Kurum Sınavları Mülakat Soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

Kurum Sınavları Mülakat Soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kurum Sınavları Mülakat Soruları

YÜZEN FONLAR
Bankaların kasalarına giren ve birkaç gün bekleyen her türlü fon yüzen fon kapsamına girmektedir. Bu şekilde, bankalar çok diişük maliyetle önemli miktarda fon toplamış olurlar.

Bankalara çeşitli kamu kunıluşlan tarafından yatırılan maaş ve ücretlerin çalışanlar tarafından bankamatiklerden çekilinçeye kadar bankalarda kalması bu duruma .örnek teşkil etmektedir.

Kurum Sınavları Mülakat Soruları
Kurum Sınavları Mülakat Soruları

^ ZEMBEREK ETKİSİ

Cari fiyat düzeyinde meydana gelen artışlar neticesinde nominal ücretlerde de bir.artış meydana gelecektir. 

Ancak daha sonra cari fiyat. düzecinde bir azalma olduğunda, nominal ücretlerde aynı oranda bir azalma olmayacak ve ücretler, eski seviyesine gelemeyecektir. 

İşte ek­sik rekabet koşullarında, toplam arz eğrisinin inelastik kısmı neticesin­de ortaya çıkan bıı duruma “Zemberek etkisi” denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder