Gelir tablosu kalemleri nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 11, 2017

Gelir tablosu kalemleri nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Gelir tablosu kalemleri nelerdir?

GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR

1 -Yurt içi Satışlar

2- Yurt dışı Satışlar

Gelir tablosu kalemleri nelerdir?
Gelir tablosu kalemleri nelerdir?

3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

1 -Satıştan iadeler(-)

2-Satış iskontoları(-)

3-Diğer indmmler(-)

C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)

4-Diğer Satışların Maliyeti(-)

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)

2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)

3-Genel Yönetim Giderleri(-)

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

1-iştiraklerdan Temettü Gelirleri

2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

3- Faiz Gelirleri

4-Komisyon Gelirleri

5-Konusu Kalmayan Karşılıklar

6-Menkul Kıymet Satış Kârı

7-Kambiyo Kârları

8-Reeskont Faiz Gelirleri

9- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

1- Komisyon Giderleri(-)

2- Karşılık Gideri eri (-)

3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)

4-Kambiyo Zararları(-)

5-Reeskont Faiz Giderleri(-)

6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)

H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

1 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 1-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

1- Önceki Dönem Gelir ve Kârları

2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)

2 Onceki Dönem Gider ve Zararları(-)

3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI LIKLARI(-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder