11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları Sayfa 65 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları Sayfa 65

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları Sayfa 65

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 65-66 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Doğruluk ve gerçeklik nedir? Birer örnekle anlatınız.
2. Genelgeçer ve doğru bilgi edinebilir miyiz? Neden?
3. “İnsan zihni boş bir levhadır.” görüşüne katılıyor musunuz? Tartışınız.
4. Temellendirme nedir? Örnekle ifade ediniz.
5. Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir? Bu ölçütlerden ikisini söyleyiniz.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Düşünme, algı, anlama, açıklama gibi aktlara BİLGİ aktları denir.
2. TEKNİK BİLGİ gündelik bilgiler gibi hayatı kolaylaştırıcı işleve sahiptir.
3. VARLIK, BİLGİ, DEĞER felsefenin üç temel alanıdır.
4. DOGMATİZM bilgi ve varlık bakımından doğruya ulaşılabileceğini savunan felsefi akımdır.
5.GAZALİ şüphesi ve sezgisiyle Descartes ve Bergsonʼu önceleyen, etkileyen, kaynaklık eden İslam düşünürüdür.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Gündelik bilgiler tecrübelerimiz sonucunda oluşur. (D)
2. Rasyonalizme göre doğru bilginin ölçütü deneydir. (Y)
3. Süje ve obje arasındaki bağdan bilgi oluşur. (D)
4. Platonʼa göre insan zihni doğuştan bilgilerle donatılmıştır. (D)
5. Tümel uzlaşım, apaçıklık gibi kavramlar bilginin doğruluk ölçütü ile ilgili değildir. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bilen özne (süje) ile bilinen nesne (obje) arasında kurulan bağın felsefedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi Aktları
B) Varlık
C) Metafizik
D) Değer
E) Hiçbiri

2. “Tecrübi bilgi de diyebileceğimiz düzensiz bilgilerdir ve belli bir yöntemi yoktur ancak hayatı kolaylaştırıcı niteliğe sahiptir.” şeklinde tanımlanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknik bilgi
B) Gündelik bilgi
C) Sanat bilgisi
D) Dinsel bilgi
E) Bilimsel bilgi

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin (bilgi kuramı) ele aldığı sorulardan biri değildir?
A) Doğru bilgi var mıdır?
B) Bilgilerimizin kaynağı nedir?
C) Varlık var mıdır?
D) Bilgilerimizin bir sınırı var mıdır?
E) Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir?


4. Doğru bilgi elde etmenin mümkün olmadığını, genelgeçer doğru bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğunu savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dogmatizm
B) Rasyonalizm
C) Entüisyonizm
D) Septisizm
E) Fenomenoloji

5. Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalizmin temsilcisi değildir?
A) Platon
B) Aristoteles
C) Farabi
D) Hegel

E) Bergson

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları
11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder