Leontief paradoksu nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Leontief paradoksu nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Leontief paradoksu nedir ?

Leontief paradoksu nedir ?
Heackser ohlin teorisine göre her ülke elinde en fazla bulundurduğu malı ihraç etmeli,az olanı ise ithal etmelidir.

Yani ülkeler emek yoğun ve sermaye yoğun mallarına göre ticaret yapmalıdır. Ancak Leontief bu durumun paradoks olduğunu ABD yi ele alarak açıklamıştır. Teoriye göre ABD nin ihraç ürünleri içinde sermaye faktörünün daha yoğun çıkması gerekirken emek faktörü yoğunluğu daha yüksek çıkmıştır.Bu durum Heackser ohlin teorisinin paradoksu olmuştur.

Leontief paradoksu nedir ?
Leontief paradoksu nedir ?

Leontief paradoksu nedir? (Ekonomi)
(Leontief Paradox) Leontief tarafından faktör Donatımı Teorisini test etmek için, 1947 yılının verilerine dayanarak, Amerikan dış ticareti üzerine yapılan bir araştırmanın ortaya koyduğu sonuç. Leontief, araştırmasında, ABD’nin diğer ülkelere emek yoğun mal ihraç edip onlardan sermaye - yoğun mallar ithal ettiği sonucuna varıyordu. Bu, çok çelişkili bir sonuçtu. 

Çünkü İktisatçılar, Faktör Donatımı Teorisine göre, ABD’nin dünyanın en zengin sermaye donatımına sahip ülkesi olarak, dışarıya sermaye - yoğun mallar ihraç edip emek - yoğun mallar ithal etmesini bekliyorlardı. Böylece büyük bir mantıki tutarlılık gösteren Heckscher - Ohlin Teoremi kanıtlanmamış oluyordu. İktisatçılar arasında şaşkınlık yaratan bu sonuç, "Leontief Paradoksu" (çelişkisi) diye adlandırılır. 

Bugüne kadar yapılan başka çalışmalar da bu çelişkiyi çözebilmiş değildir. Leontief, gerekçe olarak ABD’de iyi beslenme ve verimliliği yükselten eğitim koşulları dolayısıyla "bir Amerikan işçisinin üç yabancı işçiye eşit" olduğunu ileri sürmüştü. 

Böyle olunca ABD gerçekte sermaye değil, emek zengini bir ülke durumuna gelecek ve Faktör Donatımı Teorisi de çürütülmekten kurtulmuş olacaktı. Leontief Para» doksu, İktisatçılar arasında hala süren bir tartışma başlatmıştır. Bu arada Leontief’in araştırmasına çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir. Ancak diğerlerinin yaptıkları araştırmalar da bu çelişkiyi çözümleyememiştir.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder