GUY Mülakatı derlenen soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

GUY Mülakatı derlenen soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

GUY Mülakatı derlenen soruları

1- MEMURLERINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI : uyarma, kınama, yönetim görevinden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma.

2-CARİ AÇIK : bir ülkeden çıkan döviz, gelen dövizden fazlaysa cari açık oluşur.

GUY Mülakatı derlenen soruları
GUY Mülakatı derlenen soruları

3-SEDÜLER VERGİ : gelir unsurlarının ayrı ayrı vergilendirilmesidir.

4-ÜNİTER VERGİ : gerçek kişilerin gelir kaynaklarından elde ettikleri gelirlerin safi toplamı esas alınır ödeme gücü göz önünde bulundurulur. Asgari geçim indirimi yapılır. Türkiye ‘de safi artış teorisi esas alınmıştır.

5-TOBİN VERGİSİ : kısa vadeli spekülatif amaçlı sermaye ve döviz akımlarının yıkıcı etkilerini azaltmak için alınan vergidir.

6-FORFATİNG : ithalat-ihracat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir.

7-DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ : dolaylı vergiler tüketimi esas alır, genel fiyat düzeyini değiştiren vergilerdir yansıtılabilirler (kdv,ötv…) . Dolaysız vergiler ise geliri esas alır mükellefin elde ettiği gelir ve kişisel durumuna göre alınır (gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi…)

8-OLİVERA TANZİ ETKİSİ : gelir vergisinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil debir sonraki yıl yapılması ve enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidir.

9-VERGİ SORUMLUSU : alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle yükümlü kişidir. Ödediği vergi borcunu asıl mükellefe rücu edebilir ama vergi cezalarını rücu edemez.

10-VERGİ MÜKELLEFİ : vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilerdir.

11-ETKİNLİK : bir işletmenin üretim sürecinde en az maliyetle en çok çıktıyı elde etmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder