Monarşi nedir, çeşitleri nelerdi? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Nisan 02, 2017

Monarşi nedir, çeşitleri nelerdi?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Monarşi nedir, çeşitleri nelerdi?
Monarşi nedir?.. Monarşi çeşitleri nelerdir?..
Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. “Monarşi” sözcüğü dilimize Fransızca Monarchie kelimesinden gelir. Etimolojik anlamına bakılırsa monarşi bir kişinin yönettiği bir dev­let düzenidir. Gerçekte ise bu terim, iktidarın aynı ailede soydan geçme yoluyla kalması biçiminde nitelendi­rilebilecek bir yönetim biçimini ta­nımlar.

Saltanatın bir başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Otoritenin bir kralın veya bir imparatorun elinde olduğu yönetim türüdür. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir (oğlu, kardeşi gibi). Yani yetki genellikle babadan oğula geçer. Cezalandırma ve bağışlama yetkileri sadece hükümdarın elindedir. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir.

Monarşinin özelliklerimonarşi nedir
Yönetim aynı hanedan içinden çıkan kişiler tarafından yapılmaktadır.
Yönetim babadan oğula geçer.
Karar verme yetkisi tek bir kişidedir.

Monarşi Çeşitleri
Devlet başkanının iş başına gelmesi şekline göre, ırsi veya seçimli monarşi adlı çeşitleri de vardır.
Monarşinin bir türü de, ya devletin kurucusu olan kişiyi ya da savaşta kazandığı başarı ve yiğitlik nedeniyle toplumun minnet duygusunun ifadesi olarak bir kişiyi başa geçirmesi biçiminde ortaya çıkar.

Bu kimse başkomutandır, dini liderdir. İç ve dış siyasette tek yetkili kişidir. Daha sonra aynı yetkiler babadan oğula geçerek sürdürülür.

Meşruti Monarşi (Parlementer Monarşi, Constıtutıonal Monarchy)

Tanım 1: İktidar ve yetkileri anayasa tarafından belirlenip sınırlanan bir hükümdarın başkanlığında çalışan parlamento yönetimi.

Tanım 2: Hükümdarların iktidarlarını belirli derecede temsil özelliğine sahip organlarla paylaştıkları yönetim tarzı.

Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle XVIII. yy. sonlarında, meşruti adı verilen yeni bir tür monarşinin doğmasına yol açtı. O zaman hükümdarın yetkileri, yazılı bir anayasa ile tanımlanmış ve sınırlanmış oluyordu. Bu monarşi, genellikle parlamenterdir ve demokrasiye pek yakın olabilir.


Kral, devletin simgesi olarak kalır, ancak yürütme yetkisini bir hükümete bırakır; hükümet de halk tarafından seçilmiş bir millet meclisinin kararlarına uymaya zorunludur.

Söz gelimi Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç ve Belçika’da durum böyledir.monarşi nedir

Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle 18. yy. sonların­da, meşruti adı verilen yeni bir tür monarşinin doğmasına yol açtı. Avrupa’da mutlakiyetçi kraliyet rejiminden parlamenterizme geçiş, İngiltere’de başlamıştır.

Mutlak Monarşi
Devleti tek bir kişinin hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönettiği rejim türüdür. Osmanlı İmparatorluğu mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Merkezi krallık anlamına da gelmektedir.

Avrupa’da beyliklerin yıkılmasıyla ortaya çıkmış ve güçlenmiştir. Mutlak Monarşi’nin kurucusu Babil Kralı Hammurabi’dir.

Mutlak Monarşi’de, tüm iktidar tek kişidedir. Kişi toplumda her şeyin, herkesin efendisidir, ailedeki babanın otoritesini andıran bir otoriteye sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder