Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 24, 2018

Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Ankara Karacadağ'dır. Oğlu Osman Gazi´ye olan vasiyeti sayesinde tam altı asır boyunca ayakta kalacak olan Osmanlı'nın idarecilik ruhunun temellerini atmıştır. Ertuğrul Gazi’nin Türk tarihindeki başarılarını, milletine olan bağlılığını ve ölümünün üstünden geçen yüzlerce yıla rağmen, hala unutulmayışıyla ilgili tüm bilgileri bu makalemizde sizlere sunacağız.


Ertuğrul Gazi, Türk tarihinde asırlarca hüküm süren Osmanlı hanedanlığın kurucusu Osman Bey’in babası, Sultan Süleyman Şah’ın oğludur. Kararlılığı, vefası, sadakati ve adaletli yönetimiyle döneminin en cesur komutanlarından biri olmuştur. Özellikle Bizans İmparatorluğu’na karşı verdiği mücadelelerle Selçuklu Devleti’nde hatırı sayılır bir uç beyi olmayı başarmıştır.

Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi
Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Hayatının büyük çoğunluğunu Moğol istilasından kaçarak geçirmiş ve bu saldırılarda Selçuklu Sultanı tarafından Söğüt ve Domaniç kasabalarına yerleştirilmiştir. Ertuğrul Gazi, ömrünü cepheden cepheye koşarak geçirmiş ve geniş kabileleri yönetmedeki yeteneğiyle büyük ün kazanmıştır.

Evliya Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri
Oğlu Osman Bey’i kendisi gibi iyi bir yönetici olarak yetiştirmiş ve Osmanlı Beyliği’ni kurmasından önce oğluna iyi bir devlet, sulh içinde yaşayan bir halk, donanımlı bir ordu ve düşmanlardan arındırılmış bir millet bırakmıştır.

Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi 1188 yılında doğmuştur. Babası Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan olan Süleyman Şah, annesi ise Hayme Hatun’dur. 13. yüzyılda Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. 1280 yılına gelindiğinde, Türk tarihinin üç kıtaya hükmeden en büyük hükümdarlığından biri olan Osmanlı Devleti Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey tarafından kurulmuştur. Süleyman Şah’ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey adında dört oğlu vardır. Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun’dur. Bu hatundan üç oğlu olmuştur. Adları; Gazi Sarı-Batı Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey’dir.

Ertuğrul Gazi’nin Hayatı
Ertuğrul Gazi'nin Hayatı

1188 yılında dünyaya gelen Ertuğrul Gazi; Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babasıdır. Türklerin en kalabalık kollarından biri olan Oğuzlar’ın Kayı boyundan ola Ertuğrul Gazi; barışçı, adaletli, tedbirli ve başarılı bir askerdi. Emri altında yaşayan halk tarafından her zaman sevilip, saygı duyulan biri olmuştur. 1281 yılında, 93 yaşındayken, Söğüt’te vefat etmiştir.

Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah, Moğolların Anadolu’yu istilası sırasında kabilesiyle birlikte Selçuklu topraklarına göç etmeye çalışmıştır. Bu sırada Rakka’da, Ca’ber Kalesi’nin civarlarında Fırat Nehri’nden atıyla geçmeye çalışmıştır. At suyun akıntısına kapılarak suya batıp çıkmış fakat Süleyman Şah ile atı kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Ertuğrul Gazi’nin Anadolu’ya Göçü
Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümünün ardından kendileri için yurt arayışı içine girmişlerdi. Ertuğrul Gazi’nin kardeşlerinden Sungur Tekin ve Gündoğdu yeniden eski vatanları olan Horasan’a dönmüşlerdi. Ertuğrul Gazi ise annesi ile kendisinden küçük kardeşi Dündar ve arkasına aldığı büyük aşiretle birlikte yeni yer arayışına çıkmıştı.

Bu yolculuğun ilk durağı Pasin Ovası ve Sürmeliçukur yöresi idi. Bir süre orada kaldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Bu kez de batıya doğru hareket ettiler. Burada Ankara Karacadağ’a yerleştiler. Bu yolculuk sırasında Yassı Çimen’den geçerken Selçuklular ile Harzemşahlar arasında geçen savaşa da tanık olan kabile, Selçuklular’a taraf olmuş ve Haremşahlar’ın yenilmesine neden olmuşlardır. Bu başarı sayesinde Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi’nin kabilesi olan Kayıhanlılar’a ödül olarak Ankara’nın batısındaki Karacadağ’ı vermiştir.

Ertuğrul Gazi’nin Anadolu’daki ilk yerleşim yeri Ankara Karacadağ olmuştur. Burada yaşadığı yıllarda Bizanslılara karşı büyük savaşlar veren Ertuğrul Gazi, Selçuklulara bağlı kuvvet komutanı olarak görev yapmıştır. Öte yandan Bizans’a karşı verdiği başarılı savaşlar sonucunda Selçuklu sultanı, Ertuğrul Gazi’yi terfi ettirmiş ve Eskişehir’e dirlik olarak tayin etmiştir.

Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’e Yerleşmesi
Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat emrinde askerken, Karacahisar ve Söğüt fethedilmiştir. Bu başarının ardından sultan, Ertuğrul Gazi’ye kalması için Söğüt ve Domaniç’i vermiştir. Ertuğrul Gazi’nin yaz aylarında Domaniç yaylasında, kışın ise Söğütte kaldığı bilinmektedir. Bu sırada Selçuklu Devleti’nin sınırlarını korumakta da oldukça başarılı olmuş ve “Gazi” ünvanı almıştır.

Bir süre sonra Selçuklu Devleti Moğol istilasına uğramış ve Anadolu’daki beylikler Selçuklu’dan ayrılmıştır. Bu sırada Ertuğrul Gazi onlara uymamış ve uç beyliği şeklinde çalışmalarına devam etmiştir. Bu beyliğin sancağında nüfusu az da olsa pek çok insan toplanmıştır. Ertuğrul Gazi barışçıl, merhametli, vefakar ve hakkaniyetli siyasetiyle tanınmıştır. Halkına çok değer veren Ertuğrul Gazi onların huzur içinde yaşamasına da olanak sağlamıştır.

Ertuğrul Gazi’nin Ölümü
Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşama gözlerini yummuştur. Tarihte Söğüt, Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’in kuracağı Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer olarak geçmektedir.

Ertuğrul Gazi ölümünden sonra oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik bırakmış üstelik bu beyliğin kurulu idaresini de ona teslim etmiştir. Sonrasında altı asır ayakta kalan ve yıkılmayan bir Osmanlı Devleti’nin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Ölümünün ardından 1299 yılında Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder