7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 10, 2017

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kitle İletişimi İle Çok Seslilik

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Biraz düşünelim
1. Kitle iletişim deyince aklınıza ne geliyor?
Posta, Telgraf, Telefon, Faks, Gazete, Radyo, Televizyon, Uydular, Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)
Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Kitle iletişim araçları; "Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır."

2. Kitle iletişim araçları ve işlevleri neler olabilir?
1. Bilgilendirme, haber verme,
2. Etkileme, kamuoyu oluşturma,
3. Kişileri yaşadıkları toplumun bir parçası hâline getirme (toplumsallaştırma),
4. Kültürün nesilden nesile geçişine ve gelişmesine katkı sağlama,
5. Eğitme,
6. Eğlendirme, hoşça vakit geçirtme,
7. Dış dünyayı görmemizi sağlama,
8. Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardımcı olma.
3. Eskiden insanlar iletişim için ne tür yöntem ve araçlar kullanmış olabilirler?
Mağara Duvarına Çizilen Resimler (Taş Devri)
Kızılderililer Zamanında Kullanılan “Dumanla – Ateşle Haberleşme Yöntemi” (Taş Devri)
Posta Güvercinleri (M.Ö 3200)
Ulak ile Haberleşme Yöntemi (M.Ö 3200)
Mektup (M.Ö 3200)
Gazete (1605)
Dergi (1672)
Telgraf (1792)
Daktilo (1829)
Ahizeli – Çevirmeli Telefon (1875)
Fonograf – Gramofon – Diktafon (1877)
Radyo (1896)
Televizyon (1923)

4. Günümüz dünyasında en etkili ve yaygın kitle iletişim aracı hangisidir?
Günümüzde teknolojik aletler bazen aileden bile daha önemli kılınabiliyor. Günümüz artık interbet-Telefon ile her şeyi yapabiliyor. Bu nedenle kimse başlarindan ayrılamıyor ve çok fazla çabuk yayılıyor. Bu telefon hem iyi bit şey hemde çok kötü bir şey iletişim alanında gayet güzel bir teknoloji.
Kitle iletişim araçlarının sizin hayatınızdaki rolü nedir? Kitle iletişim araçlarından en çok hangisini kullanıyorsunuz? Neden?
Dünya, üzerinde çeşitli inanışlardan, düşüncelerden, fikirlerden insanların bir arada yaşadığı bir yerdir. Bu şekilde bakıldığı zaman bu dünya, Çinli olsun, Fransız olsun, Türk olsun herkesin ve hepimizin ortak evidir. Bu sebepten dolayı bizler farklılıklara sahip olsak dahi bu farklılıklarımız bizler için, birbirimizle etkileşip tanışıp heyecan duymamız için bir avantajdır. Bu sebepten dolayı insanlar arası etkileşim, dünyanın daha güzel bir yer olması açısından önem taşımaktadır. Birbirini tanıyan, anlayan kişiler birbirlerine karşı daha saygılı, sevgili ve hoşgörülü olurlar.
İletişim araçları artık hayatımızda olmazsa olmazlardan oldular. Hepimiz çeşitli iletişim araçlarını kullanarak diğer insanlarla etkileşim içinde oluruz. Giderek gelişen teknoloji ile birlikte kullandığımız iletişim araçları da daha gelişmiş özelliklere sahip oluyor.
Hayatımızda sıklıkla kullandığımız iletişim araçları olan cep telefonları, bilgisayarları artık her yerde görmek mümkün. Özellikle son yıllarda cep telefonlarında meydana gelen değişim bir çığır niteliğinde. En sık kullandığımız iletişim aracı bu nedenle cep telefonlarıdır.
Çünkü cep telefonlarının küçük boyutları ve taşınabilir olması onların popüler olmasını sağladı. Ayrıca gelişen internet teknolojisi ile birlikte artık anlık görüntülü konuşma ve her türlü veri aktarımı yapılabilmektedir. Telefonlarda yer alan internet nedeniyle sosyal ağlar üzerinden de insanların iletişim kurduklarını unutmayalım.
Dünyada meydana gelen herhangi bir gelişme, en hızlı olarak hangi iletişim aracıyla sizlere ulaşmaktadır?
İnternet, sosyal medya, televizyon
Atatürk’ün basına verdiği önem hakkında neler düşünüyorsunuz?
Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızda, milletimizin “ milli egemenlik ” düşüncesi etrafında toplanmasında Türk basınının, özellikle de Anadolu Ajansının önemi büyüktür. Basının önemini Mustafa Kemal, daha savaşın başlangıcında anladı ve bunun için gazete çıkarılması yolunda girişimlerde bulundu. Mustafa Kemal, bu fikrini ilk defa 11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nin bitiminde ortaya attı. Ardından bazı girişimlerden sonra, ismini kendisinin koyduğu “ İradeyi Milliye (Milli İrade)” adlı gazete Sivas’ta çıkmaya başladı. Gazetenin çıkış amacı, özetle, Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını, bu konuda yapılacak işleri, memleketin durumunu kamuoyuna anlatabilmekti. Bu gazete, bütün kurtuluş savaşı boyunca milli mücadeleyi destekledi ve kamuoyunun bu hareketin yanında yer almasını sağladı.
Mustafa Kemal Ankara’ya geldiğinin ikinci günü yine bir gazete çıkarma girişiminde bulundu. Bu gazetenin ismini de kendi koydu: “ Hâkimiyeti Milliye (Milli egemenlik)” Bu gazetenin ilk sayısı 10 Ocak 1920’de çıktı. Kurtuluş hareketi’nin sözcüsü olan gazete, o dönem için TBMM hükümetinin yarı Resmi organı sayılır. Sonradan “Ulus” adını almıştır.
Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyla gazete çıkarılması yeterli değildi. Bu gazetelerin ihtiyaç duyduğu haber ve malzemelerin de sağlanması gerekiyordu. Halka doğru düzenli bilgiler verilmeli ayrıca milletçe verdiğimiz mücadele dünya kamuoyuna tanıtılmalıydı. Bu amaçla Ankara’da bir kurum oluşturulması yolunda çalışmalar yapıldı ve 6 Nisan 1920’de “ Anadolu Ajansı” kuruldu.
Anadolu Ajansı’nın Kurulması ve Milli Mücadeleye Etkisi
Anadolu Ajansı kurulduktan sonra hemen faaliyete geçti. İç ve Dış dünya 13 Nisan 1920’den itibaren haberleri “ Anadolu Ajansı Tebligatı” başlığı altında almaya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın arzusu, bütün ülkenin Anadolu Ajansı haberlerinden yararlanmasıydı. Kurtuluş Savaşı’nın amacının kavranmasını ve milletçe desteklenmesini istiyordu. Ajans haberlerin gerekli yerlere zamanında bildirilmesini hep önemli bir mesele olarak gördü ve bu yolda büyük gayretleri oldu Anadolu Ajansı, Türk Kamuoyunu yanlış yollara sürükleyecek, milli birliği tehlikeye düşürecek yayınlara karşı milleti uyardı. Milletin kurtuluşunu sağlayacak kararları, hareketleri günü gününe halka ulaştırdı. Böylece hükümetle halk arasındaki bağlantıyı sağladı. Haberler, bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Yurt içinde, Yurt dışında belli merkezlere zamanında ulaştırıldı. Böylelikle milletin ve Dünyanın, Kurtuluş Savaşı’nın anlamını ve amacını anlaması sağlandı.
 
Ayrıca Meclis’in açılmasından bir ay sonra, 23 Mayıs 1920’tarihinde basın ve haber alma işlerini yeni kurulan yönetim ile düzenlemek maksadıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü isimli bir kamu kurumu kurulmuştur. Meclis’in 1920 yılının haziran ayında onayladığı bir yasa ile Anadolu Ajansı da bu genel müdürlük vasıtasıyla yürütme erkine yani hükümete bağlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kitle iletişim açısından ne tür zorluklar yaşanmıştır? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder