Genel Denge Analizi Nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Genel Denge Analizi Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Genel Denge Analizi Nedir?

Neoklasik ekolde ekonominin dengesi bir kanadını Marshall’ın oluşturduğu kısmi denge, diğer kanadını da Walras’ın oluşturduğu genel denge analizcileri arasındaki çatışmaya sahne olmuştur.
Walrasın kurmaya çalıştığı genel denge modeli toplumdaki bütün sosyal olaylar birbirleriyle ilişkilidir sözünün matematiksel olarak ifadesinden başka bir şey değildir. walras, piyasalar arasında karşılıklı ilişkiler bulunduğu önermesinden yola çıktı. 

Genel Denge Analizi Nedir?
Genel Denge Analizi Nedir?

Walras a göre örneğin bir mala karşı aşırı bir talep varsa bu açık bir biçimde diğer malların arz fazlası içinde olduğunun ifadesiydi. 

Kurduğu modelde ekonomideki tüm piyasaların dengeye geldiği durum analiz edilir.

Kısmi denge yaklaşımında ise tek bir piyasa izole edilir ve onun arz talep dengesi diğer piyasalardan bağımsız olarak izlenir. 

Ayrıca Marshall iktisadi incelemelerine zaman boyutu getirirken matemetiği iktisada bir araç söylenenleri kısaltıp sistemleştirmek için bir alet olarak görüyordu. 

Arz talep analizlerinde kapsamlı bir ceteris paribus izledi.sonuçta Marshall ın analizi genel denge analizinden daha fazla kabul gördü.bu yaklaşım tek bir bireyin ve tek bir şirketin dengesinden hareketle piyasa dengesine ulaşıyordu.bunun için ekonomideki makro temelli konular üzerinde durmak anlam taşımıyordu. bunun için 29buhranı ve keynesi beklemek gerekecekti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder