Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 15, 2017

Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ:
Asli görevi; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek, anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından incelemek.

-Bireysel başvuruları karara bağlamak

Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?
Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

-Yüce divan sıfatı ile Cumhurbaşkanını,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılamak. (Bu arada kimlerin yüce divanda yargılandığına dikkat ediniz) –

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine siyasi partilerin kapatılmasına yahut devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar vermek.

-Sayıştay’dan yardım alarak siyasi partilerin mali denetimini yapmak

-Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı yapılan başvuruları incelemek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder