Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 11, 2017

Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?

TALEP ESNEKLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ürün için ikame edilebilirlik derecesi


Bir mal veya hizmetin fiyat esnekliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi mallar arasındaki ikame edilebilirlik derecesidir. Söz konusu ikame ilişkisi güçlü ise bu tür mal ve hizmetler için talep daha esnek olacaktır.

Ürünün tüketici bütçesindeki yeri

Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?
Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?

Bir mal veya hizmet için tüketicinin bütçesinden ayrılan oran bu ürünün esnekliğini belirleyen bir başka önemli faktördür. Tüketici bütçesinde çok küçük bir oran oluşturan ürünler, bütçeye nispeten yüksek oran oluşturan ürünlere göre daha düşük esnekliğe sahiptir.

Fiyat Değişmelerinin Geçici veya Sürekli Olması

Fiyattaki bir değişimin geçici olduğu biliniyorsa, talebin fiyat esnekliği yüksek olacaktır. Çünkü birçok insan satın alımlarını kolayca önce ya da sonraya kaydıracaktırlar. Geçici fiyat artışları tüketicileri o dönem için o üründen uzaklaştıracaktır. Ayrıca fiyatta düşüş beklentisi alım tarihlerini ertelemelerine sebep olacaktır.

Malın Tatmin Ettiği İhtiyacın Niteliği (Zorunlu ve Lüks Mal)

Bir malın karşıladığı ihtiyaç zorunlu ve yaşamsal ise, yani bu ihtiyacın karşılanmasını ertelemek güç veya mümkün olmuyorsa talep esnekliği düşük olacaktır. Örnek: Ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlarımızda oluşacak fiyat artışı bu ürünlerdeki talebi oldukça fazla etkileyemeyecektir. Aksine, lüks ürünlerdeki fiyat artışları ise kişileri zorunlu ihtiyaçları tercih etmek zorunda kalacaklarından bu tarz lüks ürünlerden vazgeçirmeye zorlayacaktır.

Kısa ve Uzun Dönemde Esneklik:

Uzun dönemde talebin fiyat esnekliği kısa döneme nispetle daha yüksektir. Piyasa ekonomisi gereği kişilerin tercihlerini değiştirmesi anında gerçekleşmemektedir. Bu durum nedeniyle alternatif ürüne yönelme, tercihlerini başka bir alana kaydırma (alışkanlıklar nedeniyle) uzun zaman alacak bir durumdur. Bu nedenle, kısa vadede talep esnekliği uzun vadeye göre daha düşük kalmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder