7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 20, 2017

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

7. Sınıf Açılım Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını kavrar. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları Ders kitaplarının içeriği, programın hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan kazanımlara ulaşmak için bir araçtır. Açılım Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Bunun için ders kitapları, kazanımlara uygun şekilde hazırlanmalı ve onunla tutarlı olmalıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları Ders kitaplarına baktığımızda aşağıdaki konu başlıklarına yer verilmiştir. Ders kitaplarında konu başlıklarının içerikle tutarlı olduğu görülmektedir. İçeriğin kazanımlara ulaşmak için yeterli olduğu söylenebilir. Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları 7. Sınıf  Ders Kitabı Cevapları Ancak bazı konularda konuların bir yönünün ön planda tutulduğu görülmektedir. Kitap 1’de ‘Allah Bizimle Beraberdir’ konusunda ‘Allah her zaman bizimle beraberdir’ bilgisine yer verilmektedir.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Ders Kitabı Cevapları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Konunun ilerleyen bölümlerde zor durumdayken bizimle beraber olduğu vurgulanmaktadır. Öğrencilerin bu bilgiyi kazanabilmeleri için diğer durumlara da örneklerin verilmesi gerekirdi. Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Bu da ders kitaplarında olması gereken amaca yönelik ilkesine uygun olurdu. 57 Kitap 2’de ise aynı konuyla ilgili olarak ‘Allah her zaman bizimle beraberdir’ bilgisine yer verilmektedir. Ancak konu içerisinde yer alması gereken gerçek hayattaki örneklere yer verilmediği görülmektedir. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri örneklere yer verilebilirdi.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Açılım Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Örneğin sınava çalışan bir öğrencinin Allah’ın yanında olacağı vb. örneklerle konu zenginleştirilebilirdi. Böylece hayata yakınlık ilkesine uyulmuş olunurdu. Gagne’nin öğretim ilkeleri açısından ders kitaplarını incelemeye geçmeden önce eğitim sürecinde ders kitaplarında bulunması gereken niteliklere değineceğiz. ders kitaplarında bulunması gereken nitelikler şöyle sıralanabilir: Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Ders kitaplarında yer alan etkinlikler farklı öğrenme tarzları olan çocuklara göre olmalı. Öğrenme etkinlikleri sürekli ve tekrarlanabilir olmalı, öğrenme etkinlikleri diğer derslerle ilişkili olmalı. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Öğrenme etkinlikleri bütünlük taşımalı. Öğrenme etkinlikleri birden fazla davranışı gerçekleştirebilir olmalı. Ünite ve konular bilimsel düşünmeyi sağlayacak şekilde olmalı. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı örnekler olmalı. Metinler açıklayıcı resim, grafik ve şemalarla desteklenmeli. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları Gereksiz, önemsiz, amaçsız, metne uygun olmayan yüzeysel ve önyargılı bilgiler olmamalı. Teknolojiden yararlanma özendirilmeli. Aile katılımına olanak verecek etkinlikler olmalıdır. Yukarıdaki ilkeleri (özellikle etkinlikleri değerlendirirken) ve Gagne’nin öğretim ilkelerine göre ders kitaplarını içerik açısından inceleyeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde incelemeye Kitap 1 ile başlayıp Kitap 2 ile devam edeceğiz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder