11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ağustos 23, 2017

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 11. sınıf ders kitaplarından birisi de Semih Ofset Yayınları yayınlarından çıktı. 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları nın yazarı SEK ve kitap 207 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz.


Sayfa 91

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları
11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

İşte sayfa sayfa 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.


1. ÜNİTE
Felsefe Dersi Sek yayınları Cevapları sayfa 16

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 17
SORU: Antik Yunanʼda sophos kavramının kazandığı yeni anlamı kutucuğa, bu anlamın kullanılma gerekçesini de noktalı yerlere yazınız.
CEVAP: SOPHOS   —————-> Philo
Kullanılma Gerekçesi: Antik Yunan'da sophos hikmet sahibi kişi demektir fakat hikmet bütün bilgilerin tamamını bilen varlık anlamına geldiği için Tanrısal bir niteliktir ve insanın da her şeyi bilemeyeceği için sophos kelimesinin karşısına philo sözcüğü getirilerek philosophia yani filozof kelimesi kullanılmıştır . Filozofun anlamı ise hikmeti arayan kişidir
SORU:İslam filozoflarının felsefeden çok hikmet kavramına önem verdiklerini söyleyebilir miyiz? Niçin? Noktalı yerlere yazınız
CEVAP: Evet söyleyebiliriz. Çünkü Felsefe sadece akla dayanırken Hikmetin vahiy ile alaksı olduğunu belirtmişlerdir.
SORU:Antik Yunanʼdaki “hakim” ile günümüzdeki “düşünür” kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ilgili kutucuklara yazınız.


Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 19
SORU: Felsefe kongrelerini kimler hangi konularda düzenleyebilmektedir?
CEVAP:Felsefe Kongrelerini genel olarak Üniversiteler düzenlemektedir. Konu olarak ise şunlar seçilebilir.   İş, siyaset, medya, bilim, tıp, teknoloji, mühendislik, çevre, kamu yönetimi, eğitim, öğretim, ilahiyat ve tüm diğer alanlarda etik sorunlar ve tartışmalar. Uygulamalı Etik: Değer Kuramları ve Uygulama; Etikte Uslamlama
SORU:Bu tür kongrelere neden gereksinim duyulmaktadır?
CEVAP:düşünürlerimizin toplumsal yaşamımıza ilişkin etik sorunları tatışması ve  böylece değer bilgisi birikimi yaratmayı amaçlamaktadır.
SORU:Size göre hangi konularda felsefe kongreleri yapılabilir.
CEVAP:Yukarıdaki konularda olabilir

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 21


Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 21
Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 21

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 22
1: ahlak felsefesi
2: bilim felsefesi
3: bilgi felsefesi
4: din felsefesi
5: varlık felsefesi
6: siyaset felsefesi
7: sanat felsefesi
4. etkinlik: ilk çağda felsefeden evrenin ilk maddesi konusunda yararlanılmıştır.
ortaçağda dini görüşlerin akılcı olarak açıklanmasında kullanılmıştır.

yeni çağda fikirlerin ortaya çıkmasında temellendirilmesinde kullanılmıştır. felsefenin işlevsel olmasını sağlayan yoğun düşünsel çabadır.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 23

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 24
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN TEMEL NİTELİKLERİ
Felsefe, soru sorma tekniğine sıkı sıkıya bağlı etkinlikler geleneğidir. Verilen cevaplar son olmaktan öte yeni başlangıçlar için iyi gerekçelerdir. Felsefede sorgulamaya dönük şüphe duyma ve merak güdüsüyle sorunu çözmek ya da cevap vermekten çok yeni bir sorun alanına işaret etmek daha değerlidir. Öznellik, felsefi bilgide tutarlı olma ile özgün bir yapıya bürünür. Felsefenin eleştirel özelliği ile (kendine veri olarak aldığı) her türden düşünceyi aklın süzgecinden geçirdiği açıktır.
“Ben kimim?”, “Bütün bunlar nedir?”, “Varlık var mıdır?” gibi bir çırpıda zihnimizde oluşan sorular başka diğer soruları kaçınılmaz biçimde tetikler ve farklı düşüncelerin iklimlerinde alabildiğine keyifli felsefi yolculuklar
yapmamızı sağlar. Felsefe; toplum, tarih, bilim vb. insanı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda yapılabilir. Ancak yapılan felsefe tutarlı olmalıdır. Tutarlı olmak nedir? Tutarlı olmak, akıl ilkelerine uygun, kendi
içinde çelişki barındırmayan önermeler, bilgiler ortaya koymaktır. Felsefede öne sürülen iddiaların temellendirilmesi gerekir. Temellendirme iddialarının gerçeklerini, dayanaklarını tutarlı önermelerle göstermek demektir. Kısaca bir satır önce “ak” dediğimize sonra “kara” demeksizin savunduğumuz, eleştirdiğimiz, ürettiğimiz felsefe adına her ne olursa olsun sağlam dayanaklar oluşturmak ve onun üzerine felsefi düşüncelerimizi inşa etmektir.
1. Metinde felsefenin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.
Eleştirl olmasından, Felsefenin konusundan, Aklı baz almasından
2. Metinde geçen – aşağıda tekrar ettiğimiz – soruların felsefedeki temellendirme ile bağını kurunuz. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Ben kimim? • Bütün bunlar nedir? • Varlık var mıdır?
3. Sınıf beş gruba bölünür. Her grup felsefi düşüncenin niteliklerinden birini beyin fırtınası yoluyla irdeler. Gruplar ürettikleri bilgileri sınıfta paylaşırlar.

4. Aşağıdaki tabloda bazı sorular ve felsefenin temel nitelikleri yer almaktadır. Bu sorulardan felsefi olanları felsefenin ilgili niteliği ile eşleştiriniz.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 25
SORU: Üstteki iki görsel arasında nasıl bir ilişki vardır?
CEVAP:  Cevaplanacak
SORU:Büyük görsel ve altındaki yazı arasında bir tutarsızlık var mıdır?

CEVAP: Evet Vardır. Çünkü Kalabalıklar için yapılmış bir merdiven ve Meydanda Kimzecikler yoktur. Buda tutarsızlığın en byük kanıtıdır.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 26
Tutarlı olmak için neden doğruluk yeterli değildir? Düşüncelerinizi yazınız.
Öncelikle tutarlı olmak ne demektir cevaplayalım mı sevgili arkadaşlar. Tutarlı olmak= Söylediklerinizin ve hareketleriniin birbirine uyunlu olmasıdır. Bu sebeple yalan söyleyen biriside tutarlı olabilir. ya da yanlış bir yolda ilerleyen bir kişi tutrlı bir şekilde ilerleyebilir. Bu sebeple sadece doğrulu yeterli değildir diyebilirz.
2. Aşağıda verilen iki farklı önermeyi tutarlılık açısından değerlendiriniz. Düşüncelerinizi noktalı yerlere yazarak sınıfla paylaşınız.
• Su deniz seviyesinde 100°C ta kaynar.
Bu bilgi tutarlıdır. Çünkü normal şartlar altında her yerde deniz seviyesinde suyun kaynama noktası aynıdır.
 • Hayvanseverler Cemiyeti üyesi, önüne çıkan kediye tekme attı fakat isabet ettiremedi.
Hayvan severler cemiyetine üye olan birinin hayvanları sevmesi lazımdır. Tekme atma hayvan seven birine yakışmaz. Tekme atmakonu tutarsız yapmıştır.
Filozofların aynı sorulara farklı cevaplar vermiş olmaları onları neden tutarsız kılmaz? Sınıfça tartışınız.
Her filozofun aynı soruyu kendi bakış açısına göre farklı biçimde cevaplandırması ve bu farklı düşüncelerin hepsinin felsefe içerisinde yer alması doğaldır. Çünkü felsefede tek bir doğru yoktur. O hâlde yapısal bütünlüğü bozulmadan dile getirilen her anlamlı düşünce – kendi kendini yadsımayacak bilgiler içerdiği sürece – tutarlı olacaktır.


Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 27
Yukarıdaki filozofların aynı temel kavram (diyalektik) ile yöntemden hareketle farklı ve birbirini yadsıyan görüşlere varmış olmaları onları neden tutarsız kılmaz? Düşüncelerinizi temellendirerek noktalı yerlere yazınız.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 28-29-30-31
Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 28
SORU:Yaşamın anlamını hiç düşündünüz mü?
Yaşamın anlamı her insana göre değişir. Dini inanşına, yetiştiğiçevreye göre anlamı değişir.
SORU:“Yaşamın anlamı felsefeyle bilinir.” sözü size ne ifade etmektedir?
Felsefe sormak sorgulamak eleştirmekle ilgilendiği için yaşamın anlamını daha iyi ortaya çıkaracak sorular sorabilir.  Bu sebeple Felsefe ile ilgilenen insanlar ya da filozoflar  yaşamın anlamını sorgularla.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 29
SORU:Sokrates, Galukan Diyaloğuʼnda bir filozof olarak hayatı nasıl yorumlamaktadır? Buna sorgulama diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
SORU:Sokratesʼin Kriton Diyaloğuʼnda yaşama dair söylevini – düşünce kutusundaki biyografisiyle ilgili bilgileri de göz önünde bulundurarak – “tutarlılık ve erdem” kavramları çerçevesinde değerlendirip düşüncelerinizi aşağıya yazınız, yazdıklarınızı sınıfla paylaşınız.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 30
SORU:Dil ve iletişim açısından görselleri sıralamak gerekirse nasıl sıralarsınız? Niçin?
SORU:Dil ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi?
SORU:Ortak bir dil kullanmamıza rağmen neden bir kavramdan farklı anlamlar çıkarırız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 31
SORU:1. “Dil, objelerin zihnimizdeki karşılıklarından (kavram ve terimlerden) oluşmuştur.” yargısına katılıp katılmadığınızı nedenleriyle birlikte noktalı yerlere yazınız.
EVET HAYIR
SORU:2. Filozof için kavramlar ağı oluşturmak neden önemlidir? Düşüncelerinizi sınıfla paylaşınız.
SORU:3. Dil neden uzlaşımın ürünü olmak zorundadır? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.
SORU:4. Basit uzlaşım örneği olan iki önerme (cümle) bularak aşağıya yazınız.
SORU:5. Felsefe açısından dilin önemini anlatan kısa bir paragraf yazınız.


Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 32 Cevapları
 A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:Felsefe nedir?
Felsefe; evreni, doğayı tanımaya dönük bilme ve anlama çabası olarak günümüze kadar gelmiştir. İyonya kıyıları da denen bugünkü Batı Anadoluʼda Thales (MÖ 624-MÖ 546), evrenin ana maddesinin ne olduğunu; arkhe problemini sorgular. Felsefe böylece sofistlere kadar doğayı sorgulamayı temele almıştır. Sokrates öncesi dönemde sofistlerle birlikte felsefe, insanı ve toplumu da
sorgulamaya başlamıştır.
“Felsefe nedir?” sorusuna cevap vermeden önce, onun günümüze kadar gelen serüveninde çok çeşitli anlamlar içerdiğini belirtmemiz gerekir. Soruya dönecek olursak hemen ifade etmeliyiz ki “Şudur.” diye kesin ve net bir cevap veremeyiz. Ancak diyebiliriz ki felsefe tüm zamanlarda evreni anlama çabası olarak kabul edilir.
Felsefe terimi etimolojik olarak bilgeliği sevme (philia: sevgi, sophia: bilgi veya bilmek) anlamında kullanılmıştır. Genel olarak felsefe; varlık, bilgi, değer alanlarıyla ilgili soruları akla uygun ve eleştirel biçimde değerlendirip evrenin varoluşunu anlama, açıklama çabası olarak görülebilir. Bu çabayı anlamlı kılan da felsefenin ele aldığı problemi belli bir sistematik çerçevede bütün olarak incelemesidir.
Denilebilir ki felsefe, hiç kesintiye uğramayan bir düşünme etkinliğidir. Felsefe ele aldığı soru ve sorunları akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde tutarlı bir bilgi olarak evrensel düzeyde ortak insan aklına sunar. Felsefe, verilen cevaplarla yetinmeyip yeni soru ve cevaplarla kendisini sürekli olarak yeniler. Felsefe, temel disiplinleri olan varlık, bilgi ve değer alanlarında sorgulamalar yapar.
Bu etkinlikler, Whitehead (Vaytted, 1861-1947)ʼin adlandırmasıyla “düşünceler serüveni” olarak karşımıza çıkar.
 SORU:Flsefede tutarlılık neden önemlidir?
CEVAP: Filozofların ortaya koyduğu düşünceleri sistemli kılan ve oluşturdukları akımların günümüze kadar gelmesini sağlayan sebep kendi içinde tutarlı olmalarıdır. Bir filozofun sisteminin diğer filozofların sistemlerine göre daha doğru veya yanlış olduğu söylenemez. Felsefi sistemlerin sonuçları, bilimde olduğu gibi deneyle, olgusal olarak test edilerek doğrulanamaz. Örneğin; Platon'un idealar kuramı, felsefedeki ütopyalar, doğruluk ya da yanlışlıkları söz konusu edilmeden tutarlılık bağlamında verilebilecek örneklerdir. Bundan dolayı tutarlılık ile doğruluğu birbiriyle karıştırmamak gerekir. Tutarlılık, düşüncelerin ortak bir ilkeyle; bağıntı, düzen, kavram ya da fikirle birbirine bağlanmış olması durumu; mantıklı bir bütünün parçaları, ögeleri arasında, karşılıklı bağlantı ve uyum bulunması hâlidir. Doğruluk ise bir düşüncenin, önermenin ya da iddianın, gerçeklikle uyuşmasıdır. Buna göre bir önerme onun işaret ettiği, kendisine karşılık gelen şey, var olduğu takdirde doğrudur. Örneğin; “Ahmet çalışma odamda oturuyor.” tümcesi, “Ahmet'in odamda oturması gözlemlenmiş” olgusuna karşılık geldiği takdirde doğrudur.
3. Felsefe ve hikmet arasında nasıl bir ilişki vardır?
CEVAP: Antik Yunanʼda sophos (hakim, bilge) “bilgileri kendisinde bulunduran hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. Ancak insanın her şeyi bilemeyeceği gerçeği karşısında “sophos” kelimesi “philo” sözcüğü ile birleştirilerek hikmeti arayan / seven anlamına gelen “filozof (philosophia)”a dönüştürüldü. İlk defa Pythagoras (Pisagor, MÖ 580-500)ʼun kullandığı bu kavram ondan sonra yaygınlaşmaya başladı. Sokrates de kendisini bilgici (sofist) olarak değil, filozof (bilgi seven) olarak tanıtmıştır.
İslamiyet, Hz. Muhammed (571 – 632) ile yayılmaya başladıktan sonra yeni dinin ayrıntıları arasında “hikmet bilgisi” de önemli bir yer bulmaya başladı. Müslümanlar çeviri faaliyetleriyle 7. yüzyıldan itibaren felsefi eserleri Arapçaya tercüme ederken “filozof” sözcüğünü “feylesof” ve bazen de “hakim” olarak çeviriyorlardı. Hakim (filozof) ve hikmet (felsefe) arasında bazı farklılıklar olmakla
beraber, anlam ve işlev bakımından bu iki sözcüğün birbirine çok yakın anlamlar içerdiği bir gerçektir.
Bazı filozoflar felsefenin sadece insan aklına dayandığını, hikmetin ise vahiy gibi ilahî bir kaynağının olduğunu iddia etmişlerdir.
Genel olarak İslam filozofları ise felsefe ve hikmet kavramlarını aynı anlamda kullanmışlardır.
İbni Sina (980-1037)ʼya göre felsefenin veya hikmetin amacı nesnelerin hakikatlerine bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.
Gazali (1058 – 1111)ʼye göre hikmet, insani aklın elde edebileceği bilginin kesin ve gerçek delillere – ilahi kaynağa – dayandırılarak elde edilmesidir.
El Kindi (801 – 866/873)ʼye göre felsefe (hikmet), değer ve mertebe yönünden sanatların en üstünüdür.
Felsefe, varlığın hakikatını insanın gücü ölçüsünde bilmesidir.
İbni Rüşd (1126 – 1198)ʼe göre din ile felsefe bir gerçeğin iki ayrı izah tarzıdır.
SORU:Geçmişten geleceğe felsefenin işleviyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
CEVAP:Felsefe her zaman vardır ve insanlık olduğu sürece de felsefe varlığını yitirmeyecektir.Çünkü felsefe düşünme işidir.Felsefe yapmıyorum derken bile kişi felsefe yapar.
SORU: Bir felsefe sorusu yazınız.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Felsefe bilgisinin özelliklerinden birisi de eleştirel olmasıdır.
2. İyi, kötü gibi kavramların yer aldığı alana AHLAK  felsefesi denir.
3. Güzel, çirkin kavramları ile SANAT felsefesi ilgilenir.
4. Doğruluk, yanlışlık sorunları BİLGİ felsefesinin içerisinde ele alınır.
5. Tabiatla ilgili olan olay ve olgular VARLIK  felsefesi içinde yer alır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Felsefe hiç kesintiye uğramayan bir bilgi dalı ya da düşünce etkinliğidir. (D)
2. Felsefede sorulardan çok cevaplar önemlidir. (Y)
3. Temellendirme, ileri sürülen görüş için dayanak oluşturmaktır. (D)
4. Filozof kelimesi, philo ve sophia kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve bilgi sever anlamına gelir. (D)
5. Felsefe insan yaşamının hiçbir problemiyle ilgilenmez. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi felsefe disiplinlerinden biri değildir?
A) Etik B) Estetik  C) Metafizik D) Bilim felsefesi  E) Dil bilim
2. Aşağıdakilerden hangisi filozoftur?
A) Platon B) Einstein C) İbni Batuta D) Dostoyevski E) Namık Kemal
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir?
A) Sorgulayıcı olma B) Akla dayalı olma C) Eleştirel olma D) Nesnel olma E) Öznel olma
4. Yaşadığı dönemde toplum düzenini bozduğu, insanları yoldan çıkardığı, Atinaʼnın tanrılarına karşı çıktığı için idama mahkum edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates B) Aristoteles C) İbni Sina D) Hegel E) Thales
5. Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir?
A) Bilgi nedir?
B) Varlık var mıdır?
C) Maddenin en küçük yapı taşı nedir?
D) Güzel nedir?
E) Mutluluğun ölçütü nedi

2. ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 33
Çevremizde olup bitenleri bilebilir miyiz? Nasıl?
Evet Bilebiliriz. Ama bir yere kadar. Bu durum aslında birde neyi bildiğimizle ya da bileceğimizle alakalı. Mesela Bu gün günlerden ne olduğunu bilebiliriz. Cadde de yürüken nerede olduğumuzu bilebiliriz. Arkadaşımızı bilebiliriz. Ama arkamızdan gelip gözlermizi kapatan arkadaşımzın kim olduğunu bilemeyebiliriz. Yarın havanın nasıl olacağını bilemeyiz. Bunun gibi Sevgili öğrenciler sizlerde kendi adınıza bu soruya cevap verebilirsiniz. Eğer eklememizi istediğiniz bilgi varsa yorum bölümünden yazmanızı tavsiye ederim.
• Çevrede olup bitenleri sadece insan mı bilebilir? Neden?
Yaratılmışların içinde tek şuurlu varlık insandır. Bu sebeple Evet sadece insan bilebilir diyebiliriz. Fakat yine felsefe dersinin özüne uygun olarak Mesela yağmur yağsa ve bunu gören bir köpek ıslanmaması gerektiğini bilibilir.  ve kaçabilir.
 Neleri bilebiliriz? Düşününüz
Duyu organlarmızla hissedebiliceğimiz şeyleri bilebiliriz.

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 36
SORU: Aşağıda verilen cümledeki “özne, nesne ve aktı” bulunuz, noktalı yerlere yazınız.
“Akşam yediğimiz yemekler çok lezzetliydi.”
CEVAP: özne:biz
akt:algı
nesne:yediğimiz yemekler
SORU: “Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180° dir.” önermesinde hangi akt kullanılmıştır? Yazınız.
CEVAP: düşünme aktı
SORU: “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” atasözünde hangi akt daha çok işlevseldir?
CEVAP: anlama aktı daha çok işlevlidir
SORU: “Derse beş dakika geç gelen öğrenci öğretmenine mazeretini bildirdi.” ifadesinde hangi akt etkin olarak kullanılmıştır?
CEVAP: açıklama aktı
SORU: Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz. Fıkrada geçen nesne, özne ve aktları noktalı yerlere yazınız.
“Temel, yolda yürürken muz kabuğunu görür ve ʻEyvah gene düşeceğiz!ʼ der.”
CEVAP:özne:temel
aktlar:algı aktı,açıklama aktı, anlama aktı
nesne:muz kabuğu

Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 37
SORU: Dünyayı anlama ve açıklamanın kaç yolu vardır? Düşününüz
Bizce Dünyada ne kadar insan varsa dünyayı açıklamanın ve anlamanın da o kadar yolu vardır. Çünkü her insan farklı dünyaları yaşar ve dünyayı ona göre görür.
SORU: İnsanı hayatta neler mutlu edebilir?
Her insanı mutlu edecek şeyler farklıdır. Kimisi yalnızlıktan hoşlanırken kimsi kalabalık ortamlarda insanlardşa sohbet etmekten hoşlanır. Kimi insan bir hırka bir ceket yaşamayı severeken kimisi için para her şey demektir ve para ile mutlu olur. Kimi insan şatafatı severken kimi insan sada yaşama özen gösterir. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler durum bu. Bir sınıfta bile 25 öğrenci olsa herkesi mutlu edecek şeyler tamamen farklı olabilir.
SORU: Görseller sizde ne tür bilgileri çağrıştırıyor?
İlk görselde tıp dünyası ile ilgili bir durum var. İkinci de ise yemek ile ilgili bir durum var.


Felsefe Dersi Semih Ofset -Sek yayınları Cevapları sayfa 39

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 41-42-43-45-46-47-48-49
Görseller gerçeği çağrıştırıyor mu?
Günlük yaşantınızda gerçek diyebileceğiniz olaylar nelerdir?
Sizce doğruluk ne demektir?
Her gerçek doğru mudur, her doğru gerçek midir?

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 42

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 43
Sahip olduğumuz bilgilerin doğruluğundan emin olabilir miyiz?
Doğruluğun ölçütü tek midir? Size göre doğruluğun ölçütleri neler olabilir.
Doğruya ulaşmak için neler yapılabilir?

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 45
Aşağıda verilen önermelerin karşısındaki kutuya önermeyle örtüşen doğruluk ölçütünün
numarasını yazınız.

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 46
Görsellerden hangisi felsefe bilgisi içermektedir?
Görsellerden hareketle bilgi ve felsefe ilişkisini düşününüz.
Felsefi bilgi üretmek için neler gereklidir?

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 47
Aşağıdaki metni okuyup etkinlikleri yapınız.

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 48
Aşağıdaki görseli inceleyip soruları cevaplayınız.
Bilgiye nasıl ulaşırız?
Bildiklerimizden emin olabilir miyiz?
Görsel bilgiyle ilgili neler anlatıyor?

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 50-51-53-54-56
Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 50
Soru:Şemadaki noktalı yerlere bilgi felsefesinin temel problemlerini yazınız.
Evet sizler için aşağıdaki tabloyu bizzat oluşturduk.
Soru: Aşağıdaki soruların karşısına bilgi felsefesindeki problem alanını yazınız.
Tabloyu bizzat elle yazarak aşağıya ekledik. umarım cevaplarınız doğrudur.

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 51
Aşağıdaki görselleri inceleyip soruları cevaplayınız.
Soru:Bilmek mümkün müdür? Söyleyiniz.
Soru:Bildiklerimizin doğruluğundan emin olabilir miyiz? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
Soru:Bugüne kadar bildiklerinizin yanlış olduğunu öğrenseydiniz ne düşünürdünüz?

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 53
1. Metinden hareketle tablo Iʼde septik ve dogmatik filozofların isimlerinin karşısına neden
karşıt görüşü savunamayacaklarına dair düşüncelerinizi yansıtan ifadeleri yazınız.
2. Tablo Iʼde ifade edilen düşünceleri tartışınız tablo IIʼdeki D/Y sütununda işaretleyiniz.
Sokrates :
+ İnsan zihninde doğuştan gelen bilgiler vardır.
+ Doğru bilgi akıldadır, ve akıl bilgi ile elde edinir.
Locke :
+ Genel geçer  doğru bilgi elde etmenin yolu deney ve tecrübedir.
Kant :
+ Zihindeki kategoriler doğuştandır.
+ Şüpheci duyumlar aracılığıyla oluşan algıların düzenleme yeridir.
Protagoras :
+ İnsan gerçeğin ölçüsüdür.
Gorgias :
,+ Hiç birşey var değildir , var olsaydı bile bilinmezdi.
Pyrrhon :
+ Genel geçer evrensel bir bilgiden söz edemeyiz .
Timon :
+ Nesneler değişme içindedir ve kesin olarak ayırt edilemezler.

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 54
Soru: Bilmek, gerçekten söylemek midir?
Soru:Bildiklerimizden kuşku duyar mıyız?
Soru:Doğru ve yanlışı ayırt edebilir miyiz? Söyleyiniz.

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 56
1-Okuduğunuz metinlerde dogmatik filozofların epistemolojileri kısaca tanıtılmıştır. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıda verilen yaklaşımların yanlarındaki noktalı yerlere örnekteki gibi Türkçe karşılıklarını yazınız.
Rasyonalizm (Akılcılık)
Empirizm ( Deneycilik )
Kristisizm ( Eleştiricilik )
Entüisyonizm ( Sezgicilik )
Pozitivizm ( Olguculuk )
Analitik Felsefe ( Çözümleyici Felsefe )
Pragmatizm ( Faydacılık )
Fenomenoloji ( Görüngü Bilim )

2. Sayfa 57-61ʼdeki metinlerden yararlanarak felsefi akımların karşısına temsilcileri olan filozofların adlarını – örnekte olduğu gibi – yazınız.
Emprizm : J. Locke – D. Hume
Kristisizm : Kant
Entüisyonizm : Gazali – H. Bergson
Pozitivizm : Saint Simon – A. Comte
Analitik Felsefe : L. Witgenstein
Pragmatizm : W. James – J. Dewey
Fenomenoloji : E. Husserl

3. Aşağıda verilen felsefi akımları karşıtlarıyla eşleştiriniz.
Rasyonalizm – Emprizm
Pozitivizm – Kristisizm
Dogmatizm – Septisizm

4. Aşağıdaki ifadelerin sonundaki yay ayraçlara ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1) Görüngübilim (fenomenoloji) bir yöntem önermez. (Y)
2) Doğru bilginin akılla elde edilebileceğini savunan yaklaşım rasyonalizmdir. (D)
3) Sezgiciliğe göre bilgiler faydalı ise doğrudur. (Y)
4) Pragmatizme göre tek gerçeklik uygulamada işe yarayandır. (D)
5) Kritisizm, akıl ve deney bilgilerini birleştirmiştir. (Y)


Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 62-63-64
Platon: duyular evreni, idealar evreni,
Aristoteles:  Klasik mantığı, tümdengelim
Farabi: zorunlu varlık,
Hegel:diyalektik yöntemi, antitez aşaması, tez aşaması
Descartes: Metodik şüphe,
J.locke: Dış duyum ve deney, İç duyum ve deney
D.home: fikirler, izlenimler,
I. kanit:  Fenomenlerin, numen
Gazali : “kalp gözü”,
H.bergsojn: yaşama atılımı (elan vital) , sezgi gücü
A.comte : “üç hâl yasası”, teolojik dönem, metafizik dönem, pozitif dönem.
L. wittgenstein:  “olguların toplamı
W. James : bir düşünce yararlıdır çünkü doğrudur, doğrudur çünkü yararlıdır.
J.dewey: enstrümantalizm (aletçilik)
E.husserl:  “öz bilimi, “paranteze alma” , “bilimlerin bilimi”

2. Metinde geçen filozofların isimlerinin karşısına bu filozofların görüşlerini yansıtan birer cümle yazınız.
Platon: Gelen geçer ,zorunlu,ve eksin bilgidogustan gelir.
Aristoteles: Tekil varliklar gerçekten var olandir.
Farabi: En güvenilir yetki olan akil gelen geçer kesin bilgiyi elde eder.
Hegel:Düsünce potansiyel halde vardir.
Descartes: Matematiksel sezgi kisinin dogustan getirdigi bir yetidir.
J.locke:Bilginin olusumu basit fikirden karmakaris fikir dogrudur.
D.home:Fikirler duyumlardan çikar ve bunlar arasinda bag vardir.
I. kanit: Fenomenlerde sinirli olan insan bilgisi metafizik konulari
Gazali :Insan günah isledigi için kalp gözünün önünde perrdelerolur.
H.bergsojn:Zeka ve aklin bize verdigi bilgiler eksiktir.
A.comte : Sadece deney elde edilen bilgiler felsefenin konusu
L. wittgenstein: Dil düsünceleri ifade etme aracidir.
W. James : Bir düsünce yararlidir ve dogrudur.
J.dewey: Bir insanin çevresinde uyuyor ve onu mutlu ediyorsa dogrudur.
E.husserl: Bütün nesneler özneden ve onun düsüncesinden ayrilmaz

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 63
• Bütün bildiklerimizi unutsaydık ne olurdu?
• Sahip olduğumuz tarihsel bilgiler ışığında İlk Çağ ve günümüz yaşam biçimlerini karşılaştırınız.
Ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?
• 25. yüzyılı hayal ediniz, acaba insanlık, dünya ve evrende ne gibi değişiklikler olabilir?

Felsefe Dersi Semih Ofset ve Sek yayıncılık Cevapları 64
1. İlk uygarlıklarda bilginin sorgulanması gerekli midir? Neden? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Bilimsel bilgi ile üretilen teknolojilerin hayatımızın içindeki yerinin sorgulanması gerektiği

fikrine katılıyor musunuz? Neden? Düşüncelerinizi aşağıdaki alana yazınız.

Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 65-66 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Doğruluk ve gerçeklik nedir? Birer örnekle anlatınız.
2. Genelgeçer ve doğru bilgi edinebilir miyiz? Neden?
3. “İnsan zihni boş bir levhadır.” görüşüne katılıyor musunuz? Tartışınız.
4. Temellendirme nedir? Örnekle ifade ediniz.
5. Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir? Bu ölçütlerden ikisini söyleyiniz.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Düşünme, algı, anlama, açıklama gibi aktlara BİLGİ aktları denir.
2. TEKNİK BİLGİ gündelik bilgiler gibi hayatı kolaylaştırıcı işleve sahiptir.
3. VARLIK, BİLGİ, DEĞER felsefenin üç temel alanıdır.
4. DOGMATİZM bilgi ve varlık bakımından doğruya ulaşılabileceğini savunan felsefi akımdır.
5.GAZALİ şüphesi ve sezgisiyle Descartes ve Bergsonʼu önceleyen, etkileyen, kaynaklık eden İslam düşünürüdür.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Gündelik bilgiler tecrübelerimiz sonucunda oluşur. (D)
2. Rasyonalizme göre doğru bilginin ölçütü deneydir. (Y)
3. Süje ve obje arasındaki bağdan bilgi oluşur. (D)
4. Platonʼa göre insan zihni doğuştan bilgilerle donatılmıştır. (D)
5. Tümel uzlaşım, apaçıklık gibi kavramlar bilginin doğruluk ölçütü ile ilgili değildir. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bilen özne (süje) ile bilinen nesne (obje) arasında kurulan bağın felsefedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi Aktları
B) Varlık
C) Metafizik
D) Değer
E) Hiçbiri

2. “Tecrübi bilgi de diyebileceğimiz düzensiz bilgilerdir ve belli bir yöntemi yoktur ancak hayatı kolaylaştırıcı niteliğe sahiptir.” şeklinde tanımlanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknik bilgi
B) Gündelik bilgi
C) Sanat bilgisi
D) Dinsel bilgi
E) Bilimsel bilgi

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin (bilgi kuramı) ele aldığı sorulardan biri değildir?
A) Doğru bilgi var mıdır?
B) Bilgilerimizin kaynağı nedir?
C) Varlık var mıdır?
D) Bilgilerimizin bir sınırı var mıdır?
E) Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir?

4. Doğru bilgi elde etmenin mümkün olmadığını, genelgeçer doğru bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğunu savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dogmatizm
B) Rasyonalizm
C) Entüisyonizm
D) Septisizm
E) Fenomenoloji

5. Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalizmin temsilcisi değildir?
A) Platon
B) Aristoteles
C) Farabi
D) Hegel
E) Bergson


3. ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 68-69-70 Cevapları
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 68
• Çevrenizde gördüğünüz şeyler birbirlerine benziyor mu?
• Odanızdaki eşyaları sınıflandırmanız gerekirse bunu nasıl yaparsınız?
• Size göre varlık nedir?
• Felsefe varlıkla ilgilenir mi? Niçin?

Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 69
1. Okuduğunuz metinden hareketle kaç tür varlık olduğunu genel başlıklar hâlinde aşağıdaki
çerçeveli kısmın içine yazınız. Başlıkların altındaki noktalı yerlere metinde geçen varlık türlerinin isimlerini yazınız.

Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 70
2. Aşağıdaki metni okuyup metnin altında verilen sözcükleri kutucukta yer alan noktalı yerlere
yazarak cümleleri tamamlayınız.


Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 98 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ontoloji nedir? Kısaca anlatınız.
2. Felsefenin varlıkla ilgili temel sorularının sorulma nedeni nedir?
3. Varlığı oluş ve idea olarak gören filozoflar hangileridir?
4. Pragmatizm ve varoluşçuluk gibi akımların özellikleri nelerdir?
5. Kendiniz ya da varlık hakkında hiç soru sordunuz mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1.La Mettrie “makine insan” kavramını kullanan ve mekanik materyalizmi savunan filozoftur.
2. Farabi, varlığı zorunlu ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.
3. J. P. Sartre ve S. Kierkegaard varoluşculuk akımının temsilcileridir.
4. pluralizm, varlık teorisinde ikiden fazla unsurla nesneler dünyasının varlığını açıklayan yaklaşımdır.
5. Felsefede varlık “düşünsel (İdeal),” ve “gerçek (Reel)” varlık olarak ikiye ayrılır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Felsefede varlık var olan her şeydir. (D)
2. C. Wolf, genel olarak varlık öğretisi anlamında ontolojiyi isim olarak kullanan ilk düşünürdür. (D)
3. Platon görünüş ve gerçeklik arasındaki farkı realite kuramıyla anlatır. (Y)
4. Nihilizm, “Varlık yoktur.” diyen ve Gorgiasʼın öncülük ettiği yaklaşımdır. (D)
5. Varlığı, birbirine indirgenemeyen iki ayrı tözle açıklayan yaklaşıma plüralizm denir. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Varlık kavramını ve “Varlık nedir?”, “Varlık ne türdendir?” gibi soruları ele alan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epistemoloji
B) Kozmoloji
C) Ontoloji
D) Ahlak felsefesi
E) Estetik

2. Bilimler varlığı parçalara ayırarak (her biri bir parçasını) konu edinir. Buna karşılık felsefe varlığı
bir bütün olarak ele alır kavramaya çalışır. Paragrafta sözü edilen yaklaşım çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır.
A) Realizm – septisizm
B) Dogmatizm – metafizik
C) İndirgemeci yaklaşım – realizm
D) İndirgemeci yaklaşım – bütüncü yaklaşım
E) Bütüncü yaklaşım – indirgemeci yaklaşım

3. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin (ontoloji) sorduğu sorulardan biri değildir?
A) Varlık değişken midir?
B) Varlık bir midir, çok mudur?
C) Evrende düzen var mıdır?
D) Evrende özgürlük var mıdır?
E) Evrendeki varlıkların bilgisine nasıl ulaşılır?

4. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinde “Varlık nedir?” sorusuna verilen cevaplardan biri değildir?
A) Varlık oluştur.
B) Varlık yokluktur.
C) Varlık ideadır.
D) Varlık maddedir.
E) Varlık hem idea hem maddedir.

5. Varlığı idea (geist) olarak kabul eden, diyalektik oluş süreci olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hegel
B) Hobbes
C) Descartes
D) Farabi
E) Husserl

4.ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 129,130 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ahlak nedir? Kısaca anlatınız.
2. Ahlak felsefesinin konusunu oluşturan kavramlar nelerdir? Bunlardan üç tanesini söyleyiniz.
3. Erdemli yaşamak ne demektir? Kısaca anlatınız.
4. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi ahlak felsefesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmelidir?
5. Uygulamalı etik alanları nelerdir?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Ahlak kişiler arası ilişkilerde oluşturulan ……………………. sistemidir.
2. Normatif değerler bakımından davranışların konusunu oluşturan insan edimlerine …………………..
denir.
3. İyi ve kötüyü dolaysız bir sezgiyle birbirinden ayırt etme gücüne …………………………….. denir.
4. Anadolu bilgeleri için ……………………….. her şeyin var edeni ve varlık sahibidir.
5. ………………………………………… yeni ortaya çıkan sorunlara karşı toplum dinamiğinin bulduğu bir
çözüm yöntemi olarak gözükmektedir.
C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Ahlak kavramı birey olarak insanın yapıp etmelerini değerlendirmek için kullanılır. (…..)
2. Toplumda önce ahlaki değerler oluşmuş, bu ise ahlak felsefesinin doğmasına yol açmıştır. (…..)
3. Ahlak felsefesi bilimsel ölçütlerle davranışların altında yatan nedenleri bulmaya
çalışan bir alandır. (…..)
4. Ahlak yargıları “güzel – çirkin” kavramları ile ifade edilir. (…..)
5. Sokratesʼe göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kaynağı da bilgidir. (…..)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bir davranışın ahlak felsefesinin konusu olabilmesi için onu gerçekleştirecek bireyin karar ve uygulama
aşamalarında hem özgür olabilmesi hem de vicdanının sesine kulak verebilmesi önemlidir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konularından değildir?
A) Özgürlük B) Ahlaki karar C) Vicdan
D) Ahlaki eylem E) Yasa (Kanun)
2. Ahlakın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlakça iyi olana yönelmedir.
B) Yapılması istenilen, onaylanan davranıştır.
C) Kişinin ya da toplumun verdiği hükümdür.
D) İnsan davranışlarını yönlendiren yazılı olmayan kurallar bütünüdür.
E) Toplum ve insanın nasıl yönetileceğini belirleyen kurallardır.
3. İnsan eylemlerini konu edinen ahlak felsefesinde hangi davranışın iyi ya da erdemli olduğu, davranışların
yapılma nedeni ve bütün insanları ilgilendiren ahlak kurallarının olup olmadığı çok önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından değildir?
A) İyi nedir?
B) Erdemli eylem nedir?
C) Hukuk kurallarının kaynağı nedir?
D) Ahlaki eylemin amacı nedir?
E) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
4. Ahlak felsefesinde insanın eylemlerinde özgür olup olmadığı tartışılmıştır. Kimilerine göre insan
özgürdür ve onun davranışlarını kısıtlayan hiçbir ilke ya da yasa yoktur. Kimi düşünürlere göre ise insan,
onu çepeçevre kuşatan değer, norm ya da kurumlarca belirli bir biçimde davranmaya zorlanmaktadır.
Bazı düşünürler ise insanın özgürlüğünün kendine bağlı olduğunu yani insanın kendini geliştirebildiği
oranda özgür olduğunu düşünmektedirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinde “insan ve özgürlük” konusunu açıklayan bir
yaklaşımdır?
A) Nihilizm
B) İndeterminizm
C) Realizm
D) Kritisizm
E) Pozitivizm
5. Bazı düşünürler ahlak yasasının varlığını reddederken bazıları da onun var olmasını insana ve
yapıp etmelerine bağlı olarak subjektif temelde açıklamışlardır. Düşünürlerden bazıları ise ahlak yasasını
bir ilke ya da üstün bir varlık gibi objektif temelde açıklamışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak yasasını “objektif özelliklerle” açıklayan filozoflardan biridir?
A) Sokrates
B) Bentham
C) Mill
D) Bergson

E) Descartes

5-ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 152 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Zanaat ile sanat eseri arasındaki fark nedir?
2. Sanat ve doğadaki güzel kavramıyla hangi felsefe dalı ilgilenir? Belirtiniz.
3. Güzelliğin ölçütleri nelerdir?
4. Sanat eserinin nitelikleri nelerdir?
5. Sanat ve sanatçıya etki eden etkenler nelerdir?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Sanat olarak ortaya konulan ürünlerin değerlendirilmesi ve onlarla ilgili sorunların çözümünü kendine
iş edinmeyi konusu hâline getiren felsefe disiplinine ………………………………. denir.
2. ……………………………. sanatta oyun kuramının kurucusudur.
3. …………………………… için güzel karşılıksız hoşlanmadır.
4. Sanat eseri güzellik değerinin taşıyıcısı olarak …………………. nesne hâline dönüşür.
5. Sanatçının yaşantısı, duyumları ve izlenimleri, kişisel tecrübeleri, yaratıcılığı birbirinden farklı olduğu
için ortak ……………… ……………. varlığından söz edilemez.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. “Sanatın tanımı yapılabilir mi?” sanat felsefesinin sorularından biridir. (…..)
2. Sanatı taklit olarak kabul eden ve bu kavramı sanatta ilk kez kullanan filozof Hegelʼdir. (…..)
3. Güzel kavramıyla sanat felsefesi ve estetik ilgilenir. (…..)
4. Biriciklik, özgünlük, hayal gücü gibi nitelikler sanat eserinin özellikleri arasında yer alır. (…..)
5. Toplumsal etkenler sanat ve sanatçı üzerinde etkili değildir. Yalnızca sanatçı toplumu
etkileyebilir. (…..)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Estetik kavramını ilk kullanan ve kurucusu sayılan Alman filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schiller B) Kant C) Baumgarten D) Hegel E) Marx
2. Sanatı bir oyun olarak kabul eden ve “İnsan güzellikle ancak oynamalıdır.” diyen filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sokrates B) Hume C) Farabi D) Descartes E) Schiller
3. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?
A) Doğruluk B) Güzellik C) Hoş D) Yüce E) Haz
4. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden biri değildir?
A) Biriciklik B) Sınanabilirlik C) Kişisellik D) Özgünlük E) Estetiklik
5. Sanat felsefesinde insanların tümünün beğenisine konu olabilecek objelerin varlığı hep tartışılagelmiştir.
Bu konuda iki temel farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır.
Açıklamalar dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Sanatta güzel nedir?
B) Toplum ve sanat ilişkisi nasıl olmalıdır?
C) Sanat kuramları nelerdir?
D) Ortak estetik yargılar var mıdır?

E) Güzel-hoş-yüce ilişkisi nasıldır?

6-ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 165,166 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Din felsefesi ile teoloji arasında ne gibi farklar vardır?
2. Dinî alanın temel kavramları nelerdir?
3. Dinî tecrübe fıtrat ile ilgili olabilir mi? Niçin?
4. İnsan neden inanmak ister? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.
5. Tanrıʼnın varlığı hakkındaki görüşler nelerdir?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Felsefe bilgiye ulaşmada ……….. kullanırken din ……………. dayalı bilgidir.
2. Din felsefesi hiçbir …………….. yanında ya da karşısında değildir.
3. Her dinin ……………………………. kendine özgü ve farklıdır.
4. Her dinin kendine özgü ve belirli düzendeki biçimsel yapıp etmelerine ……………… denir.
5. …………………………….. evrenin yaratıcısı olarak Tanrıʼnın varlığını kabul eden yaklaşımdır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Felsefe aklı kullanırken din felsefesi vahye dayalıdır. (…..)
2. Teoloji dinlerdeki ortak kavramları inceler. (…..)
3. Din felsefesi dindeki kavramları kendine özgü bakış açısıyla yorumlar ve açıklar. (…..)
4. Yaratıcının insanlara emir ve yasaklarını iletmek, onlara örnek olmak için özel niteliklerle
donattığı elçilerine peygamber denir. (…..)
5. Deizme göre evrenin yaratıcısı olan Tanrı evrene bir düzen vermiş ve ona bir daha
müdahale etme gereği duymamıştır. (…..)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin bir sorusu olamaz?
A) Tanrı var mıdır?
B) İman, inanç nedir?
C) Tanrı – iman ilişkisi nasıl kurulmalıdır?
D) Ruh ölümsüz müdür?
E) Evrenin / varlığın ana maddesi nedir ?

2. “Din felsefesinin bütün dinlere aynı yakın ya da uzak duruşuna karşılık yalnızca bir dinin temel kurallarını
benimseyerek olayları o dine göre açıklamaktır.”
Anlatılan düşünceyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman
B) İnanç
C) Teoloji
D) Din felsefesi
E) Ahlak
3. Dini; bilgi, bilim, varlık gibi bir konu olarak ele alıp değerlendiren felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir
?
A) Etik
B) Din felsefesi
C) Ontoloji
D) Epistemoloji
E) Bilim felsefesi
4. “Tanrıʼnın eşsiz, benzersiz olduğunu bilmek, onun bir ve tek olduğuna inanmaktır. İslamiyetʼte
Allahʼtan başka ilah olmadığını kabul etmektir.”
Paragrafta sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir.?
A) İnanç
B) Din
C) Vahiy
D) Tevhit
E) Sezgi
5. Tanrıʼnın varlığını ya da yokluğunu bilemeyeceğimizi çünkü onun hakkında “var” ya da “yok” denilebilecek
bir kanıtlamanın olmadığını dolayısıyla en doğru tavrın bu konuda tarafsız kalarak “Tanrıʼnın
bilinemeyeceğini” ileri sürmek olduğunu savunan Tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Agnostisizm
B) Deizm
C) Panteizm
D) Monoteizm

E) Politeizm

7-ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 186 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Siyaset biliminin toplum yaşamına katkısı nelerdir?
2. Siyaset felsefesinin temel sorunları nelerdir?
3. Devletin ortaya çıkışı ile ilgili kaç farklı görüş ileri sürülebilir? Başlıklar hâlinde yazınız.
4. İdeal düzenin olabileceğini reddedenlerin görüşleri hangileridir?
5. Devlet mi bireye, birey mi devlete hizmet etmelidir? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. …………………… devletin işlerini ve toplumla ilişkilerini, insanların yaşamını yönetim olgusu çerçevesinde
ele alıp incelemektir.
2. İktidarda bulunanların yasal yetkileri çerçevesinde toplumu idare etmelerine …………………….. denir.
3. ……………………………….. herkese hak ettiğini vermektir.
4. ……………………………….. Weberʼe göre demokratik toplumlarda görülen bir egemenlik biçimidir.
5. Düşünür ………………………… insanların kendi iradeleriyle toplumsal sözleşmeyi oluşturarak siyasal
bir özne haline geldiklerini söyler.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Siyaset felsefesi yönetimle ilgili olandan hareketle olması gerekeni ortaya koyar. (…..)
2. İktidarı elinde bulunduranların yasalara uygun davranmasına meşruiyet denir. (…..)
3. Sofistler ideal düzenin olabileceğini ortaya koyan düşünürlerdir. (…..)
4. Farabi, “Erdemli Şehir” adlı eserinde devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatır. (…..)
5. “Kanunların Ruhu” adlı eserinde Montesquieu, kuvvetler birliği ilkesini savunur. (…..)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bilimin diğer alanlarda yaptığı gibi konusunu var olduğu şekliyle inceleme ve açıklamaya çalışır.
Temel konusu devlet olmakla birlikte ona eşlik eden siyasi mekanizmaları irdeler, yönetim alanındaki
problemlerin çözümüne yönelik teoriler geliştirir.
Paragrafta sözü edilen alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset felsefesi B) Tarih C) Siyaset Bilimi
D) Egemenlik E) Demokrasi
2. İktidar gücünün iç ya da dış herhangi bir baskı olmaksızın meşru siyasal erkler tarafından kullanılmasını
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim B) İktidar C) Bürokrasi
D) Egemenlik E) Sivil toplum
3. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından biri değildir?
A) İktidarın kaynağı nedir? B) En iyi yönetim biçimi hangisidir?
C) Meşruiyetin ölçütü nedir? D) Egemenlik türleri nelerdir?
E) Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir?
4. Gücünü geleneklerden alan bu egemenlik tarzında yönetim babadan oğula geçer. Daha çok monarşi
ve feodal yapının oluştuğu toplumlarda görülür.
Yukarıda ifade edilen egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karizmatik Egemenlik B) Geleneksel Egemenlik
C) Oligarşi D) Demokrasi
E) Teokrasi
5. Siyaset felsefesinde “hiçbir yerde bulunmayan”, “düş ülke” diye ifade edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ütopya B) Toplum C) Devlet
D) Sivil toplum E) Vatan

8-ÜNİTE
Felsefe Dersi Semih ofset yayınları Sayfa 206,207 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Felsefenin bilime katkısı nedir? Kısaca açıklayınız.
2. Klasik bilim anlayışı (ürün olarak bilim) ve modern bilim anlayışı (etkinlik olarak bilim) arasındaki
temel fark nedir? Söyleyiniz.
3. Paradigma kavramı size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.
4. Bilimsel yöntem hakkındaki düşüncelerinizi ifade ediniz.
5. Bilimin yaşamımıza katkısı nelerdir?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. ……………………………….. bilimin sınırlı ve parçalı alanına ait bilgileri bütünlükçü bir bakış açısıyla
yeniden yorumlayan felsefe dalıdır.
2. ………………………….. tüm buluşlarıyla Batlamyusʼun sistemini çürütüp Kopernik sistemini doğrulayan
İtalyan astronom ve fizikçidir.
3. Reichenbach, Carnap, Mach gibi düşünürlerin temsil ettiği, mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen
yaklaşıma …………………………… denir.
4. ………………………….. ispatlanmış kuramın matematiksel genellemeler biçiminde ifade edilmesidir.
5. Olgulara ilişkin genellemelerden hareketle henüz olmamış bir olayın önceden tahmin edilmesine
……………………………. denir.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Felsefe, bilimsel araştırmalara ufuk açan sorgulamalarıyla bilime katkıda bulunmuştur. (…..)
2. Kepler, modern astronominin kurucularındandır. (…..)
3. Bilim felsefesinde bilime farklı bakış açısını yansıtan dört önemli bilim anlayışı vardır. (…..)
4. Etkinlik olarak bilim anlayışı, klasik bilim anlayışı olarak da bilinir. (…..)
5. Klasik bilim anlayışına göre bilim olgusal, mantıksal, objektif, eleştirici, genelleyici, seçici
ve evrenseldir. (…..)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularından biri değildir?
A) Felsefe bütün sorularınıza yanıt verir mi?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?
D) Bilimsel yöntem nedir?
E) Bilimi, diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir?

2. “Yapılan gözlemlerin, kurulan hipotezlerin sınanmasıyla ulaşılan aşamadır.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotez
B) Bilimsel sonuç
C) Gözlem
D) Yasa
E) Tümdengelim
3. “İki küreli evren modeli” ile tanınan ve ismi “idea” kavramıyla özdeşleşen filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Farabi
B) Kant
C) Reichenbach
D) Platon
E) Hempel
4. Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak kabul eden filozoflardan biri değildir?
A) Carnap
B) Hempel
C) Kuhn
D) Mach
E) Reichenbach
5. “Tespit edilen problemin çözümüne yönelik yapılan geçici açıklama” olarak bilinen bilimsel yöntem
aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deney
B) Gözlem
C) Teori
D) Yasa
E) Hipotez

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder