ''Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'' kaç üyeden oluşur?
A) 9
B) 3
C) 10
D) 6

SORU: 4982 SAyılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, erişimine olanak sağlanan bilgi ve belgelerin ilk kaç sayfası için herhangi bir ücret alınmaz?
A) 15
B) 5
C) 10
D) 30

SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden değildir?
A) Çağdaşlık
B) Planlılık
C) Karma eğitim
D) Her yerde eğitim

SORU: Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir?
A) Devletin sınırlandırılması
B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması
C) Parlementer sistemin kurallarının benimsenmesi
D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması
E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması

SORU: Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanları, parayı, demirbaşları, kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanarak en fazla verimi alma işine ne denir?
A) Yönetim
B ) İşletme
C) Kurum
D) Pazarlama
E) Sanayi

SORU: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat ve teşekküle ne denir?
A) Yönetim
B ) İşletme
C) Örgüt
D) Ofis
E) Yönetici

SORU: Yukarıda özellikleri sayılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
- Toplumsallaşma ile kazanılır.
- Sözel içerik hakkında bilgi verir.
- Kültüre özgüdür.
- Duyguları etkili olarak aktarır.

A) Sözsüz İletişim
B) Sözlü İletişim
C) e-Mail İle İletişim
D) Medya ile İletişim
E) Doğal İletişim

SORU: Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanları, parayı, demirbaşları, kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanarak en fazla verimi alma işine ne denir?

A) Yönetim
B ) İşletme
C) Kurum
D) Pazarlama
E) Sanayi 

SORU: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat ve teşekküle ne denir?
A) Yönetim
B ) İşletme
C) Örgüt
D) Ofis
E) Yönetici

SORU: Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?

A) Döner sermayeli kuruluşlar
B) Mahalli idareler ve bunların birlikleri
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri
D) Üniversiteler
E) Genel bütçeye dahil daireler

SORU: Okul müdürünün, okulunu güzelleştirebilmek için var gücüyle çalışmak, boya ve badana işlerine bizzat yardım etmesi'' Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdaki etik davranış ilkelerinden hangisini açıklayan bir örnektir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder