Milli gelir hesaplama yöntemleri nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 08, 2017

Milli gelir hesaplama yöntemleri nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Milli gelir hesaplama yöntemleri nelerdir?

MİLLİ GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR:
Öncelikle milli gelirin tanımını hatırlamakta fayda var. Milli Gelir: Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetler toplamıdır. Milli gelir ile ilgili iki temel kavram vardır.

Bunlar; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) kavramlarıdır. GSYİH, bir ülkenin sınırları içerisinde hem o ülkenin yurttaşları hem de yabancılar tarafından elde edilen gelir, GSMH ise bir ülkenin yurttaşları tarafından o ülkenin sınırları içerisinde ve sınırları dışında elde edilen geliri ifade eder.

Milli Geliri Hesaplama Yöntemleri Üretim Yönünden Hesaplama:

Milli gelir hesaplama yöntemleri nelerdir?
Milli gelir hesaplama yöntemleri nelerdir?

Üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile çarpılarak toplanması ile GSMH rakamlarına ulaşılır. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus aynı malın hesaba birden çok kez katılmasıdır. Yani hem ekmek hem onu üretirken kullanılan un, unun elde edildiği buğday hesaba dahil edilmemelidir. Bunu sağlamanın iki yolu vardır:

Yalnızca nihai (son) ürünün hesaplanması(ekmek)

Katma değer yöntemi.Girdi ve çıktı arasında ürüne eklenen değerdir.100 liraya alınan mal işlendikten sonra 150 lira olmuşsa katma değer 50 liradır.

Paylaşım (Gelir) Yönünden Hesaplama:

Bir ülkedeki fertlerin ücret, rant, faiz ve kar şeklinde elde ettikleri gelirler toplamı milli geliri verir. Harcama Yönünden Hesaplama:

Y = C + I+ G+ X- M formülü ülkedeki tüm harcamaları ifade etmektedir.

Bir ekonomik gösterge olarak milli gelirin önemi:

Ülke ekonomisinin büyüyüp büyümediğini gösterir. Ülke refah düzeyinde bir değişiklik olup olmadığını gösterir. O ülkedeki yapısal değişiklikler hakkında bilgi verir. Böylece herhangi bir ülkenin tarıma dayalı mı yoksa sanayi ağırlıklı mı bir ekonomiye sahip olduğu anlaşılır. Ülkeler arası ekonomik karşılaştırmada kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder