FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ nedir ?

Kullandığı iki maldan birinin fiyatındaki değişme sonucu, tüketicinin yeni denge durumunu belirtir. Tüketicinin zevkleri ve geliri sabit kalır da sadece bir mal fiyatı değişirse, tatminini azamiye çıkarmak (maksimize etmek) peşinde koştuğu varsayılan kişinin yeni bir denge kurmak istemesi tabiidir.

ŞEKİL: 66. Fiyat Tüketim Eğrisi.

FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ nedir ?
FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ nedir ?

Kullanılan X ve Y malından ilkinin, mesela fiyatı düşmeler gösterirse, buna paralel olarak bütçe doğrusu sağa kalacaktır. Çünkü aynı gelir miktarıyla, tüketici (eğer bütün gelirini sadece X malı­nın alımına hasrederse) fiyatı düşen X malından daha fazla almak imkanına erişmiştir. Şekilde, ilk bütçe doğrusu Y1 X1 iken Y1 X3 ve Y1 X1 olmuştur. X in fiyatı yükselirse, durum şüphesiz tersine gelişecektir.

Tüketici dengesi, yani kişinin azami tatmin noktası, kayıtsızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun birbirlerine teğet oldukları noktadır. X malının fiyatındaki düşmelerle ortaya çıkan Y1 X1 ; Y1 X2 ve Y1 X3 bütçe ddğrularına I1 , I2 ve I3 kayıtsızlık eğrilerinin teğet oldukları yerler A, B ve C noktalarıdır.

X ın çeşitli fiyatlarını yansıtan yeni bütçe doğrularına kayıtsızlık eğrilerinin teğet oldukları noktaların (A. B. C) bileştirilmesiyle, fiyat-tüketim eğrisi elde edilir. Eğri, bize, X malının fiyatları değişirken, X ve Y mallarından ne kadar alınacağını gösterir. Her üç nokta da, X ve Y malları arasındaki bileşim de tabiatiyle değişikliğe uğramaktadır.

Yanlış bir anlamayı önlemek için burada bir husus üzerinde dikkatle durulmalıdır. Fiyat-tüketim eğrisi bir talep eğrisi değildir. Talep eğrisi, fiyatla miktar arasındaki fonksiyonel bir ilişkiyi belirtir. Ve bu ilişki, şekil üzerinde, dikey eksene malın fiyatı, yatay eksene de o malın miktarı yazılarak kurulur. Burada, her iki eksende de X ve Y mallarının sadece miktarları gösterilir. Ancak, fiyat-tüketim eğrisinden bir malın talep eğrisini çıkarmak müm­kündür. Şöyle ki;

Diyelim ki, X malının fiyatı 100 kuruş iken, X ten 25 ünite alıyoruz. (Şekilde X' olsun). Fiyat 50 kuruşa inerse X' ten daha fazla alınacaktır (X" veya X'" olsun). Böylece, yeni bir diyagramda X fiyatını dikey eksene ve X miktarını yatay eksene koyar ve yukardaki X e ait fiyat-miktar ilişkilerini gösteren noktaları birleştirirsek X malına ait talep eğrisini elde etmiş oluruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder