Likidite tuzağı nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Likidite tuzağı nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Likidite tuzağı nedir ?

Likidite tuzağı nedir ?
Para arzını artırarak daha fazla faiz oranının düşürülemediği, bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği ve maliye politikasının tam etkin olduğu LM nin yatay eksene paralel olduğu durumdur.
LİKİDİTE TUZAĞI nedir ?
Spekülâtif para talebinin sonsuz elâstiktik kazandığı bir durumda, para arzını genişleterek tam istihdam koşullarına erişilmesini imkânsızlaştırabilecek bir iktisadi paradoksu belirten teorik tahlildir.

Likidite tuzağı nedir ?
Likidite tuzağı nedir ?

Bu teorik tahlil, Likidite Tercihi Teorisine ilişkin bir durumu belirtmektedir. Keynes'ın teorisine bağlı bu duruma, bir başka iktisatçı Likidite Tuzağı adını vermiştir.

Klâsikler, ücret ve fiyat fleksibilitesinin tam istihdam koşullarını gerçekleştirmeğe yeterli olduğuna inanmaktaydılar. Keynes ise, ücretlerin ve fiyatların ucuzluk yönünde tam bir fleksibilitesi yani esnekliği bulunmadığını izah etmiştir. Ayrıca, realiteden bir an uzaklaşarak tam bir ücret ve fiyat fieksibilitesinin mevcudiyeti kabul edilse bile, yine tam istihdama erişilmesini önleyecek «paradoksal» ve adramatikı bir engelle karşılaşılabileceğini Aleri sürmüştür. Bu engele, Likidite Tuzağı denilmektedir.

Likidite Tuzağı, bir ölü noktadır. Bu noktada, para arzının genişlemesine farzin en düşük seviyeye inmesine rağmen, tahvil ve bono alım satım­ları canlanacağı yerde, tersine felce uğramaktadır.

Piyasanın Likidite Tuzağına nasıl sürüklenebileceğini, modeller üzerinde izah edelim.

Farzedelim ki piyasada durgunluk vardır. Bir depresyon geçirilmektedir. Talep daralmıştır, işsizlik yaygındır. Faiz haddi oldukça düşüktür ve r0 düzeyindedir. Para arzı MlS1 dir. L(r) likidite tercihi eğrisidir.

İktisat siyasetini yönetenler, piyasayı canlandırmak üzere müdahale etmişlerdir. İskonto oranı düşürülmüş ve para arzı genişletilmiştir. Para otoriteleri, piyasa canlanıncaya kadar, ıskonto haddini indirmeye devam etmek kararındadırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder