Feminizm Nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 17, 2017

Feminizm Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Feminizm Nedir?

TOPLUMSAL CiNSiYET VE FEMiNiZM
Toplumsal cinsiyet ve feminizm endüstriyel kapitalist toplumlarda mevcut erkek egemen yapıları sorgulayan bir yaklaşımdır; erkek egemenliğini sürekli kılan toplumsal ve siyasal yapıları çözümlemeyi amaçlar.

Ataerkillik yani erkek egemen toplumu eleştiren feminizm, kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini ve toplumdagerçek bir eşitlik durumunun sağlanmasını hedeflemiştir. “Feminizm” eşitsizliğin yeniden üretildiği toplumsal yapıları sorgular. Bu sorgulama kadının karşılıksız ev-içi emeğine dayalı heteroseksüel tek eşli evlilik, erkek emeğini merkeze alan iş gücü piyasası, askerlik ve vergi vermeye dayalı vatandaşlık temelli ulusdevletyapılarına ilişkin analizler yapmayı mümkün kılar.

Ataerkil toplumsal yapıları sorgulayan Feminist ideoloji Türkiye’de 1981 ile 1984 arasında, istanbul Cağaloğlu’nda Yazko dergisi bünyesinde küçük bir grup kadının tartıştığı, öğrendiği, o zamanlar yayınlanan Somut gazetesinin bir sayfasında dile getirdiği bir kavram olarak popüler söyleme girmiştir. 

Feminizm Nedir?
Feminizm Nedir?

Birkaç yıl sonra(1983) o kadınların kurduğu Kadın Çevresi, dünyadan feminist yazarların kitaplarını Türkçe’ye kazandırmıştır .1986’da BM’nin “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi” Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından imzalanması için kampanya başlatılmıştır. 

Türkiye’de Anayasa’nın eşitlikten ne anladığını tanımlayan 10.maddesi, 2004 yılında değiştirilmiş ve ‘devlet kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlüdür’ifadesi eklenmiştir. Türkiye, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığının sağlanmasını öngören ikiuluslararası belgeye imza atmış bulunmaktadır: Bunlardan biri Pekin Eylem Planıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder