Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 2017 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 29, 2017

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 2017

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 2017

Özel güvenlik yetkileri son dönemlerde oldukça sık bir şekilde gündemimize gelen bir konu olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu doğrultuda özel güvenlik sektörünün yetkilerinin bazı mevzuatlarla düzenlendiği söylenilebilmektedir. Bu mevzuatların listesini sıralayacak olursak;


6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 2017
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 2017

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5271 Ceza Muhakemeleri Kanunu

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

5188 kanunun uygulamasına yönelik olarak 07.10.2004 tarihli yönetmelik

Sıralanan bu mevzuatlar listesi esasında özel güvenlik yetkileri konusunda belirli bir yasal çerçevenin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu noktada özel güvenlik hizmetlerinin güvenlik tedbirlerinin amacı; esasında caydırıcılık unsurudur. Zira özel güvenlik hizmetleri daha çok suç işleme ya da suçun ortaya çıkması noktasında caydırıcılık özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan özel güvenlik yetkileri konusunu irdelerken yetkilerin bu yönde geliştiği gerçeğiyle de karşılaşmak mümkündür. Şayet caydırıcılık sağlanamadığı taktirde özel güvenlik hizmetleri meydana gelen olaylara kanunların özel güvenlik birimlerine tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde müdahale etme yetkisine sahip olmaktadır. Bu yetkilerin beraberinde bazı yükümlülükleri de gerekli kıldığı gerçeğinden hareketle özel güvenlik görevlileri olaylara müdahale etmek durumundadır.

Özel Güvenlik Hizmetinin Yetki Sınırları

Özel güvenlik yetkilerinin sınırları yürürlülükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde şekillenmektedir. Bu bağlamda özel güvenlik yetkileri, yasal düzenlemelerin çizmiş olduğu sınırlara bağlı kalmak durumundadır. Bu noktada özel güvenlik görevlileri; yasaların kendilerine vermiş oldukları yetkilere dayanarak özel güvenlik hizmetlerini sunmaktadır.

Bu doğrultuda özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını herkesin görebileceği şekilde taşımış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra üniformalı olarak hizmet vermek durumunda olan özel güvenlik görevlisinin bu kartı ve üniformayı görevli oldukları alanda kullanabilmeleri mümkün olmaktadır. Şayet güvenlik görevlileri nakit taşıma gibi farklı bir hizmet alanında faaliyet gösteriyor ise; özel güvenlik yetkilerini sadece nakit taşıma işlemi sırasında kullanabilmesi mümkündür. Ayrıca özel güvenlik görevlileri şayet silah taşıma ruhsatına da sahipseler; sadece görev alanı içerisinde ve yasaların kendilerine tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde bu yetkili kullanabilmektedir. Gerekli olan izinler olmadığı halde silahın görev alanı dışına çıkarılması dahi mümkün değildir. Böyle durumlarda 7136 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik görevlileri takibata uğramaktadır.

Özel Güvenlik Görevlileri Yetkilerinin Hukuki Statüsü

Esas olarak özel güvenlik görevlileri; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde hizmet veren görevlilerdir. Bu noktada özel güvenlik yetkileri çerçevesinde yapılacak olan bir araştırmada karşımıza 5188 sayılı kanun çıkmaktadır. Bu kanun aynı zamanda özel güvenlik görevlilerinin hukuki statülerini de düzenlemektedir. Bu bağlamda özel güvenlik görevlileri görevlerini ifa ederken; jandarma ya da emniyet gibi genel kolluk kuvvetlerinin bazı yetkilerini de kullanabilmektedir. Şayet kendilerine karşı hakaret ya da mukavemet, tehdit ve saldırı gibi bir durum oluştuğunda özel güvenlik görevlileri bu yetkilerini kullanmaya memurdur. Bu doğrultuda özel güvenlik görevlilerinin görevli oldukları alanda herhangi bir saldırıya maruz kaldıkları durumunda failler, memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanırlar.

Esasında özel güvenlik hizmetleri oldukça hassas bir süreci tanımladığından ötürü hak ve sorumlulukların verilmesi de bu ölçüde dikkat gerektirmektedir. Bu noktada yetki verilirken aynı zamanda özel güvenlik görevlilerine de yükümlülükler verilmektedir. Özel güvenlik görevlileri görevlilerini ifa ederken kendilerine verilmiş olan yetkileri kullanabilirler. Aynı zamanda kendilerine verilmiş olan yükümlülükleri de yerine getirmek durumundadır. Görüldüğü üzere özel güvenlik yetkileri oldukça hassas bir dengede oluşan yetkiler olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu doğrultuda günümüz itibariyle oluşan güvenlik ihtiyaçlarına göre güvenlik görevlilerinin yetkileri de yeni düzenlemelere tabi tutulmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder