Eş ürün eğrisinin özellikleri nelerdir açıklayın ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Eş ürün eğrisinin özellikleri nelerdir açıklayın ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Eş ürün eğrisinin özellikleri nelerdir açıklayın ?

Eş ürün eğrisinin özellikleri nelerdir açıklayın ?


-negatif eğimlidirler

Eş ürün eğrisinin özellikleri nelerdir açıklayın ?
Eş ürün eğrisinin özellikleri nelerdir açıklayın ?

-üzerindeki her noktada aynı girdi miktarını gösterir

-orijine göre dış bükeydir ve orjinden uzaklaştıkça toplam ürün artar

-birbirini kesmezler

Eş Ürün Eğrileri Analizi (Hicks Analizi)

Eş ürün eğrileri analizinde tüm girdilerin değişken olduğunu kabul edeceğiz. Dolayısıyla tüm girdilerin değişebileceği bu analiz, uzun dönem­li bir analizdir. incelemenin daha kolayolabilmesi için üretimsüre inde 2 değişken faktör kullanacağız.

Hicks analizinin varsayımları:

* inceleme döneminde teknoloji sabittir (aynı eş ürün eğrisi üzerinde)
 * Girdiler sürekli olarak birbirleri ile ikame editebilirler.

Bu varsayımlar altinda üretim fonksiyonu; Ü= f(Gj, G2)

Hatırlanacağı gibi tüketici dengesine ulaşırken iki araca başvurmuştuk. Üretici dengesinde yine iki araç karşımıza çıkacak. Eşürün eğrileri ve maliyet  kısıtıdır.

EŞ-ÜRÜN EĞRiLERi

Üretim için sadece iki girdinin kullanıldığı ve bu iki girdinin de değişken olduğu durumunda, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini gösteren eğridir.

Özellikleri

* Eş ürün eğrilerinin üzerlerindeki her nolsta eşit üretim düzeyini gösterir.
* Eğriler orijinden uzaklaştıkça daha yuksek üretim düzeylerini gösterir.
* Bu eğriler sürekli negatif (azalan) eğimlidirler.
* Eş ürün eğrileri genellikle Orijine göre dış bükeydirler.

Azalan Marjinal Teknik ikame Oranı

Aynı üretim düzeyini sağlamak koşuluyla iki faktör arasındaki değişim oranıdır.

MTİO= DG2
           DG1

Grafik dikkatli incelendiği zaman G1 girdisini her zaman eşit miktarda arttırırken aynıüretim miktarını koruyabilmek için her defasında vazgeçtiği­miz G2 girdisinin vazgeçilen (ikame edilen miktarı) giderek azalmaktadır.

Girdiler arası ikame

Girdiler arası ikame, girdilerin üretim süreci içinde birbiri yerine kulla­nılması anlamını taşımaktadır. Bu konuda dörtayrı varsa.yım yapılabilir.

Bunlar;

ikamenin mümkün olmaması
Sabit oranda mümkün olması,
Artan oranda mümkün olması,
Azalan oranda mümkün olmasıdır.

1- Girdilerarasında ikamenin mümkün olmaması

Bazı üretim alanlarında ve bazı girdiler arasında ikame hiçmümkün de­ğildir. Örneğin ekmek üretiminde. Eğer ekmekhamuru 10 birim una 2 birim su katılarak hazırlanıyorsa, bu iki girdi birbirinin yerine ikame edilmeyecek­tir. Bu durumda eş ürün eğrilerinin şekli, yatay ve düşey eksende belli bir . değerin altına düşmeyen ve birbirine dik iki doğrudan ibaret olacaktır. MTio sıfır olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder