Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin sonuçları nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 08, 2017

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin sonuçları nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin sonuçları nelerdir?

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin sonuçları nelerdir?
Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar:

Dava açılması ile kesilen zamanaşımı süreleri ve hak düşürücü süreler hiç kesilmemiş gibi hesaplanır.

Dava dilekçesi tebliğ edilmeden davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, davalının iyi niyeti kötü niyete dönüşmüş olmayacaktır. 

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin sonuçları nelerdir?
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin sonuçları nelerdir?

Dava dilekçesi tebliğ edilmiş ise kötü niyet iyi niyete tekrar dönüşmez.

Dava dilekçesi tebliğ edilmeden davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, davalı hukuken temerrüde düşmüş sayılmaz. 

Ancak, dava dilekçesi tebliğ edilmişse dava açılmamış sayılsa da davalının temerrüde düştüğü kabul edilebilir.

Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar:

Dava açılmamış sayılması halinde o davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır.(HMK m. 150/7)

Yargılama giderleri davacıya yükletilir. (HMK m. 331/3)

Davanın açılması ile Mahkemenin önüne getirilen talebi inceleme ve bir hüküm verme zorunluluğunun ortadan kalkmış olur.

Davanın açılması ile doğan derdestlik hali ortadan kalkar.

Dava hakkında verilmiş olan ihtiyati tedbir kararları kendiliğinden ortadan kalkar.

Davayı ve savunmayı değiştirme ve genişletme yasağı ortadan kalkar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder