Ayni hak nedir? Ayni hak çeşitleri nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 15, 2017

Ayni hak nedir? Ayni hak çeşitleri nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ayni hak nedir? Ayni hak çeşitleri nelerdir?

AYNİ HAK: maddi mallar üzerinde sahibine en geniş yetkiler veren ,doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikteki haklardır.

Sınırsız ve sınırlı ayni hak olmak üzere 2 ‘ ye ayrılan ayni haklar eşya üzerinde hakimiyeti sağlar. Sınırsız ayni hak, yalnızca mülkiyet hakkında söz konusudur. Sınırlı ayni haklar ise, irtifak hakkı, rehin hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılır.

Rehin Hakkı: Hak sahibinin bir alacağını teminat altına alan ve borçlunun borcunu yerine getirmediği taktirde malı cebri icra yoluyla sattırma ve alacağını temin etme hakkıdır. Taşınmaz rehni ipotek – ipotekli borç senedi – irad senedi olarak rehnedilebilir. Ülkemizde sadece ipotek uygulanmaktadır.

Ayni hak nedir? Ayni hak çeşitleri nelerdir?
Ayni hak nedir? Ayni hak çeşitleri nelerdir?

Taşınmaz Yükü: Bir taşınmazın malikinin mülkü dolayısıyla o taşınmaz karşılıklı teşkil etmek üzere bir başka kişiye , bir şeyi verme veya bir şeyi yapma zorunluluğunun söz konusu olduğu sınırlı ayni haktır.

İrtifak Hakkı: Malın malikine , mülkiyete ait bazı yetkileri kullanmama veya bu yetkiyi sınırlı ayni hak sahibinin kullanmasına müsaade etmek külfeti yükleyen ve böylece hak sahibine malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır. İrtifak hakkı da intifa , üst hakkı, geçit hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı olarak ayrılmaktadır.

İntifa Hakkı: Bir malı kullanma ve semerelerinden yararlanma hakkı sağlayan irtifak hakkına intifa hakkı denir .Mülkiyet hakkına çok yakın bir haktır. Ancak hak sahibine tüketme yetkisi vermediğinden mülkiyet hakkında ayrılıp sınırlı ayni hak olmuştur.

Oturma Hakkı: Bir evde veya evin bir kısmında oturma yetkisi veren irtifak hakkıdır. Kira sözleşmesinden daha güçlüdür. Çünkü sözleşme nispilik doğurur, ama ayni hak olan oturma hakkı mutlaktır herkese karşı ileri sürülebilir.

Üst Hakkı: Hak sahibine başka bir kişinin mülkiyetinde olan arazinin altında veya üstünde bir yapı inşa edip hakkın devamı süresince bu yapı üzerinde hak sahibi olmak ya da arazide zaten mevcut olan yapıyı muhafaza etmek yetkisi sağlayan irtifak hakkıdır.

OKUMALI: Zımni red nedir?

Kaynak Hakkı: Başkasının arazisindeki bir kaynaktan yararlanma yetkisi sağlayan irtifak hakkına kaynak hakkı denir.

Geçit Hakkı: Başkasına ait bir taşınmazdan geçme yetkisi sağlayan haktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder