Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Haziran 29, 2016

Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı
MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi gereği; Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı bölgenin imkanlarının birlikte kullanılması, bölgenin eğitim iş ve işlemlerinin planlanabilmesi için, okul zümre başkanlarının belirlenerek önce okul zümrelerinin yapılıp, sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesi, sonra bunların çözümünün ‘Okul Zümre Başkanları Kurulu’nda ele alınması ve daha sonra da eğitim bölgesi müdürünün yapacağı planlamaya göre Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı yapılacak “Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu”nda ele alınıp çözümlenmesi istenmektedir.

Bunun sağlanabilmesi için de sırasıyla okul, eğitim bölgesi, ilçe ve il zümre öğretmenleri kurul kararları içerisinde tespit edilen eğitim ihtiyaçları, aynı dizine göre, bir üst kurulun gündeminde görüşülmek üzere ilgili üst kurula sunulmalıdır.  Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı

Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-1
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-2
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-3
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-4
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-5
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-6
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-7
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-8
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-9
Felsefe 2. Dönem Başı Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı-10

a) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine, 
b) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile bölgenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda alınması gereken önlemlere, 
c) Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından lâboratuvar, spor salonu, kütüphane, işlik vb. imkânlardan bir program çerçevesinde plânlı bir şekilde yararlanılmasına,


d) Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilişkin donatım önceliklerinin belirlenmesine,
e)Yıllık, ünite ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanmasına,
f) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanmasına,
g) Meslekî eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesine,
h) Bölgedeki eğitim ve öğretimin plânlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına,
i) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına,
j) Bölgede, standart başarı testlerinin uygulanarak toplanan bilgilerle öğrencilerin genel başarı seviyesinin belirlenmesine,
k) Öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine,
l) İlköğretimdeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre orta öğretim kurumlarına geçişlerine kılavuzluk edecek tanıtıcı programların hazırlanmasına,
m) Bölgenin eğitim ihtiyacı belirlenerek bu ihtiyacın giderilmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder