Çağdaş Türk ve Dünya tarihi soru ve cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

Çağdaş Türk ve Dünya tarihi soru ve cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Çağdaş Türk ve Dünya tarihi soru ve cevapları

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI
İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır?

1 Eylül 1939 günü Almanya’nın Polonya’ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Çağdaş Türk ve Dünya tarihi soru ve cevapları
Çağdaş Türk ve Dünya tarihi soru ve cevapları

Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir?

a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı.(Toprak bütünlüğünün olmayışı)

b) Stratejik bir özelliği de yoktu.

Japonya’nın modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme ne ad verilir? 

Meiji Resterasyonu

Meiji restorasyonu hangi ülkede, kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Japonya’da İmparator Mutsuhito tarafından gerçekleştirilmiştir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi bölgeleri, hangi devletler tarafından sömürgeleştirilmeye çalışılmıştır?

a) Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus mücadelesi,

b) Balkanlar üzerinde Avusturya-Rusya mücadelesi,

c) Mısır üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi,

d) Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi.

Amerika’nın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına (yalnızcılığa dayalı dış politika stratejisi) ne ad verilir? 

Monrea Doktrini

1925 Yılında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletlerarasında oluşturulan birliğe ne ad verilir? 

Locarno Paktı

Locarno Antlaşması; hangi devletlerarasında, kaç yılında imzalanmıştır?


Fransa, Almanya, Belçika, Yugoslavya, Polonya ve İngiltere. (1 Aralık 1925)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder