Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 15, 2017

Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları nelerdir?

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI:
Uyarma,
Kınama,
Aylıktan kesme cezası,
Kademe ilerlemesinin durdurulması,

Devlet memurluğundan çıkarılma ceza

Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Örneğin; özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak, Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalmak vs.

Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları nelerdir?
Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları nelerdir?

Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Mesela; eşlerin, reşit olmayan veya mahcur olan çocukların kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen süre içinde kuruma bildirmemek, görev sırasında amire hal ve hareket ile saygısız davranmak, hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, verilen emirlere itiraz etmek vs.

Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Özürsüz olarak bir veya iki gün işe gelmemek, Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, ikamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk etmek, toplu müracatta ve şikâyette bulunmak, yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak gibi davranışlar aylıktan kesme cezası ile cezalandırılır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır. Göreve sarhoş gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, göreviyle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, ticaret yapmak veya Devlet memuruna yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak, görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak gibi davranışlar kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılır.

OKUMALI: İstirdat davası (Geri alma davası) nedir?

Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna alınmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Siyasi partiye girmek, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, yetki almadan gizli belgeleri açıklamak, yurtdışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak gibi davranışlar ise memurluktan çıkarma cezası ile cezalandırılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder