8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 21, 2017

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılan, Kelebek Matbaacılık tarafında 2009 yılında İstanbul’da basılan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı hazırlamıştır. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Kitabın tamamı renkli 227 sayfadan oluşmaktadır. Kitap Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, “Ya İstiklal, Ya Ölüm”, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, Atatürkçülük, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü ve Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası konu başlıklı yedi üniteden oluşmaktadır. Ders Destek Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bu çalışmada, kitabın beşinci ünitesi olan “”Atatürkçülük” ünitesinden yararlanılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları Kitabın tamamında gözlenen militarist ve katı devletçi dil Atatürkçülüğe ayrılmış beşinci ünitede de kendisini göstermektedir. Birçok yerde “güçlü devlet” vurgusu dikkat çekicidir. Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ancak bu devletçi ve militarist dile dair kitaptaki en çarpıcı örnek olarak şu verilebilir; Sayfa 144’te Utkan Kocatürk’e ait Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri isimli kitap kaynak gösterilerek, Atatürk’e ait ”En iyi siyasetin, her türlü anlamıyla en çok kuvvetli olmakta bulunduğunu kabul ederim. İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf Bu sözden amacım, yalnız silah kuvveti olduğunu sanmayınız, tam tersine asker olmama rağmen bu, bence kuvvet toplamının oluşturduğu etkenlerin sonuncusudur…” sözü verildikten sonra iki paragraf altta ” Milli gücü; askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç ve sosyokültürel güç oluşturur” denilmiştir.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Ders Destek Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Böylelikle Atatürk’ten önce askeri gücün en son geldiğine dair bir söz alıntılayıp sonra da ulusal gücün elementlerini sıralarken bu söze tam ters bir şekilde askeri gücü en başa koymak garabetine düşülmüştür. İnkılap Tarihi Ders 8. Sınıf Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları Bu büyük hata yazarların Atatürkçülüğe olan bağları hakkında bir fikir verecektir. Yazarlar, bir asker olan Atatürk’ten daha militaristtirler.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Yazarlar sayfa 141’de “Atatürkçü düşünce, Türk milletinin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden doğmuş, ona özgü milli bir düşünce sistemidir” demektedirler. Ancak tarihi gerçeklikler bunun aksini söylemektedir. Atatürk’ün düşünce dünyasını özetleyen Altı İlke, tamamıyla orijinal fikirler olmamakla beraber iki ayrı ucu temsil eden Liberal ve Sosyalist kökenli düşüncelerin ustaca bir araya getirilmesidir. Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları  8. Sınıf İnkılap Tarihi Bu anlamıyla Atatürk; kendine özgü, daha önce hiç duyulmamış, milli bir sistem ortaya koymamış fakat eşsiz bilgi birikimi ile o güne kadar sunulmuş siyasi çözüm önerilerinin ilerleme ve çağdaşlaşma ihtiyacı içinde olan bir topluma gerekli olduğunu düşündüğü düşünceleri bir araya getirmiştir.
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Altı ilkeden Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik ve Laiklik liberal yazarların savunduğu temel ilkelerden iken; Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik ise sosyalist yazarların savunduğu temel ilkelerdendir. Atatürk’e özgü olan ise ilk defa bu ilkelerin çağdaşlaşma amacıyla bir araya getirilmesidir. Atatürk bir sentez yapmıştır, başlı başına bir tez yaratmamıştır. İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf Cümledeki bu düşüncenin milletin ihtiyaçlarından doğduğu ne kadar doğru ise, milletin tarihi gerçeklerinden doğduğu bir o kadar yanlıştır. 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Ders Destek Yayınları Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Yüzyıllardır dini ve askeri tedbir altıda; bir hükümdar tarafından yönetilen bir ulusun gerçeğinden Cumhuriyet çıkmaz. Aynı şekilde din ile bu kadar içli dışı olmuş bir toplumdan Laikliğin de çıkmayacağı gibi. Milliyet, Devlet ve Halk kavramları toplumumuzun bir yanıyla gerçeği olabilir ama Cumhuriyet, Laiklik ve Devrim tamamıyla yabancı kavramlardır. Ve ilk kez Atatürk tarafından toplumuza yerleştirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet, Laiklik ve Devrim kavramlarını bu toplumun tarihi gerçekleri demek hem tarihe ihanettir hem de Atatürk’e.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder