8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 19, 2017

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

8. Sınıf Cem Veb Ofset Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları Yabancı dil öğretiminde ders kitapları sürecin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Literatür incelendiğinde, yabancı dil dersi için okutulan ders kitabı değerlendirmesi ile ilgili hazırlanmış herhangi bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı alandaki bu ihtiyaca cevap verecek bir yabancı dil ders kitabı değerlendirme ölçeği geliştirmektir. Cem Veb Ofset Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yıllarında Türkiye’de, 2. Sınıf İngilizce derslerini yürüten 170 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenler gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmaya katılmış olup ilgili ölçek katılımcılara 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında uygulanmıştır. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Veb Ofset Yayınları Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde araştırmacılar sırasıyla madde oluşturma, uzman görüşüne başvurma, ön deneme (pilot) ile geçerlik ve güvenirlik hesaplama işlemlerini yapmışlardır.


İngilizce 8. Sınıf Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları Buna göre başlangıçta 32 maddeden meydana gelen ölçek gerekli analizler neticesinde 20 maddeye düşmüştür. Faktör analizi sonucunda 3 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. 1. faktör 10 maddeden, 2. faktör 6 maddeden ve 3. faktör 4 maddeden meydana gelmektedir. İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Her bir maddenin faktör yük değerleri 0,467 ile 0,798 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca faktörlerin varyansın toplam varyansı açıklama yüzdesi %59,097 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra ölçeğin Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı α = 0,845 olarak bulunmuştur. 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Tüm bu bulgular doğrultusunda araştırmacılar geliştirilen bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu kanısına varmış olup ilgili ölçeğin farklı araştırmacılarca da yabancı dil ders kitabı değerlendirmelerinde kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Veb Ofset Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları Öğrenme öğretme sürecinin değişmez ve hatta en önemli materyallerinden birisi olan ders kitapları her ne kadar vazgeçilmez olsa da zaman zaman bazı problemlerin ana sebebi olabilmektedir. Bunlar ders kitaplarının yapısından, yazımından ya da kullanım yöntemlerinden kaynaklanabilir. Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Kuşkusuz bu etkenler az ya da çok öğrenme öğretme sürecini de olumsuz olarak etkilemektedir (Keleş, 2001). Bundan dolayı ders için kullanılacak olan materyaller arasında yer alan ders kitapları içerik açısından ilgili eğitim programına uygun olarak hazırlanması, öğrencilerin gelişim özellikleriyle ters düşmeyecek şekilde organize edilmesi ve teknolojinin nimetlerinden azami ölçüde faydalanılarak hazırlanması oldukça önemlidir. 

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları İngilizce Bunun yanı sıra ilgili ders için kullanılacak olan ders kitabının seçiminde öğretmenler oldukça önemli bir sorumluluğa sahiptirler. Çünkü her ne kadar öğretmenler öğrenme-öğretme sürecinden birincil derecede sorumlu olsalar da dersin süresini, okutacakları sınıfı ya da öğrencilerin seçimi gibi konularda çok tercih hakkına sahip değillerdir. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Veb Ofset Yayınları Ancak diğer taraftan ders için kullanılacak olan ders kitabını tayin etme hakkına sahiptirler. Bu anlamda ders kitaplarının değerlendirilmesi, eksik ve fazla başka bir 130 ifade ile zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya konulması önemli bir husustur. Şüphesiz eksiği ya da kusuru olmayan bir kitap yoktur. Bundan dolayı mükemmel olarak nitelendirilebilecek ve tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir kitaptan bahsetmek oldukça zordur. Bundan dolayı her ne kadar kusursuz bir ders kitabı bulunmasa da her ders kitabı zayıf yanlarının gösterilmesi ve böylece geliştirilmesi amacıyla değerlendirilmelidir. 

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Cem Veb Ofset Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bu inanç doğrultusunda ilgili ölçek araştırmacılar tarafından geliştirilmeye çalışılmıştır. Başlangıçta 32 maddeden oluşturulan bu ölçek analizler neticesinde 20 maddeye düşürülerek son hali elde edilmiştir. Elde edilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılan analizler ölçme aracının ölçmeye uygun olduğunu açıkça göstermektedir. 8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları Bu anlamda araştırmacılar geliştirilen bu ölçeğin Türkiye’de farklı araştırmacılar tarafından rahatlıkla kullanılabileceğine inanmaktadırlar.
8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Sonuç olarak araştırmacılar ilgili ölçekle ilgili aşağıdaki önerilerde bulunmuşlardır: 1. İlgilim çalışma 170 öğretmenin katılım ile gerçekleştirildiği için aynı ölçeğin geçerlik ve güvenirliği daha büyük bir araştırma gurubuyla yeniden yapılabilir. 2. Geliştirilen bu ölçeğin kullanılacağı farklı araştırmaların yapılması ölçeğin ölçme gücüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder